Allt om tandvårdsrädsla och tandläkarskräck

Tandvårdsrädsla är ett utbrett problem. Men ofta räcker det med ett personligt och lugnt bemötande för att patienten ska känna sig lugn.

En stor del av Sveriges befolkning är oroliga inför att gå till tandläkaren. För vissa är problemen hanterbara, men för andra skapar rädslan så stora problem att de helt enkelt inte går till tandläkaren. Att strunta i att gå till tandläkaren är att utsätta sin munhälsa för stora risker.

Så många som varannan vuxen svensk känner oro inför sitt tandläkarbesök. Ungefär fem procent alla vuxna lider av en så pass svår fobi att de helt enkelt undviker att gå till tandläkaren. Något som i sig leder till att eventuella problem kan växa sig större och behovet av behandling ökar. Med regelbundna besök kan problematik upptäckas i tid och på så sätt även minimera behandlingarna.


Vad är tandvårdsrädsla och hur uppkommer det?

Tandvårdsrädsla förekommer i alla åldrar och är lika utbrett bland män och kvinnor. Vissa lider av oro och obehagskänslor inför sitt besök, andra upplever panikartade känslor till den grad att de undviker att gå till tandläkaren och så finns det de som har utvecklat en fobi för tandvård.


Precis som att vad man är rädd för skiljer sig från person till person, så varierar också uttrycken för tandvårdsrädslan. Vissa kan tillsynes vara helt lugna medan det på insidan pågår en panik och tro att behandlingen kommer att få fruktansvärda följder, några påverkas mer fysiskt med svettningar och skakningar och så finns det dem som kan säga att de vet att det inte är något farligt som kommer att hända men att de ändå upplever ångest och rädsla.


Hur tandvårdsskräck hos en person har uppstått skiljer sig mellan olika individer. Det går inte att säga varför någon lider av tandvårdsrädsla men ofta handlar det om känslan av att förlora kontroll eller på grund av tidigare erfarenheter.


Här är några av de mest vanliga orsakerna till tandvårdsrädsla:

 • Dåliga erfarenheter från tidigare besök.
 • Obehag över hur tandvården såg ut förr. 
 • Bristen av kotroll kan orsaka ångest.
 • Skamkänslor gällande tändernas skick. 
 • Rädslan kan vara överförd från andra.
 • Tidig rädsla kan skapa oro i vuxenålder.
 • Personer som har genomgått långa och smärtsamma behandlingar upplever mer ofta oro inför sina besök.

 
Hur ska jag söka vård?

Om du lider av tandvårdsrädsla är det viktigt att inte låta rädslan ta över. Din munhälsa är viktig och bör inte bortprioriteras på grund av rädsla. Berätta om din rädsla när du bokar din tid så kan vi avsätta extra tid med tandläkaren och även förbereda ditt besök med din oro i åtanke. Du kan välja att boka tid genom att ringa på 010-188 00 00 eller boka tid nedan med hjälp av vår onlinebokning. Tandhälsan är viktig och att skjuta på tandvårdsbesök och att inte åtgärda eventuella besvär kan leda till mer omfattande problematik. 

Dämpa din tandvårdsrädsla

För att få hjälp med problematiken finns det några saker du kan göra själv. Det är viktigt att du först och främst talar om att du är tandvårdsrädd redan när du bokar din tid. Då kan mer tid avsättas och tandläkaren eller tandhygienisten får möjlighet att lägga upp behandlingen på ett sätt som är anpassat för att minska din oroskänsla.


Här följer några generella råd som kan hjälpa dig att minska din rädsla:

 

 • Berätta om din rädsla.
 • Våga ställa frågor.
 • Det helt okej att spela musik i hörlurar under behandlingen.
 • För att minska stressen inför ditt besök se till att vara ute i god tid. Sitt i väntrummet och försök att koppla av innan behandlingen.
 • Ta med ett stöd om du behöver det.
 • Gå igenom behandlingen på förhand med tandläkaren.
 • Eftersom tandvårdsrädsla är väldigt vanligt är våra tandläkare vana att hjälpa patienter som lider av ångest eller panikkänslor. Be om hjälp och försöka förklara vad det är som du tycker är obehagligt.
 • Våga be om en paus.
 • Om du är i behov av lugnande innan din behandling är det viktigt att du berättar det redan när du bokar din tid.

 

Narkoskliniken

Om du känner att din tandvårdsrädsla hindrar dig från att besöka tandvården kan Aqua Dentals Narkoskliniken vara ett alternativ. Narkoskliniken är skapad för dig som lider av tandvårdsrädsla och här kan du kombinera din tandvårdsbehandling med narkos, lustgas och psykoterapi. På Narkoskliniken går alla typer av behandlingar att genomföra tillsammans med exempelvis narkos, alltså bland annat rotfyllning, tandimplantat och borttagning av tandsten.


