Allt om porslinsfasader

Tycker du att dina tänder är missfärgade eller ojämna? Är du missnöjd med utseendet på dina tänder? Kanske kan porslinsfasader vara rätt lösning för dig.

Dina tänder ska aldrig vara en källa till osäkerhet. Beroende på vilken typ av estetisk problemtik du upplever finns det lösningar att tillgå. Porslinsfasader är en behandling som permanent kan åtgärda tänderna utseende. 

För långvariga och hållbara lösningar på estetisk problematik så som mindre snedställningar, ojämn tandrad, missfärgningar eller skador på tänder kan skalfasader av porslin vara lösningen. Porslinsfasader är en högestetisk lösning som används för att korrigera tändernas utseende gällande färg och form.


Porslinsfasader – vad är det?

Porslinsfasader är ett tunt skal av porslin som fästs på tandytan och skapar ett nytt naturtroget utseende på tanden. Det tunna skalet ger tanden ett nytt ytskikt vilket förändrar tandens utseende permanent. Det går att fästa en skalfasad på endast en tand men det är vanligare att flera tänder behandlas på en gång. Vanligast är att en patient vill åtgärda 2-6 framtänder i överkäken på en gång. En behandling med porslinsfasader är en estetisk behandling men det är även omfattande behandling och det är viktigt att välja en tandläkare med lång erfarenhet och kunskap inom området.


Vad är nästa steg – hur söker jag vård ?

Om du är missnöjd med dina tänders utseende är det första steget att boka in en tid för en konsultation. En estetisk konsultation kostar 500 kronor. Du får under konsultationen träffa en tandläkare som går igenom situationen i din mun. Ni diskuterar sedan lämpliga alternativ, dina förutsättningar och förväntningar.  Fyll i formuläret så kommer vi att kontakta dig för att boka tid för en konsultation.


Boka tid för en konsultation direkt

Så går behandlingen till

 Tandläkaren går då igenom situationen i munnen och ni diskuterar sedan vilket alternativ som är bäst för dig. När en behandlingsplan är upprättad och röntgenbilder, kliniska fotografier tagna och en scanning av tänderna gjorts kommer du att få se en mock up av hur dina tänder kommer se ut efter färdig behandling.

Efter det är det dags för färgtagning, vid behov kommer du då att träffa en tandtekniker. Detta görs för att fasadernas färg ska stämma överens med övriga tänder i munnen. Tillsammans med din behandlande tandläkare tittar ni på modellen och går igenom hur slutresultatet kommer att se ut.

Beroende på individuella förutsättningar och orsak för din behandling kommer du att prova fasaderna antingen innan eller efter slipningen av tänderna. Tandläkaren slipar och preparerar tänderna och sedan görs en scanning och eventuellt ett avtryck av tänder som kommer att skickas till det tandtekniska laboratoriet där dina fasader framställs. Vid detta besök får du även med ett provisorium hem.

När fasaderna är framställda och resultatet känns bra får du träffa tandteknikern som gör de sista finjusteringarna så att du blir helt nöjd med ditt nya leende. Efter det fästs fasaderna på tänderna hos tandläkaren. Tandläkaren utvärderar ditt bett och gör de sista justeringarna.


Hur mycket kostar porslinsfasader?

Vad det kostar att genomgå en behandling med porslinsfasader varierar och det är svårt att uppskatta ett pris utan att en undersökning av dina tänder görs. Det är flera faktorer som väger in, exempelvis behandlingens omfattning och komplexitet, avgifter till tandtekniker, val av tandläkare, uppskattad tidsåtgång, förväntningar på resultatet och individuella förutsättningar. Kostnaden per fasad kan komma att landa mellan 9 000 och 12 000 kronor.


När är porslinsfasader en lämplig behandling?

De allra flesta personer som har en bra munhälsa och sköter sin munhygien kan vara lämpliga kandidater för porslinsfasader om de inte tycker om utseendet på sina tänder eller har ett specifikt problem de vill åtgärda.


Vilka problem kan åtgärdas med porslinsfasader?

