Så fungerar det statliga tandvårdsstödet

Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag som finns att tillgå för alla vuxna från och med det år de fyller 24. Stödet delas in ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Gemensamt syftar de till att upprätthålla en god munhälsa och skydda mot höga kostnader. Här kan du läsa mer om hur respektive bidrag fungerar och vilka regler som styr dem.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr som ska främja regelbundna tandvårdsbesök och en god munhygien. Bidraget delas ut 1 juli varje år och kan användas som delbetalning för undersökningar och behandlingar hos din tandläkare eller hygienist. Du kan spara ditt ATB i som högst 24 månader, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Du kan alltså aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Alla uppgifter finns bokförda hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.

Hur mycket får jag i ATB?
- Är du 23 år eller yngre? Din tandvård är kostnadsfri.
- Är du 24-29 år? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.
- Är du 30-64 år? Ditt ATB uppgår till 300 kr per år.
- Är du 65 år eller äldre?? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.

Exempel
Om du är 27 år gammal och inte har varit hos tandläkaren på två år har du har 1200 kr i outnyttjat ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du själv inte har några invändningar till det. Kom ihåg att du aldrig kan spara ditt ATB i mer än två år. Därför kan det vara både klokt och ekonomiskt att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag - det kan spara dig både pengar och besvär i längden.

Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet - precis som namnet avslöjar - är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården, och innebär att du endast behöver självfinansiera delar av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar. Ersättningen är rörlig och aktiveras först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kr under en ersättningsperiod. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till denne. Således måste du inte själv bokföra din utgifter eller ansöka om ersättningen.

Hur mycket uppgår högkostnadsskyddet till?
-Tandvårdskostnader upp till 3 000 kr? Du täcks ej av högkostnadsskyddet.
-Tandvårdskostnader mellan 3 001 - 15 000  kr? Du erhåller 50% rabatt på referenspriser.
-Tandvårdskostnader över 15 000 kr? Du erhåller 85% rabatt på referenspriser.
 

Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ett ökat behov av tandvård, eller som på annat sätt bedöms riskera din munhälsa, kan du erhålla ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Det särskilda tandvårdsbidraget ska användas i ett profylaktiskt syfte, vilket innebär att du kan använda bidraget till förebyggande tandvårdsåtgärder som undersökningar och hygienistbehandlingar. Bidraget uppgår till 600 kr per halvår och kan inte sparas från en period till en annan. Läs mer om det särskilda tandvårdsbidraget och hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats.

De allra flesta åtgäderna täcks av tandvårdsstödet - men inte alla. Fråga oss om du är osäker. 

Vilken tandvård kan du få bidrag och stöd för?

Även om de allra flesta undersökningarna och behandlingarna är ersättningsberättigade finns det undantag inom tandvården som inte motiverar ekonomiskt stöd. Tandblekning och annan kosmetisk tandvård med estetiska ändamål omfattas till exempel inte av det statliga tandvårdsstödet. Det kan också handla om behandlingar som bedöms vara överflödiga, eller icke nödvändiga, som till exempel kronor på bakre kindtänder eller rotfyllning av visdomständer. Tandimplantat och bryggor ingår i högkostnadsskyddet men det finns vissa begränsningar med hänsyn till material och vilka tänder det gäller. Därför är det alltid bäst att konsultera med din tandläkare om du är osäker.

Referenspriset är ett av staten fastställt pris för de tandvårdsåtgärder som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Observera att det är det angivna referenspriset för respektive åtgärd som ligger till grund för Försäkringskassan ersättning, och inte det pris din tandläkare tar ut för behandlingen. Eventuell mellanskillnad behöver du bekosta på egen hand.

Ersättningsperioden är inte knuten till kalenderåret utan påbörjas i samband med din första behandlingsåtgärd. Perioden fortlöper därefter som längst i 12 månader. Du kan själv välja att avsluta din ersättningsperiod i förtid om du till exempel har en omfattande behandling framför dig. Genom maximera antalet behandlingar under din ersättningsperiod kan du snabbare komma upp i högkostnadsskyddet. Rådgör alltid med din tandläkare först.

Är du intresserad av någon behandling eller har du frågor gällande dina tänder? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort. 

Information om artikeln

Mer om priser och bidrag

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00