Du som inte har besökt tandvården sedan 1 april i år och som innan dess kommit upp till den första karensnivån på 3001 kronor enligt referenspris kommer att tilldelas en ny ersättningsperiod från och med 1 september i år. Hur lång den nya ersättningsperioden blir varierar från patient till patient, då den kommer motsvara antalet dagar som du hade kvar efter 1 april 2020. Ingen kommer dock bli tilldelad färre än 90 dagar.

Den karens du uppnått 1 april adderas till de kostnader som utförs under den nya ersättningsperioden. Det innebär att du inte behöver börja på noll i karens när du besöker tandvården igen. Registrering av ny ersättningsperiod sker automatiskt och du som patient behöver inte ansöka om en ny period.