Därför ska du gå till en tandregleringsspecialist

Har du ett bettfel eller en snedställning och funderar på att reglera tänderna? Välj en specialisttandläkare som kan hjälpa dig att ta fram den bästa behandlingsmetoden för dina behov. 

I tandläkarexamen ingår viss utbildning inom området ortodonti, det betyder att alla allmäntandläkare kan lite om tandställningar och tandreglering. Det i sin tur betyder att alla får utföra behandlingar inom ortodonti. Utöver detta kan allmäntandläkare välja att fördjupa sina kunskaper och arbeta mycket med just tandreglering, men för att få kalla sig specialist i ortodonti krävs, utöver en tandläkarexamen, en treårig specialistutbildning där man fördjupar sina kunskaper i ämnet. Den största skillnaden mellan en allmäntandläkare som arbetar med tandreglering och en specialist inom ortodonti är att en specialist enbart arbetar med tandreglering.

Viktigt att vända sig till en specialist

Om du har ett bettfel eller trångställning kan du välja att vända dig till din tandläkare för att få hjälp. När du ska välja vem du ska vända dig till är det viktigt att tänka på att välja en specialist med stor erfarenhet. 
– Tandregleringsspecialisten har under många år arbetat uteslutande med tandreglering och är väl förtrogen med alla aspekter av tandreglering och olika tandställningsmetoder. En tandregleringsspecialist har genomgått en gedigen vetenskaplig fördjupning inom ämnesområdet och har en omfattande praktisk erfarenhet av tandställningsbehandlingar på alla patientgrupper, från barn och ungdom till vuxna, säger André Wikholm, Specialisttandläkare i ortodonti på Aqua Dental. 

Läs mer om vilka tandställningar vi erbjuder här

Skillnaden mellan en ortodontist och en allmäntandläkare som utför tandreglering är en vidareutbildning med fördjupade kunskaper inom tandreglering i tre år, för att få en specialistexamen godkänd av Socialstyrelsen. En ortodontist arbetar enbart med tandreglering till skillnad från en allmäntandläkare som endast i liten utsträckning arbetar med tandreglering. 
Specialistutbildning inom ortodonti erhålls i konkurrens med andra intresserade tandläkare och i dag finns det omkring 250 verksamma tandregleringsspecialister i hela Sverige. För att få arbeta med tandreglering krävs inte att man är specialist men en allmäntandläkare som arbetar med tandreglering har i regel enbart några dagars extra utbildning inom ämnesområdet ortodonti (tandreglering) alternativt några timmars utbildning i någon specifik tandställningsmetod, säger André Wikholm.

Goda samarbeten med andra specialisttandläkare

En ortodontist utmärks av att han eller hon enbart arbetar med bettavvikelser och problem relaterade till dessa. Till bettavvikelser räknas bland annat estetiskt störande trångställda eller glesställda tänder men även rent funktionella problem med stora över-, under-, kors- eller saxbett. 
 En ortodontist samarbetar med andra specialisttandläkare i samband med komplexa fall. Exempelvis kan samarbete med käkkirurger förekomma i samband med exempelvis käkförflyttningar.

Om du väljer en tandställningsbehandling hos en ortodontist betalar du inte bara för själva tandställningen utan även för spetskompetensen och erfarenheten som medföljer en specialist.  
– Som patient kan du därför alltid vara helt trygg med att behandlaren väljer den mest lämpade behandlingsmetoden utifrån dina förutsättningar och ditt behov. En annan aspekt är att man, i de fall man är berättigad till ersättning från Försäkringskassan, får en avsevärd högre ersättning om behandlingen genomförs hos en specialisttandläkare, vilket paradoxalt nog snarare leder till att behandlingen blir billigare, säger André Wikholm.

Är du i behov av tandställning och funderar på att boka tid för en konsultation? Om du bokar en basundersökning nu får du en kostnadsfri konsultation inom estetisk tandvård helt kostnadsfritt. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. 

Är du intresserad av att skaffa tandställning? Boka en konsultation för att se vilken metod som skulle passa dig bäst. Om du bokar en basundersökning hos oss får du just nu en kostnadsfri konsultation inom estetisk tandvård på köpet! 

Boka tid, info eller frågor

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig.