Frätskador

Har du ilningar i tänderna eller en matt tandyta? Då kan du ha frätskador. Vänta inte med att söka vård om du misstänker att du har frätskador.

Frätskador innebär att dina tänder utsätts för syraangrepp som attackerar tänderna och mjukar upp emaljen. Om frätskador inte behandlas kan skadan sprida sig längre in i tanden. Emalj som blivit utsatt för frätskador kan aldrig återhämta sig då kroppen inte kan återskapa emalj. 

Dina tänder kan drabbas av frätskador, även kallat erosionsskador, om de utsätts för regelbundna syraattacker. Det sker exempelvis vid intag av sura livsmedel eller sura uppstötningar. Det beror på att syran sänker pH-värdet vilket leder till en obalans i munnen. En av salivens uppgifter är just att neutralisera skadliga syror och återställa balansen i munnen men om du exempelvis regelbundet dricker sura drycker som läsk och juice hinner saliven inte med och frätskador på dina tänder uppstår.


Vad är frätskador?

Om dina tänder har utsatts för frätskador innebär det att tandsubstans har förlorats. Till skillnad från tandsjukdomen karies så är det inte skadliga bakterier i munnen som orsakar frätskador utan sura livsmedel eller sura uppstötningar. Karies, eller hål i tänderna, uppstår när bakterier i munnen kommer i kontakt med socker. Dessa bakterier frigör då skadliga syror som orsakar hål i tänderna. Vid frätskador är det först emaljen, tandens yttersta lager, som slits och löses upp. Om frätskador förblir obehandlat kan skadan sprida sig till dentinet och slutligen pulpan, tandens innersta lager. I dag blir frätskador allt vanligare, då intaget av sura drycker som sportdryck och läsk har ökat. 

 

Symptom på frätskador

Det kan vara svårt att upptäcka frätskador på tänderna själv. Därför är det viktigt att regelbundet gå till tandläkaren för en tandundersökning. På så sätt kan din tandläkare upptäcka tecken på frätskador på dina tänder i ett tidigt skede och förhindra att skadan sprider sig längre in i tanden. Men det finns några symtom på frätskador som du kan upptäcka själv och som du bör vara uppmärksam på: 


  • Känsliga tänder som ilar vid intag av kallt och varmt.
  • Urgröpningar eller gropar i kindtändernas tuggyta då emaljen har slitits ned.
  • Genomskinliga, gråaktiga skär på framtänderna i överkäken.
  • Tänderna får en rundare form och tandytan blir matt.
  • Hela tanden blir mörkare då emaljen försvinner och det underliggande dentinet lyser igenom.


När ska jag söka vård?

Det är viktigt att söka vård om du tror att du har drabbats av frätskador. På så sätt förhindrar du att skadan sprider sig och blir alltför omfattande. Misstänker du att du har frätskador? Du kan boka en tid hos oss nedan.

Frätskador på tänder orsakas inte av bakterier utan av syraangrepp från exempelvis sura livsmedel som juice och läsk.

Orsaker till frätskador

Frätskador på tänderna orsakas av syraattacker. Dina tänder kan utsättas för syraattacker vid exempelvis intag av sura livsmedel. Exempel på sura livsmedel är sportdryck, läsk och juice. Men det är inte enbart yttre orsakar som mat och dryck som kan orsaka frätskador på tänderna. Frätskador kan även uppkomma på grund av inre orsaker som sjukdomar där man kräks eller får sura uppstötningar.


Ätstörningar där frekventa kräkningar förekommer som vid exempelvis Bulimia kan exempelvis öka risken för frätskador. Magsaft har ett mycket lågt pH-värde och när den kommer upp i munhålan och når tänderna finns det risk för frätskador. Personer med upprepade sura uppstötningar, refluxer, är också riskpatienter för frätskador. Sura uppstötningar kommer ofta nattetid och ibland kan du vara omedveten om att du har sura uppstötningar, så kallade tysta refluxer. 


