Tandlossning

Tandlossning, parodontit, är en infektionssjukdom som många i befolkningen drabbas av. Den grundar sig i en inflammation i tandköttet, och det finns flera symptom att vara uppmärksam på.

Tandlossning, parodontit, är en infektionssjukdom som drabbar tandens stödjevävnader. Sjukdomen grundar sig ofta i tandköttsinflammation vilket är ett reversibelt tillstånd, men vid obehandlad parodontit kan tänderna på sikt bli rörliga och som slutresultat lossna. På Aqua Dental har vi lång erfarenhet av att behandla tandlossningssjukdomar.

Vad är tandlossning?

Tandlossning, även kallat parodontit, börjar som en tandköttsinflammation oftast orsakad av plack, bakteriebeläggningar vid tandköttskanten. Inflammationen bekämpar infektionen i tandköttet genom att bryta ned den infekterade vävnaden.

Om detta försvar fungerar kan tandlossningsprocessen stanna upp. Om det inte fungerar, eller reagerar för aggressivt kommer tandköttsfickorna att fördjupas. Fickorna blir därmed djupare och mer komplicerade att rengöra på egen hand, vilket gör det lättare för bakterierna att få fäste.

Inflammationen kan sedan sprida sig längs tandroten, rothinnan och ned i käkbenet och drabba flera tänder. Om inflammationen förblir obehandlad kan den bryta ned tandfästet, och tänderna kan bli rörliga och ramla ut.


Symptom på tandlossning

Det finns en del symptom att var uppmärksam på. Symptomen för tandlossning kan också vara tecken på andra problem och därför är det svårt att själv härleda symptomen till tandlossning. Oavsett bakomliggande orsak är det viktigt att uppsöka vård för att kunna utesluta problem eller behandla sjukdom.

  • Blödande tandkött
  • Dålig andedräkt under en lång period
  • Svullet och rött tandkött
  • Varbildning runt tänderna kan förekomma 
  • Tandkött som drar sig upp mot tandroten


När och hur ska jag söka vård?

Det är vanligt att tandläkaren upptäcker parodontit, tandlossning, vid en rutinundersökning och att patienten först då uppmärksammas om problemet. Som patient kan man upptäcka sjukdomen själv genom att tandköttet kan blöda samt att en eller flera tänder blivit lösa.

Det är viktigt att uppsöka vård så fort du misstänker att du drabbats av tandlossning eller upplever symptom som tyder på sjukdomen.

Hur känns tandlossning?

Tandlossningssjukdomar gör inte ont och de som drabbas av sjukdomen känner oftast inte av den. Det är därför viktigt att du besöker tandvården regelbundet så att eventuella tandlossningssjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede.


Orsaker till parodontit

Sjukdomen orsakas av att en bakteriebeläggning som sätter sig vid tandköttskanten och ger upphov till en inflammation i tandköttet om inte tänderna rengörs dagligen. Om inflammationen förblir obehandlad kan den ta sig ned i tandens stödjevävnader, käkbenet, där den successivt bryter ned tandens fäste.

 

I de flesta fall uppstår bakteriebeläggningen som ett resultat av bristande dagligrengöring av tänderna. Hos en del personer finns även ärftlighet som höjer benägenheten till att utveckla tandlossning. Andra riskmarkörer har enligt forskning visat att en koppling finnas mellan tandlossningssjukdom och diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, vissa typer av cancer samt rökning och snusning.


Rökning ökar risken

Rökning försämrar immunförsvaret och gör att sjukdomsutvecklingen sker snabbare än hos personer som inte röker. Studier visar att rökare löper tre till fem gånger större risk att drabbas av parodontit. Däremot blöder rökare mindre vid tandlossning än personer som inte röker, vilket beror på att nikotin har en sammandragande effekt på blodkärlen. Det kan göra det svårare för rökare att upptäcka sjukdomen i tid, då blödningar är ett tecken många söker vård för i ett tidigt stadie.

 

Det har också visat sig att det är svårare att lyckas med behandlingen hos personer som röker, vilket är anledningen till att personer rekommenderas att sluta röka när en parodontitbehandling påbörjas.


Hur lång tid tar sjukdomsförloppet?

Sjukdomsförloppet för tandlossning pågår vanligtvis i flera år. Genom regelbundna besök hos tandvården kan tandläkaren eller tandhygienisten i ett tidigt skede upptäcka sjukdomen parodontit och då eventuellt påbörja behandling innan tandlossningen hinner bli omfattande.


