Vi är ISO-certifierade

ISO är en organisation för nationella standardiseringsorganisationer och finns i 164 länder i världen. Vi är certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljlö.

Syftet med en ISO-certifiering är att kontinuerligt utveckla verksamheten till det bättre. Våra kliniker är sedan 2020 certifierade inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Arbetet görs för att möta de förväntningar vår omvärld har på oss.

För att ta vårt ansvar som samhällsaktör samt leva upp till omvärldens, leverantörers, patienters och samarbetspartners förväntningar arbetar vi numera utifrån ISO-standard. Det är ett systematiskt sätt att ständigt förbättra verksamheten vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi har sedan 2020 certifierats enligt ISOs internationella standarder 9001:2015 Kvalitet, ISO 14001:2015 Miljö och 45001:2018 Arbetsmiljö.


Kvalitet på Aqua Dental

Vårt kvalitetsarbete, standard 9001:2015, ska huvudsakligen främja nöjda kunder. Det görs genom kundfokus, gott ledarskap, uppmuntrar engagemang hos våra medarbetare, effektiviserar och förbättrar processer samt tar beslut baserade på fakta.


Minska vår miljöpåverkan

Vårt miljömässiga fotavtryck har minskats, och ska fortsätta minska. I och med certifieringen av standard 14001:2015 åtar vi oss att skydda miljön och reagera på förändrade miljöförhållanden i balans med socioekonomiska behov. Vi har satt upp ett antal mål vilka nås genom ett miljöledningssystem.


Aqua Dental som arbetsgivare

Som certifierad inom standard 45001:2018 förpliktar vi oss till att arbeta med arbetsmiljörisker samt möjligheter. Arbetsmiljöprestandan på Aqua Dental ska förbättras och vi ska i största möjliga mån förhindra arbetsrelaterade skador samt ohälsa bland medarbetare.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.