Så bra har tandvården klarat krisen

Trots pågående pandemi och rädsla för smitta har en påtaglig förbättring av nöjdheten inom tandvården noterats.

Tandvården brukar ha höga betyg när det gäller patienternas nöjdhet. I år har dock en förbättring värd att nämnas registrerats. En stor del av förbättringen går att spåra till hur branschen hanterat den pågående pandemin.

Varje år genomför Svenskt Kvalitetsindex en mätning av patienternas nöjdhet inom tandvården och betygen brukar alltid vara höga. Fjolårets mätning genomfördes i början av pandemin då många samhällsfunktioner plötsligt stängde ned eller ställde om. Då landade nöjdhetsindexet på 75,6. Årets resultat är en påtaglig förbättring och ett historiskt högt resultat. Nöjdhetsindexet nådde 81,1 och visar att kunderna är mycket nöjda och att förtroendet för branschen är högt. De frågor som specifikt rört tandvårdens hantering av covid-19 har genomgående fått positiva svar.


Bra hantering av pandemin

Tandvården får höga betyg när Svenskt Kvalitetsindex har ställt frågor om hur kunder upplever att olika branscher har hanterat pandemin. 9 av 10 kunder tycker att både tandvårdsbranschen som helhet och den specifika klinik man besökt hanterat pandemin och dess effekter på ett bra sätt, både under besöket och vid patientkontakten. Enligt Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex har tandvårdsbranschen klarat detta bäst av de branscher som mätts.


Aktiva val gör privattandvårdens kunder nöjda

Både kunder hos Folktandvården och privata tandvårdsaktörer har blivit mer nöjda. Båda aktörerna för nöjdhetsindex över 75, något som i sig indikerar nöjda kunder. Skillnaderna mellan Folktandvården och de privata aktörerna handlar enligt Johan Parmler inte om kvalitet på behandling eller kompetens. Det handlar istället om service och att privattandvårdens kunder gör aktiva val. Privattandvården får ofta mycket höga betyg gällande serviceaspekten, information och proaktivitet.

Precis som för många andra kundrelationer så är det generellt sett de kunder som gör aktiva val som också är mer nöjda med sin aktör. Patienter till privata tandvårdsaktörer brukar i större utsträckning välja sin tandläkare på rekommendation, medan patienter till Folktandvården har en tendens att välja tandläkare i sitt närområde.

Det aktiva valet av behandlare är en viktig del av kundupplevelsen. Under pandemin har patienternas förtroende haft stor påverkan på nöjdheten. I förra årets mätning var förtroendet för tandvården överlag högt och i årets mätning har siffran fortsatt uppåt. Över 90 procent av patienterna har enligt Svenskt Kvalitetsindex högt förtroende för sin tandläkare.

Göra ett aktivt val och boka tid för en undersökning du med

Vi på Aqua Dental vill förändra synen på tandvården. Vår målsättning har varit att ingen ska behöva känna att det är obehagligt eller jobbigt att gå till tandläkaren. Vi är i dag en av Sveriges största och trevligaste tandvårdskedjor. Vi vill med passion, tillgänglighet och kvalitet hjälpa dig att upprätta goda tandvårdsrutiner så att du upprätthålla din munhälsa livet ut.

På Aqua Dental vet vi att tandvärk är jobbigt som det är och det är därför vi har valt att avskaffa den konventionella helg- och kvällstaxan som hos många andra tandvårdsaktörer innebär ett prispåslag om 50 procent. Det här är ytterligare ett steg i vår målsättning att kunna erbjuda våra patienter landets mest tillgängliga tandvård.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Mer om Aqua Dental

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.