Miljöpolicy

Aqua Dentals medarbetare har ett stort miljöengagemang och vi arbetar dagligen i tandvården med miljöpåverkande ämnen.

Aqua Dentals medarbetare har ett stort miljöengagemang och vi arbetar dagligen i tandvården med miljöpåverkande ämnen. Vårt miljöarbete ska syfta till att verksamhetens miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras. Vi ska tillse att miljömedvetenheten hos våra medarbetare ökar genom att uppmuntra delaktighet i miljöarbetet, deltagande i miljöutbildning och via eget engagemang för att ständigt kunna förbättra våra arbetssätt och därmed åstadkomma minskad miljöpåverkan.

Det är av stor vikt att miljöarbetet ger påvisbara resultat och att våramedarbetare uppfattar att miljöarbetet gör påvisbar skillnad och upplevs meningsfullt.

Aqua Dental ska leva upp till gällande lagar och regelverk inom miljö och regelbundet utvärdera och ständigt förbättra miljöledningssystemet. Leverantörer av tjänster och varor ska väljas efter fastställda miljökriterier och för Aqua Dentals möjliga förutsättningar avseende teknik och ekonomi.

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00