Skalfasader av porslin är ett bra alternativ om du vill justera utseendet på dina tänder. Dessa tunna skal av porslin som placeras som ett nytt ytskikt på tänderna kan exempelvis åtgärda:

 • Spruckna eller skadade tänder
 • Missfärgade tänder
 • Tänder med ojämn färg
 • Gluggar
 • Små tänder
 • Tänder med en avvikande form
 • Tänder som är slitna


För- och nackdelar

Om du lider av missfärgningar, skadade eller ojämna tänder och vill förändra dess färg och form är skalfasader ett bra alternativ. Det finns många fördelar men också som med alla behandlingar några nackdelar.


Fördelar med porslinsfasader

 • Ger ett naturligt utseende
 • Tandköttet påverkas eller skadas inte av porslin
 • Porslinsfasader blir inte missfärgade av starkt färgat livsmedel.
 • Färg och form anpassas efter dina behov
 • Tanden behöver inte formas lika mycket som vid exempelvis kronor
 • Snabb behandling med tydliga resultat
 • Lång hållbarhet med porslinsfasader


Nackdelar med porslinsfasader

 • Behandlingen är inte reversibel
 • Porslinsfasader kan uppfattas som en kostsam behandling
 • Fasader som får sprickor kan vara svåra att laga
 • Vid dålig munhälsa kan det vara olämpligt att använda skalfasader som behandling

Porslinsfasader är ett bra alternativ för att åtgärda problem som exempelvis spruckna, sneda, glesa eller missfärgade tänder. Behandlingen är effektiv och ger resultat omgående. Med hjälp av skalfasader av porslin kan estetisk problematik åtgärdas på endast några veckor. Resultaten är hållbara och naturliga.

Hur länge håller porslinsfasader

Skalfasader av porslin kan hålla upp emot 20 år om du tar hand om din munhälsa, sköter din munhygien och följer tandläkarens ordinationer.

Hur tar jag hand om mina fasader på bästa sätt

När dina skalfasader sitter på plats i munnen behöver du inte oroa dig för vad du kan äta eller inte, du kommer heller inte ha några problem med att tugga. Det är däremot viktigt att vara noggrann med munhygienen och ta hand om dina nya ytskikt.

Borsta tänderna noggrant två gånger om dagen
Undvika att tugga på exempelvis pennor och naglar
Använd inte tänderna till annat än de är tänkta att användas till
Om du gnisslar eller pressar tänder bör du använda bettskena Använd tandskydd om du spelar en kontaktsport

Även om dina porslinsfasader inte kan missfärgas av exempelvis starkt färgade livsmedel är det viktigt att upprätthålla god munhygien med tandborstning och fluorskölj.

Ali Salehi är en av Aqua Dentals mest erfarna tandläkare när det gäller skalfasader. Han är specialisttandläkare inom oral protetik och har dessutom studerat estetisk tandvård i tre år vid universitetet Kings college i London.

Vilka behandlingar eller ingrepp är de som du tycker är mest spännande? 
– Stora protetiska rehabiliteringar av nedgångna bett, det vill säga uppbyggnad av bettet för återställa funktionen och estetiken. Det förbättrar patientens livskvalitet oerhört mycket, inte minst självförtroendet och det sociala livet. För mig känns det väldigt givande och meningsfullt att kunna hjälpa patienterna i sådana fall. 

Vem tycker du ska ha skalfasader?
– Patienter som är socialt eller psykologiskt påverkade av utseendet på deras tänder och inte kan tänka sig ortodontibehandling (tandställning). Beroende på individuella förutsättningar i bettet kan denna grupp av patienter vara lämpliga för behandling med skalfasader. 

Vilken är den största fördelen med skalfasader? 
– Det finns fördelar och nackdelar med skalfasadbehandling. Fördelen är att man kan förändra tändernas form, färg och skapa nya leenden enligt en förutsägbar design – det kan påverka hela ansiktets utseende och bidra till att man kan se yngre ut. Nackdelarna är att man avverkar frisk tandsubstans och skapar ett livslångt behandlingsbehov i de fall där tänderna är friska.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.