Bli en del av Aqua Dental

Är du intresserad av att sälja din klinik och bli en del av framtidens tandvård? Hör av dig till oss för att se om ett samarbete kan vara aktuellt. 

Aqua Dental befinner sig mitt uppe i en kraftig expansionsresa med drivkraften att förbättra svensk välfärd. Vi driver förbättring i välfärden genom att förändra tandvården från ett nödvändigt ont till en positiv upplevelse – detta för att få en större andel av befolkningen att regelbundet gå till tandläkaren för preventiv vård – vilket i sin tur över tid kommer att bidra till en bättre munhälsa och sänkta kostnader för samhället samt välfärden.

Aqua Dental kommer fortsätta att digitalisera och förbättra tandvården, erbjuda nya tekniska lösningar för att forma tandvårdsbranschen. Vår resa mot framtiden började 2015 med endast 27 anställda – till där vi befinner oss i dag, med drygt 400 medarbetare och ett ökande antal kliniker i fler regioner i Sverige. Vi fortsätter att expandera snabbt och söker alltid starka samarbetspartners som är ledande avseende medarbetartrivsel, kundupplevelse och odontologisk kvalitet för att kunna ta nästa steg i vår utveckling.


När ska du sälja din klinik?

Att driva en klinik blir allt mer krävande administrativt och ger mindre tid till kliniskt arbete. På Aqua Dental värdesätter vi kärnan i verksamheten, patienterna, och vi vill få fler människor att gå till tandläkaren.

Det går inte att säga när det bästa tillfället att sälja kliniken infaller. Det finns flera olika faktorer som påverkar beslutet som exempelvis: privata omständigheter, pension, kollegialt utbyte eller personlig utveckling. Det kan även vara större strukturella förändringar som exempelvis en förändring av tandvårdsförsäkringen, ersättningar och kvalitetsskydd, införandet av GDPR eller andra större regulatoriska förändringar som har stor påverkan på tandvårdens framtida utformning.

Vårt mål är att ta det som är bra, förädla det och skapa någonting ännu bättre tillsammans. Detta ska ssjälvklart göras på ett sätt som säkerställer en bra övergång för dig, dina anställda och era patienter. Vi kan tillsammans forma Aqua Dental, en unik tandvårdskedja i sitt förhållningssätt till service, kvalitet och pris.


Fördelar med Aqua Dental som partner

Det finns flera fördelar för dig både som klinikägare och tandläkare.

  • Du får med tid till kliniskt arbete och behöver inte tänka på det administrativa.
  • Stort utbyte av kompetens inom den egna tandvårdskedjan.
  • Stöd inom områden som exempelvis: marknadsföring, inköp, finansiering, HR, rekrytering och vidareutbildning.
  • Vi har bred erfarenhet av tidigare förvärv och nyetableringar.
  • Stora möjligheter till bra ekonomisk avkastning.
  • Du får vara med på resan att bygga om och förbättra tandvården.


Vill du veta mer – få en kostnadsfri värdering

Vi kommer gärna i kontakt med dig som är intresserad av att bli en del av Aqua Dental på ett eller annat sätt. Om du vill veta vad din klinik är värd eller hur ett eventuellt samarbete oss emellan skulle kunna se ut är du varmt välkommen att kontakta oss genom att fylla i nedanstående formulär varpå vi återkommer till dig.

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00