Frätskador på tänderna

Tänder som ofta utsätts för sur mat och dryck eller exempelvis upprepade sura uppstötningar eller frekventa kräkningar kan drabbas av frätskador. Men du kan själv förebygga problematiken.

När man äter och dricker sura livsmedel sänks pH-värdet i munnen och tänderna utsätts för ett syraangrepp. Detta kan leda till att tänderna frätskadas. Din saliv arbetar hela dagarna med att neutralisera pH-värdet och återställa balansen i munnen men om syraangreppen upprepas frekvent hinner saliven inte med.

Om dina tänder blir utsatta för syraattacker genom intag av sura livsmedel eller exempelvis sura uppstötningar kan du få frätskador, även kallat erosionsskador. Skadan uppstår inte på grund av bakterier utan orsakas av en obalans i munnen då pH-värdet sänks. En frätskada liknar urgröpningar i tanden och syns då emaljen slits ned. Syran attackerar och fräter på tanden och mjukar upp emaljen. Saliven i munnen har som en av sina uppgifter att återställa balansen i munnen och neutralisera pH-värdet.

 

Vad är frätskador på tänderna?

En frätskada på tänderna innebär att tandsubstans har förlorats. Till skillnad från kariesangrepp så är det inte bakterier som orsakar frätskador på tänderna. När tänderna drabbas av frätskador är det först det yttersta skiktet, emaljen, som slits och löses upp. Om skadan fortskrider drabbas dentinet innanför och om skadan förblir obehandlad så kan det gå djupare in i tanden hela vägen in till pulpan. Frätskador, erosionskador, uppkommer om tänderna utsätts för frekventa syraangrepp från exempelvis kost, surauppstötningar och kräkningar.

 

I dag blir frätskador allt vanligare på grund av det ökade intaget av sura drycker så som sportdryck och läsk. Man kan själv se frätskadorna som urgröpningar i tanden, och man kan även märka att ytan blir matt. Det är en av salivens uppgifter att neutralisera pH-värdet i munnen när det blivit obalans. Om syraangreppen fortsätter att komma frekvent så hinner saliven inte med att återställa balansen och frätskador uppstår.

 

Vilka är symptomen på frätskador på tänderna?

Det är inte enkelt att själv upptäcka om du har drabbats av frätskador. Därför är det viktigt att du går till tandläkaren regelbundet så att du kan få din mun och dina tänder undersökta. Då kan din tandläkare upptäcka om du har drabbats av frätskador i tid innan skadorna blir grava. Nedan listas några symtom på frätskador som du kan upptäcka själv:

 

 • Känsliga tänder som ilar vid kallt och varmt

 

 • Urgröpningar eller gropar i kindtändernas tuggyta

 

 • Genomskinliga, gråaktiga skär på framtänderna i överkäken

 

 • Tänderna får en rundare form och tandytan blir matt.

 

 • Hela tanden blir mörkare då emaljen försvinner och det underliggande dentinet lyser igenom.

 

När och hur söker jag vård för frätskador på tänderna?

Det är viktigt att söka vård om du tror att du drabbats av frätskador. Däremot kan dessa vara svåra att upptäcka själv och därför är det bästa sättet att undvika frätskador att gå till tandläkaren regelbundet. Misstänker du att du har frätskador? Du kan boka en tid hos en av våra tandläkare nedan.

Boka en ledig tid direkt

Frätskador på tänder orsakas inte av bakterier utan av syraangrepp från exempelvis sura livsmedel som juice och läsk.

Hur behandlas frätskador på tänderna?

Om du diagnostiseras med frätskador ska du börja med att se över din kost och dina dryckesvanor samt eventuella magproblem eller kräkningar. Fokus ska ligga på en orsaksutredning men även behandling i de fall det behövs. I de mildare fallen av frätskador kan det räcka med ökat fluorprofylax, även behandling med komposit används regelbundet och i de mer omfattandet fallen av frätskador kan kronterapier vara aktuellt. Frätskador kan inte återhämta sig, en emalj som blivit tunn eller skadad förblir tunn. Det är därför viktigt att de upptäcks av tandläkaren i ett tidigt skede.


