Allt om tandvårdsbidrag

Vilka tandvårdsbidrag finns, hur mycket får du varje år och är det något särskilt man bör tänka på 2021? Här går vi igenom allt du behöver veta.

Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24. Stödet delas in ett allmänt tandvårdsbidrag, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag. Gemensamt syftar de till att upprätthålla en god munhälsa och skydda mot höga kostnader inom tandvården.

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr per år, som syftar till att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och främja en god munhygien. Bidraget delas ut 1 juli och kan användas som delbetalning för undersökningar, förebyggande behandlingar samt all annan tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

Du kan spara ditt ATB i som högst 24 månader, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Du kan alltså aldrig ha mer än två tandvårdsbidrag sparade samtidigt. Alla uppgifter om ditt tandvårdsbidrag finns bokförda hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.


Hur mycket får jag i ATB?

  • Är du 24-29 år? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år? Ditt ATB uppgår till 300 kr per år.
  • Är du 65 år eller äldre: Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.


Exempel

Om du är 67 år gammal och inte har varit hos tandläkaren på två år har du har 1200 kr i outnyttjat ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du inte själv ber din behandlare att spara det. Kom ihåg att du aldrig kan spara ditt ATB i mer än två år. Därför kan det vara både klokt och ekonomiskt att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag - det kan spara dig både pengar och besvär i längden.

Obs. Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri.


Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet - precis som namnet avslöjar - är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården, och innebär att du endast behöver självfinansiera delar av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar.

Ersättningen är rörlig och börjar gälla först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kr under en ersättningsperiod. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till mottagningen. Således måste du inte själv bokföra din utgifter eller ansöka om ersättningen.


När gäller högkostnadsskyddet?

  • Tandvårdskostnader upp till 3 000 kr? Du täcks ej av högkostnadsskyddet.  
  • Tandvårdskostnader mellan till 3 001 - 15 000 kr?  Du erhåller 50% rabatt på referenspriset.
  • Tandvårdskostnader över 15 000 kr?  Du erhåller 85% rabatt på referenspriset.


Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ett ökat behov av tandvård, eller som på annat sätt bedöms riskera din munhälsa, kan du erhålla ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Det särskilda tandvårdsbidraget ska användas i ett profylaktiskt syfte, det vill säga att bidraget endast kan användas för förebyggande åtgärder som undersökningar och hygienistbehandlingar.

Bidraget uppgår till 600 kr per halvår och kan inte sparas från en period till en annan. Läs mer om det särskilda tandvårdsbidraget och hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats..

De allra flesta åtgäderna täcks av tandvårdsstödet - men inte alla. Fråga oss om du är osäker. 

Tandvård som du kan få bidrag och stöd för

Även om de allra flesta undersökningarna och behandlingarna är ersättningsberättigade finns det undantag inom tandvården som inte motiverar ekonomiskt stöd. Tandblekning och annan kosmetisk tandvård med estetiska ändamål omfattas till exempel inte av tandvårdsbidraget. Det kan också handla om behandlingar som bedöms vara överflödiga, eller icke nödvändiga, som till exempel kronor på tänder som går bra att laga med fyllningar eller rotfyllning på visdomständer. Tandimplantat och tandstödda bryggor ingår i högkostnadsskyddet men det finns begränsningar beroende på vilka tänder som ersätts. Därför är det alltid bäst att konsultera med din tandläkare om du är osäker.

Har du frågor eller vill att vi kollar hur mycket ditt ATB uppgår till? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

Referenspriset är ett av staten fastställt pris för de tandvårdsåtgärder som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Observera att det är det angivna referenspriset för respektive åtgärd som ligger till grund för Försäkringskassan ersättning, och inte det pris din tandläkare tar ut för behandlingen. Eventuell mellanskillnad behöver du bekosta på egen hand.

Ersättningsperioden är inte knuten till kalenderåret utan påbörjas i samband med din första behandlingsåtgärd. Perioden fortlöper därefter som längst i 12 månader. Du kan själv välja att avsluta din ersättningsperiod i förtid om du till exempel har en omfattande behandling framför dig. Genom maximera antalet behandlingar under din ersättningsperiod kan du snabbare komma upp i högkostnadsskyddet. Rådgör alltid med din tandläkare först.

Information om artikeln

Mer om priser och bidrag

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00