Marjan arbetar sedan mars 2019 som specialisttandläkare inom parodontologi på Aqua Dental Specialisttandvård Stockholm. Hon tog sin tandläkarexamen i Iran år 1998 och har sedan 2002 varit verksam som allmäntandläkare i Sverige. Efter att ha gjort en fantastisk karriär inom allmäntandvården och nischat sig inom implantatkirurgi, valde Marjan att söka in till specialistutbildningen inom parodontologi. Hon påbörjade sin specialisttjänstgöring på Eastmaninstitutet år 2016 och blev färdig specialist i mars 2019. Utöver Eastmaninstitutet har Marjan även arbetat på Folktandvården Stockholm, Folktandvården Uppsala och på Distriktstandvården.

 

Att få träffa olika patienter med diversifierade personligheter och att hjälpa dem få en friskare mun, är några av de saker som Marjan uppskattar med tandläkaryrket. Hon valde att börja arbeta på Aqua Dental då hon ser väldigt positivt på tandvårdskedjans entusiasm och ambition att utvecklas. På Aqua Dental ska Marjan vara med och bygga upp specialisttandvården tillsammans med sina kollegor, vilket hon ser som ett väldigt spännande uppdrag.