Lång erfarenhet av tandvårdsrädsla

Har du stora problem med tandvårdsrädsla har vi på Aqua Dental tandläkare med lång erfarenhet att behandla patienter som är tandvårdsrädda. Vi vill förändra känslan många känner inför sitt tandläkarbesök och göra behandlingen hos oss så behaglig som möjligt. Våra kliniker är ljusa och fräscha och designade för att du som patient inte ska behöva få känslan av en traditionell tandläkarmotttagning. Vi arbetar självklart med smärtlindring för att din behandling ska vara smärtfri. Undvik inte att gå till tandläkaren på grund av en rädsla för smärta.


På Aqua Dental försöker vi ”förstå” patienten och anpassa behandlingen därefter. Du kan komma till oss och träffa din tandläkare utan att behöva göra någon behandling. Ni kan prata igenom undersökningen och eventuella åtgärder och sedan är valet ditt när och om du vill gå vidare. Om du känner stor ångest inför dina besök erbjuder vi även lugnande inför behandlingen.


Även om du lider av svår tandvårdsrädsla är det viktigt att minnas att du gör dig själv en otjänst om du undviker att gå till tandläkaren. Om du går till tandläkaren regelbundet så kommer besökaren att gå snabbare, risken för komplikationer eller större problem minskar och besöken kommer dessutom att gå snabbare.


Tandvårdsrädsla hos barn

Det är ungefär ett av tio barn som upplever känslor av rädsla i samband med sina besök hos tandläkaren. Vad tandvårdsrädslan beror på kan, som hos vuxna, bero på en mängd olika saker. Exempelvis kan de ha dåliga erfarenheter sedan tidigare besök, de kan också påverkas av någon i sin direkta närhet som exempelvis tandvårdsrädda föräldrar som har överfört sin egen negativa bild av tandvården till barnet.

Ett besök hos tandläkaren innehåller många olika faktorer som kan vara stressade och oroande för ett barn. Främmande människor, starka ljus och nya dofter tillsammans med en känsla av utsatthet i behandlingsstolen kan vara skrämmande för ett barn. Även hos barn har tandvårdsrädslan olika grader, den kan vara mild, svår eller övergå i fobi.

Barn som lider av tandvårdsrädsla kan visa sin rädsla på olika sätt, de kan bli ledsna, säga ifrån eller vägra. Men det kan även finnas fysiska tecken så som svettningar, skakningar, häftig andning eller att barnet pratar mer än normalt.

Tala om för personalen att ni misstänker att barnet i fråga lider av tandvårdsrädsla så att tandläkaren kan anpassa behandlingen där efter. Om barnet lider av extrem tandvårdsrädsla kan ni remitteras till en pedodontist, en specialisttandläkare inriktad på barn- och ungdomstandvård.


Lasertandvård kan hjälpa tandvårdsrädda

Vi erbjuder lasertandvård till våra patienter. Behandlingen är revolutionerande och 95 procent smärtfri. Det kan upplevas som en stor lättnad att slippa höra ljudet från borrandet och de obehag som många människor känner när man går till tandläkaren. För de som lider av tandvårdsrädsla kan laser definitivt vara lösningen och lindra obehaget. Laserbehandling kräver ingen bedövning, det är den största skillnaden om man jämför med den traditionella tandvården där man använder sig av bedövningssprutor samt borrar i tänderna för att få bort karies. 

För den som lider av extrem tandvårdsrädsla finns ett särskilt stöd att få. Du kan få din tandvårdsrädsla behandlad med samma avgift och med det högkostnadsskydd som gäller vid vanliga sjukvård. För att kunna ta del av detta stöd krävs bland annat att tandvården och en psykiatriker eller psykolog samarbetar vid utredning och behandling. För att klassas in som extremt tandvårdsrädd behöver din fobi vara omfattande. När en utredning är gjord tas en behandlingsplan fram som prövas av landstinget. Målet med din behandling ska då vara att bli fri från fobin och att du i framtiden ska kunna genomgå en vanlig tandvårdsbehandling.

Om du lider av tandvårdsrädsla kan det ta emot redan när du läser om tandvård och steget till att boka en tid kan vara oerhört långt. Därför vill vi hjälpa dig att göra det första steget mindre och underlätta ditt tandläkarbesök. Hos oss kan du boka tid och träffa en tandläkare online. Mötet tar omkring 20 minuter och du får du möjlighet att berätta om din tandproblematik och din tandvårdsrädsla. Tandläkaren kan sedan ge dig råd för hur du bör agera i nästa steg eller om behov finns skriva en remiss. 

Är du intresserad av att boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort. Glöm inte att berätta att du lider av tandvårdsrädsla när du pratar med oss. 

Information om artikeln

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.