Miljöpolicy

Aqua Dentals medarbetare har ett stort miljöengagemang och vi arbetar dagligen i tandvården med miljöpåverkande ämnen.

Aqua Dentals medarbetare har ett stort miljöengagemang och vi arbetar dagligen i tandvården med miljöpåverkande ämnen. Vårt miljöarbete ska syfta till att verksamhetens miljöpåverkan i möjligaste mån minimeras. Vi ska tillse att miljömedvetenheten hos våra medarbetare ökar genom att uppmuntra delaktighet i miljöarbetet, deltagande i miljöutbildning och via eget engagemang för att ständigt kunna förbättra våra arbetssätt och därmed åstadkomma minskad miljöpåverkan.

Det är av stor vikt att miljöarbetet ger påvisbara resultat och att våramedarbetare uppfattar att miljöarbetet gör påvisbar skillnad och upplevs meningsfullt.

Aqua Dental ska leva upp till gällande lagar och regelverk inom miljö och regelbundet utvärdera och ständigt förbättra miljöledningssystemet. Leverantörer av tjänster och varor ska väljas efter fastställda miljökriterier och för Aqua Dentals möjliga förutsättningar avseende teknik och ekonomi.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.