Så behandlas tandlossning

Det går att behandla tandlossning och tandlossningssjukdomar. I de fall där sjukdomen upptäckts i ett tidigt skede kan särskilt gott resultat ses. Om du har drabbats av tandlossning är det första steget i behandlingen en noggrann klinisk undersökning. Tandläkaren eller tandhygienisten gör en fickdjupsmätning och om behov finns tas nya röntgenbilder. De går igenom alla tänder, mäter tandköttsfickor, noterar blödning i tandköttet och om några tänder känns rörliga. Informationen används för att bedöma varje enskild tand och dess hälsotillstånd. Den bedömningen utgör grunden för behandlingsplanen.

Själva behandlingen påbörjas oftast genom att tandhygienisten går igenom hur du ska sköta din dagliga rengöring av dina tänder. Ni genomgår motiverande samtal och vid behov även guidas patienten till rökavvänjning. Behandlingen av tandlossning fortlöper genom att tandläkaren eller tandhygienisten, under bedövning, avlägsnar bakteriebeläggningar och tandsten i tandköttsfickorna.

Efter behandlingen kommer du att bli kallad på efterkontroller och eventuell efterbehandling. Det brukar ske i två till fyra år efter. Kontrollerna görs oftast av en tandhygienist. Kontrollen går ut på att säkerställa så att infektionen inte återkommit samt så att din vårdrutin hemma är tillräcklig. Det är dock viktigt att komma ihåg att tandlossning är en kronisk sjukdom, där symptomen dock kan lindras, och det innebär att symptomen kommer tillbaka om den goda munhygienen inte upprätthålls.

 

Remiss till specialisttandläkare

I mer allvarliga fall kan din ordinarie tandläkare remittera dig till en parodontolog, specialisttandläkare inom tandlossning. I vissa fall kan operationer av tandköttet behövas. Det görs exempelvis om de fördjupade tandköttsfickorna är svåra att rengöra eller om det är svårt att nå tandstenen som ligger läng med tandroten. Ibland genomförs operation för att det ska bli lättare för patienten att själv hålla rent. När själva operationen genomförs gör tandläkaren ett litet snitt i tandköttet intill det sjuka området. Tandläkaren plockar bort tandstenen eller den sjuka vävnaden. Efter ungefär två veckor kommer du tillbaka till kliniken för att kontrollera om operationen lyckades. Operationen tar max 60 minuter och lindras oftast med värktabletter. I vissa fall kräver sjukstatusen tandutdragning. Det är också viktigt med egenvård för att få en så bra läkning som möjligt.

Målet med behandlingen

Målet med behandlingen är att stoppa sjukdomsutvecklingen. Upptäcks sjukdomen i tid blir behandlingsresultaten oftast goda. Eftersom parodontit är en kronisk infektionssjukdom är det viktigt att den som drabbats av tandlossning också fortsätter gå på regelbundna kontroller och stödbehandlingar. Det görs för att ingripa i ett tidigt stadie om det upptäcks att sjukdomen är på väg tillbaka.


Går det att förebygga tandlossning?

Det enklaste sättet att förebygga tandlossning är att sköta sin munhygien och att gå på regelbundna tandläkarbesök. Se till att borsta tänderna två gånger om dagen och använd verktyg så som tandtråd, tandstickor eller mellanrumsborste för att rengöra mellan tänderna.

Om du röker är det rekommenderat att sluta då det ökar risken för tandlossningssjukdomar, påskyndar sjukdomsförloppet samt försämrar läkningen. Ärftlighet för parodontit kan spela in men kan ofta motarbetas genom daglig och noggrann rengöring av tänderna.


Drabbar hälften av den vuxna befolkningen

Tandlossningssjukdomar är vanligt förekommande och drabbar cirka 50 procent av den vuxna befolkningen i någon grad. Ungefär en av sju vuxna får svår tandlossning där tandens fäste skadas allvarligt. Parodontit är svårt att upptäcka själv då symptomen ofta kommer smygande, därför är det viktigt med regelbundna tandvårdsbesök.

På Aqua Dental arbetar några av Sveriges främsta specialisttandläkare inom parodontologi och flera allmäntandläkare inriktade mot tandlossningssjukdomar. Med sin erfarenhet och kunskap grundad i vetenskapliga beprövande behandlingsmetoder säkerställer de en trygg och omsorgsfull parodontal vård. 

Vi får ibland frågor om det går att behandla tandlossning hemma med någon alternativ behandling och typ av huskur. Dessa frågor innehåller förslag på alternativa behandlingar med kokosolja, naturläkemedel eller annat medel som påstås lindra tandlossning. Det finns inga vetenskapliga bevis på att någon av dessa metoder ska vara bra mot parodontit. Det viktiga är regelbunden och noggrann tandvård, både hemma och hos tandläkare och tandhygienist.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00