Allt du behöver veta om skalfasader 

Är du missnöjd med dina tänders utseende? Är du intresserad av ett nytt ytskikt för att förändra tändernas färg eller form på ett långvarigt och hållbart sätt? Här kan du ta reda på om skalfasader är rätt behandling för dig.

Skalfasader är tunna tandfärgade skal som täcker ytan på en tand och kan på så sätt förbättra tandens utseende. Skalen fästs på tandens framsida och förändrar färg, form och storlek på tanden.

Skalfasader är en behandling som används när estetiska skönhetsfel som exempelvis sprickor, snedställningar, förslitningar eller missfärgningar ska åtgärdas. Ett tunt skal fästs på de tänder som ska förändras. På detta sätt kan den behandlande tandläkaren förändra utseendet på dina tänder och ditt leende utifrån dina förväntningar och individuella förutsättningar.


Vad är skalfasader?

En skalfasad är ett nytt tandfärgat ytskikt gjort av antingen porslin eller komposit. De används för att förändra utseendet på en tand och är en permanent åtgärd då de cementeras fast på den tand vars yta ska förändras.

Skalfasader används för att åtgärda olika sorters estetisk problematik, exempelvis trasiga, missfärgade eller spruckna tänder. En behandling med skalfasader ser olika ut beroende på grundproblematiken som ska åtgärdas och vilken typ av skalfasader som används vid behandlingen. Antingen kan en fasad tas fram om endast en tand ska täckas, det är dock vanligare att patienten vill ha skalfasader på flera tänder för att skapa ett jämnt och symmetriskt leende.


Priser

Vad det kostar att genomgå en behandling med skalfasader varierar. Det är flera faktorer som spelar in, bland annat materialval, behandlingens omfattning och den behandlande tandläkaren.

Om du som patient väljer keramiska fasader så påverkas priset bland annat av materialval, avgifter till tandtekniker, behandlingens komplexitet och omfattning, uppskattad tidsåtgång och förväntningar. Priset per fasad kan uppskattas hamna mellan 9 000 och 12 000 kronor.

Om du istället väljer kompositfasader är det andra faktorer som spelar in för vad behandlingen kommer att kosta. Priset påverkas av vilken tandläkare du väljer, då fasader av komposit framställs för hand av den behandlande tandläkaren. De skulpteras, härdas, slipas och putsas i flera omgångar för att uppnå önskat resultat. Det innebär i sin tur att tandläkarens erfarenhet och kompetens är avgörande för hur bra slutresultatet kommer att bli. Även behandlingens omfattning påverkar priset. Att uppskatta priset på kompositfasader är svårt men man kan säga att de kostar från 4000 kronor per fasad.


Om du väljer att behandlas med teknikerframställda kompositfasader så tillkommer även en kostnad för det tandtekniska arbetet.


Intresserad av skalfasader?

Är du intresserad av skalfasader och vill veta mer? Ring oss på 010 - 188 00 00. Om du föredrar att bli uppringd fyll i nedanstående forumlär så kommer vi att kontakta dig inom kort. 

Hur går en behandling med skalfasader till?

En behandling med skalfasader börjar med en konsultation där du och tandläkaren pratar om dina önskemål. Du får möjlighet att ställa frågor och tandläkaren går igenom dina individuella förutsättningar och berättar om vilka möjligheter som finns.


Undersökning och mock-up

Därefter görs även en undersökning med röntgenbilder och kliniska fotografier. Även en scanning av dina tänder kommer att utföras för att möjliggöra framtagandet av en modell, en så kallad mock-up, av hur tänderna kommer att se ut efter färdig behandling. Om patienten önskar generellt vitare tänder görs en tandblekning i detta skede.

Sedan kommer du även bokas in hos en tandtekniker på labbet för en färgtagning så att nyansen på dina skalfasader passar med resterande tänder i munnen.


Tillsammans med din tandläkare kommer du att få titta på modellen av hur det slutgiltiga resultatet kommer att se ut. Beroende på skälet för din behandling kommer du att få prova fasaderna antingen innan eller efter slipningen av tänderna. Efter att tandläkaren preparerat tänderna görs en scanning och eventuellt ett avtryck av dina tänder som kommer att skickas till labbet, då det är en tandtekniker som kommer att ta fram dina fasader. Vid detta besök kommer du även att få ett provisorium på tänderna enligt den i förväg framtagna modellen.