Hur förebygger jag och undviker frätskador?

Det är viktigt att arbeta förebyggande för att undvika frätskador på tänderna. Att stärka emaljen är viktigt för att undvika frätskador.

 • Borsta inte tänderna direkt
  Efter intag av sur mat och dryck bör du vänta i minst en timme innan du borstar tänderna. Om du borstar tänderna direkt riskerar du att slita ännu mer på den redan uppmjukade emaljen.
 • Smådrick inte
  Låt tänderna vila mellan måltiderna och undvik att smådricka sura drycker under lång tid till exempel vid tv:n eller framför datorn.
 • Surt och basiskt tillsammans
  Ät gärna sura frukter och juicer tillsammans med en måltid. Då hjälper de basiska livsmedlen till att neutralisera de sura.
 • Tillför fluor
  För att förebygga frätskador är det bra att lägga till extra fluor i dina dagliga hygienrutiner. Fluor stärker emaljen och gör den mer motståndskraftig mot syraangrepp.
 • Undvik sur mat och dryck
  Ett bra sätt att förebygga frätskador är att se över dina kost- och dryckevanor. Undvik att äta eller dricka sur mat ofta. Sura drycker som juice och läsk är den vanligaste orsaken till frätskador på tänderna.

   

  Inre orsaker till frätskador

  Det är inte enbart yttre orsaker som mat och dryckesvanor som kan orsaka frätskador på tänderna. De kan även uppkomma på grund av inre orsaker som sjukdomar där man kräks eller får sura uppstötningar.

  Ätstörningar där frekventa kräkningar förekommer som vid exempelvis Bulimia kan också öka risken för frätskador. Magsaft har ett mycket lågt pH värde och när den kommer upp i munhålan och når tänderna finns risk för frätskador. Det är viktigt att inte borsta tänderna direkt efter en kräkning för att undvika att slita ännu mer på tänderna. Skölj munnen med vatten eller fluorsköljning och borsta gärna tungan, med en tungskrapa, där surt material samlas.

  Personer med upprepade sura uppstötningar, refluxer, är också riskpatienter för frätskador. Sura uppstötningar kommer ofta nattetid och ibland är patienterna omedvetna om att de har sura uppstötningar, så kallade tysta refluxer. Tandläkarna bör alltid ha de inre orsakerna till frätskador i bakhuvudet och samarbeta med sjukvården i de fall man misstänker en ätstörning eller refluxsjukdom som orsak.

  Det blir vanligare med frätskador på barn och ungdomars tänder. Detta beror på att tillgången och intaget av läskedrycker och juicer har ökat markant. Många barn behåller också läsken en stund i munnen innan den sväljs ner vilket ger en kraftigare pH-sänkning och ökad risk.

  Barn som drabbats av frätskador redan på mjölktänderna får ofta frätskador på de permanenta tänderna. Ungdomar drabbas ofta av frätskador, det blir tydligt när barnen uppnår tonår att detta är ett återkommande problem. Föräldrarna har inte längre samma kontroll över sina ungdomars vardag då de rör sig mer fritt. De dricker allt mer läsk och blir därför en riskgrupp för frätskador.

  Andra som löper ökad risk att drabbas är barn och ungdomar med astma då vissa astmamediciner är sura och också kan ge muntorrhet. En del av dessa mediciner påverkar magmunnens muskulatur vilket i sin tur kan orsaka sura uppstötningar.

  Din saliv spelar stor roll för tändernas välbefinnande. Det är saliven som arbetar med att återställa pH-värdet och att reducera syraattacken som drabbar tänderna efter måltiderna. Om du lider av muntorrhet är risken alltså större att du drabbas av frätskador på tänderna och även hål i tänderna. Varför du lider av muntorrhet kan bero på en mängd olika saker, kontakta din tandläkare för att få hjälp.

  Ofta förekommer frätskador tillsammans med andra former av tandslitage, exempelvis slitage till följd av tandgnissling. Det är viktigt att få hjälp med tandgnisslingen så att inte ännu mer tandsubstans förloras.

  Information om artikeln

  Dags för en undersökning?

  Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.