Det är många som inte anser sig ha råd att gå till tandläkaren. Men det finns förutom högkostnadsskyddet många olika bidrag och ersättningar att få och det är många som inte känner till det. 

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) kommer att höjas med 100 procent enligt regeringens budgetproposition. Under 2018 kommer det allmänna tandvårdsbidraget att höjas från 300 kronor per år till 600 kronor per år för alla mellan 22 och 29 år och för alla äldre än 65 år. För de som ligger i åldersspannet 30 till 64 år kommer bidraget att höja från 150 kronor till 300 kronor. Höjningen ska gälla från den 15 april 2018 och är en del av budgetpropositionen för 2018 och är till för att fler ska kunna gå till tandvården regelbundet. Förutom ATB finns det en del andra ersättningar och bidrag man kan ta del av. 

Fri barntandvård

Övre gränsen för fri barntandvård varierar i olika landsting mellan 20 - 25 år. De flesta landsting höjer nu successivt åldern till vilken kostnadsfri tandvård gäller. I Stockholms läns landsting till exempel, höjer man från och med den 1 januari 2018 gränsen för fri barntandvård till och med december i det år man fyller 23. I region Västra Götaland gäller fri barntandvård till och med det år man fyller 24.

Högkostnadsskydd

Det statliga tandvårdsstödet gäller i princip alla (även pensionärer) om du inte har fri barntandvård eller tillhör någon av de andra grupperna nedan.

När dina sammanlagda kostnader på referenspriset för ersättningsberättigade tandvårdsåtgärder under en ersättningsperiod om ett år överstiger 3000 kronor lämnas tandvårdsersättning med 50 procent av den del av referenspriskostnaden som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor, 85 procent av den referensprisdelen som överstiger 15 000.

Ersättningen betalar försäkringskassan ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten.

 

Behöver du tandvård? Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig inom kort.

Allmänna tandvårdsbidraget (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) har från och med den 15 april höjts med 100 procent enligt regeringens budgetproposition. Detta för att fler ska kunna gå till tandläkaren regelbundet. 

Ersättningen betalar försäkringskassan ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten.

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Det särskilda tandvårdsbidraget betalas direkt till tandvården och kan max uppgå till 600 kronor per halvår. Bidraget ges endast för förebyggande tandvård. Det här är ett bidrag som är till för personer med vissa sjukdomar och funktionsvariationer som ökar risken för dålig tandhälsa. Ett exempel är om du har en sjukdom, som ger frätskador på tänderna.

För att få detta bidrag behövs ett läkarintyg, sedan beslutar tandvården om du har rätt till stödet. Bidragsberättigade sjukdomar finns på en lista på nätet.

Tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling (LIS)

Om man på grund av långvarig sjukdom eller en funktionsvariation har extra stora behov av tandvård kan du få rätt till en ersättning, som gör så att tandvården kostar som vanlig sjukvård, det vill säga går på sjukvårdstaxan. Socialstyrelsen har listat 14 grupper som får tandvård av olika orsaker enligt sjukvårdstaxan. Högkostnadskyddet gäller då, som efter några besök inom sjuk- och tandvård leder till frikort. Exempel på vad som ersätts är om man är född med för få tänder, sömnapné-behandling m. fl. orsaker.

För att kunna ta del av det här bidraget krävs en speciell blankett som tandläkare/läkar- specialister ska fylla i.

Intyget skickas till tandvårdsenheten som beslutar om du har rätt till stödet (LIS).

Ersättningen betalar landstinget ut direkt till behandlaren efter avdrag mot vad som betalats enligt sjukvårdstaxan.

Nödvändig tandvård

Är den tandvård som krävs för att du skall kunna äta. Om du inte klarar en omfattande tandbehandling ska behandlingen i stället motverka smärta och obehag. När det gäller nödvändig tandvård får du ett tandvårdsstödsintyg som berättigar till besök hos valfri tandläkare eller tandhygienist. Behovet måste alltid prövas, ofta av kommunens biståndshandläggare.

Tandvårdstödet ges till den som har behov av stora insatser inom vård och omsorg. Äldre som bor på särskilda boenden har i stort sett alltid så stort omvårdnadsbehov att de har rätt till detta. Kostnaden ingår i högkostnadsskyddet Ersättningen betalar kommunen ut direkt till tandläkaren eller tandhygienisten.

Sociala skyddsnätet i kommunen Ingen i Sverige skall behöva gå tandlös, för att man inte har råd att betala en enkel, elementär tandvård, som exempel att ersätta förlorade framtänder, eller laga stora hål. Om pengar saknas och du inte har någon speciell sjukdom som är klassad som extra vårdkrävande enligt ovan kan du vända dig till kommunens socialtjänst. Tandläkaren får då inkomma med ett behandlings- och kostnadsförslag som prövas av socialtjänstens anställda tandläkare.
Om det bedöms som rimlig tandvård, så går socialen in och betalar patientavgiften, dvs den delen som inte täcks av högkostnadsskyddet.

Söka fonder

På nätet kan du hitta ideella fonder som beviljar en viss summa för tandvård. De gör behovsprövning efter ansökan. De vill då ha in ett behandlings- och kostnadsförslag från tandläkaren. Tandläkaren måste då göra en undersökning och ta röntgen och för detta ta betalt enligt tandvårdstaxan.

Boka tid, info eller frågor

Ange ditt telefonnummer så ringer vi upp dig. 

Sveriges bästa och tryggaste tandvård

På Aqua Dental arbetar vi efter målsättningen att kunna erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård inom kvalitetssegmenetet. Louise Hägglund ansvarar för frågor om odontologi och patientsäkerhet. Tillsammans med kvalitetsansvarige Jan Ekenbäck och några utvalda seniora tandläkare på respektive klinik arbetar hon för att säkra kvaliteten och utveckla tandvården på Aqua Dental. 
Läs mer om deras arbete här