Om du har muntorrhet kan du också löpa ökad risk för att drabbas av frätskador på dina tänder. Det beror på att saliven bland annat arbetar med att återställa pH-värdet i munnen samt minska syraattacken som drabbar tänderna efter måltider. På så sätt kan muntorrhet öka risken för frätskador men även karies. 


Hur behandlas frätskador på tänderna?

Om din tandläkare fastställer att du har frätskador är första steget att du får se över din kost och dina dryckesvanor samt eventuella magproblem eller kräkningar. Fokus ligger främst på orsaksutredning men även behandling i de fall det behövs. Din tandläkare har alltid inre faktorer som sura uppstötningar och kräkningar i åtanke vid behandling av frätskador och vid behov kan din tandläkare även samarbeta med sjukvården.


Om frätskadorna inte är allt för omfattande kan det räcka med att du ökar ditt fluorintag, men även behandling med komposit är vanligt. Om du har mer omfattande frätskador på dina tänder kan kronor vara aktuellt. Frätskador kan inte återhämta sig, en emalj som blivit tunn eller skadad förblir tunn. Det beror på att kroppen inte kan återskapa emalj. Därför är det viktigt att frätskador upptäcks och behandlas av en tandläkare i ett tidigt skede.


Hur förebygger jag och undviker frätskador?

Det finns flera sätt du kan arbeta förebyggande för att undvika frätskador. Främst är det viktigt att stärka emaljen. Nedan hittar du hur du kan förebygga frätskador på olika sätt. 


Borsta inte tänderna direkt

Efter intag av sur mat och dryck bör du vänta i minst en timme innan du borstar tänderna. Om du borstar tänderna direkt efter riskerar du att slita ännu mer på den redan uppmjukade emaljen. Detsamma gäller vid kräkningar. Skölj istället munnen med vatten eller fluorskölj


Smådrick inte

Låt tänderna vila mellan måltiderna så att saliven hinner med att neutralisera syrorna i munnen. Undvik därmed att smådricka sura drycker under lång tid till exempel framför tv:n eller datorn.


Surt och basiskt tillsammans

Ät gärna sura frukter och juicer tillsammans med en måltid. Då hjälper de basiska livsmedlen till med att neutralisera det sura.


Tillför fluor

För att förebygga frätskador är det bra att lägga till extra fluor i din dagliga munvårdsrutin. Använd fluortandkräm och fluorskölj. Fluor stärker nämligen emaljen och gör den mer motståndskraftig mot syraangrepp. Du kan även skrapa tungan med en tungskrapa då surt material kan samlas där.


Undvik sur mat och dryck

Ett bra sätt att förebygga frätskador är att se över dina kost- och dryckevanor. Undvik att äta eller dricka sur mat ofta. Sura drycker som juice och läsk är den vanligaste orsaken till frätskador på tänderna.


Det blir vanligare med frätskador på barn och ungdomars tänder. Detta beror på att tillgången och intaget av läskedrycker och juicer har ökat markant. Många barn behåller också läsken en stund i munnen innan den sväljs ner vilket ger en kraftigare pH-sänkning och ökad risk.

Barn som drabbats av frätskador redan på mjölktänderna får ofta frätskador på de permanenta tänderna. Ungdomar drabbas ofta av frätskador, det blir tydligt när barnen uppnår tonår att detta är ett återkommande problem. Föräldrarna har inte längre samma kontroll över sina ungdomars vardag då de rör sig mer fritt. De dricker allt mer läsk och blir därför en riskgrupp för frätskador.

Andra som löper ökad risk att drabbas är barn och ungdomar med astma då vissa astmamediciner är sura och också kan ge muntorrhet. En del av dessa mediciner påverkar magmunnens muskulatur vilket i sin tur kan orsaka sura uppstötningar.

Ofta förekommer frätskador tillsammans med andra former av tandslitage, exempelvis slitage till följd av tandgnissling. Det är viktigt att få hjälp med tandgnisslingen så att inte ännu mer tandsubstans förloras.

Information om artikeln

Relaterat till frätskador

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.