När ni är nöjda fästs fasaderna

När fasaderna är framställda och ni tillsammans är nöjda med resultatet får du komma till tandteknikern som gör en sista finjustering av dina fasader, avseende färgnyans och form så du känner dig helt nöjd med ditt nya leende.


Därefter är det dags att fästa fasaderna hos tandläkaren. Porslinsfasaderna cementeras med bonding-teknik på tanden. Under detta steg i behandlingsprocessen utvärderar din tandläkare även ditt bett och gör slutgiltiga justeringar. När dina nya fasader är på plats avslutas ditt besök med kort information, sedan bokas även en tid för efterkontroll vid behov och slutfotografering.


Olika typer av skalfasader

Skalfasader görs vanligtvis av porslin, en behandling med denna typ av fasader kräver förberedelser och tandtekniskt arbete men ger ett högestetiskt resultat. Kompositfasader är ett snabbare alternativ då de kräver mindre förberedelser. Bra att veta är att behandling, priser och hållbarhet varierar mellan de olika typerna.

Keramiska fasader, eller porslinsfasader som de också kallas, är det vanligaste alternativet när någon genomgår en behandling med skalfasader. Porslinsfasader framställs i ett laboratorium av en tandtekniker.

Det finns två typer av kompositfasader. Dels de direktframställda som görs direkt på kliniken av den behandlande tandläkaren. Dessa fasader skulpterar tandläkaren direkt på tanden. I och med att behandlingen görs direkt i tandläkarstolen går den relativt snabbt. Behandlingen kräver även mycket av den behandlande tandläkarens spatiala förmåga.

Den andra typen av kompositfasader är teknikerframställda kompositfasader. Dessa tas likt porslinsfasader fram av en tekniker på labbet och kan göras väldigt tunna, vilket i sin tur betyder en minimal avverkan av tandsubstans.


Kompositfasader kan ge ett snyggt och tilltalade resultat men inte samma högestetiska utseende som porslinsfasader.

Vilken typ av problem kan åtgärdas med skalfasader?

Den största fördelen med skalfasader är att de förbättrar utseendet på dina tänder och ger dig ett jämnare leende.

Skalfasader används ofta för att åtgärda:

 • Spruckna tänder
 • Vita fläckar på tänderna
 • Missfärgade tänder
 • Ojämn färg på tänderna
 • Gluggar mellan tänderna
 • Tänder som är för små
 • Konstigt formade tänder
 • Slitna tänder


Hur länge håller en skalfasad?

Om du följer din tandläkares ordinationer och tar väl hand om din mun kan dina skalfasader av porslin hålla upp till 20 år och dina fasader av komposit upp till 10 år. Det bygger på att du upprätthåller en god munhygien och går på regelbundna besök till tandläkare och tandhygienist. Samt vid behov använder bettskena enligt tandläkares ordination.


Hur tar jag hand om mina skalfasader?


Så fort dina skalfasader är på plats i munnen och behandlingen har avslutats behöver du inte vara rädd för att äta eller tugga. Däremot är det viktigt att upprätthålla en god munhygien och borsta dina tänder noggrant.


Här följer några generella råd för att öka livslängden på dina fasader.


 • Var noga med att följa dina munhygienrutiner och borsta tänderna noggrant.
 • Tugga inte på hårda ting så som pennor och naglar.
 • Använd inte tänderna för att öppna förpackningar.
 • Undvik att tugga hård mat med tänderna långt fram i munnen. Välj istället att använda tänderna längre bak.
 • Om du gnisslar eller pressar tänder, boka in ett besök hos tandläkaren för att få en bettskena.
 • Om du spela en kontaktsport, använd tandskydd för att skydda dina tänder och fasader.
 • Använd bettskena om tandläkaren ordinerat det.


Kan skalfasader bli missfärgade?

Skalfasader kan inte bli missfärgade av exempelvis starkt färgade drycker som kaffe och te. Det är en av de stora fördelarna. Men även om de inte kan bli missfärgade är det viktigt att upprätthålla en god munhygien med tandborstning, fluorsköj och rengörning.

Skalfasader är en metod för att förändra tändernas utseende.

För- och nackdelar med skalfasader


Att välja skalfasader för att åtgärda estetisk problematik har många fördelar. Men innan du som patient bestämmer dig för en metod är det viktigt att vara påläst och veta både för- och nackdelar med olika metoder.

Födelar med skalfasader

 • Skapar ett naturligt och jämnt utseende på tänderna.
 • Tandköttet påverkas inte av porslin.
 • Skalfasader missfärgas inte.
 • Färgen på porslinet kan göras på ett sådant sätt att det får mörkare tänder att se vitare ut.
 • Färg och form på fasaderna går att anpassa efter dina individuella behov.
 • När man väljer att behandlas med skalfasader behöver inte tanden formas i samma utsträckning som exempelvis behövs vid kronor.
 • Behandlingen är snabb och ger tydliga resultat.
 • Skalfasader har en lång hållbarhet.
 • Täcker många estetiska problem som exempelvis sprickor och missfärgningar.

Nackdelar med skalfasader

 • Behandlingen är inte reversibel, den går inte att göra ogjord.
 • Porslinsfasader håller längre och ger ett mer högestetiskt intryck än komposit men kostar mer.
 • Det kan vara svårt att laga en fasad som får en spricka.
 • För att få ett naturligt resultat med jämn färg och form är det viktigt att välja en erfaren tandläkare.
 • Om du lider av dålig munhälsa med exempelvis tandköttssjukdomar är inte skalfasader rätt alternativ.


Resultat

Att genomgå en behandling med skalfasader ger ett direkt resultat. Spruckna, sneda, glesa eller missfärgade tänder kan åtgärdas. Med hjälp av skalfasader kan tändernas estetiska fel åtgärdas på bara några veckor.

Resultatet är hållbart och du kan njuta att ditt leende länge om du tar hand om dina skalfasader på ett bra sätt.

Oavsett om du väljer att behandlas med skalfasader av porslin eller komposit så är det viktigt att komma ihåg att ditt val av tandläkare spelar roll för hur slutresultatet kommer att bli. Med en duktig tandläkare, med lång erfarenhet och spetskompetens, kommer din behandling att gå smidigare och resultatet kommer vara mer precist. Det är den behandlande tandläkaren som gör diagnostisering, planering och som fäster skalfasaderna av porslin. Om du väljer en behandling med komposit är det dessutom tandläkaren som själv skapar dina fasader. Det bästa sättet att garantera ett bra, snyggt och hållbart resultat är att välja en erfaren tandläkare som i stor utsträckning arbetar med skalfasader.

Lägre priser och korta väntetider är något som lockar många. Men om du planerar att genomgå en behandling med skalfasader är det viktigt att tänka igenom riskerna innan du påbörjar en behandling utomlands.

Riskerna när man väljer att genomgå en behandling utomland är betydligt fler. Om du blir felbehandlad kan du inte anmäla det i Sverige utan det måste göras i det land där tandvården gavs. Försäkringsskyddet vid skada ser olika ut i olika länder och kan till och med vara obefintligt.

Viktigt att tänka på är att om någonting går fel så kommer troligtvis din slutgiltiga kostnad blir högre än om du genomgått behandlingen hemma från början.

Även om alla legitimerade tandläkare får arbeta med skalfasasder är det viktigt att välja en tandläkare med lång erfarenhet, spetskompetens och som i stor utsträckning arbetar med skalfasader. Detta för att resultatet av en behandling med fasader bygger på tandläkarens kunskap och erfarenhet. Ju mer tandläkaren har arbetat med fasader desto bättre kommer slutresultatet att bli. Erfarenhet och kunskap är den bästa garantin för ett hållbart och estetiskt tilltalande slutresultat.

Clas Oscarsson är en av våra mest erfarna tandläkare, han har arbetat med estetisk tandvård sedan åttiotalet. Han har på så vis samlat på sig djup förståelse för olika patienters behov och kan enkelt anpassa varje behandling utifrån förutsättningar och önskemål. Han har efter sin examen genomgått över 200 kurser och vidareutbildningar.

Sedan år 2021 är han också president i det prestigefyllda SACD, Swedish Academy of Cosmetic Dentistry. En branschorganisation för tandläkare i Sverige som har ett extra stort intresse för estetisk tandvård. 

Clas arbetar på vår klinik på Riddargatan 12A i Stockholm och du är varmt välkommen att boka din tid hos honom. Har du kanske funderat på att genomgå en skalfasadsbehandling? Då kan du boka en konsultation för att berätta om dina önskemål, och Clas kommer att ge sin bild av behandlingen. Därefter får du välja om du vill gå vidare med behandlingen som genomförs med passion, kvalitet och tillgänglighet.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Mer om tandköttsinflammation

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.