Allt om tandvårdsbidrag

Vilka tandvårdsbidrag finns, hur mycket får du varje år och är det något särskilt man bör tänka på 2021? Här går vi igenom allt du behöver veta.

Tandvårdsstödet är ett statligt ekonomisk bidrag för alla vuxna från och med det år man fyller 24. Stödet har delas ut för att upprätthålla en god munhälsa, få fler personer att regelbundet gå till tandläkaren samt skydda individen mot höga kostnader inom tandvården.

Tandvårdsstödet är ett statligt bidrag som alla vuxna kan ta del av. Stödet delas in i det allmänna tandvårdsbidraget (ATB), högkostnadsskyddet och ett särskilt tandvårdsbidrag. I Sverige erbjuder vi kostnadsfri tandvård för barn och ungdomar och tandvårdsstödet börjar därför att gälla från det år du fyller 24.

 

Alla vuxna får ta del av det allmänna tandvårdsbidraget som årligen delas ut. Högkostnadsskyddet är till för att kostnaderna för de mer omfattande behandlingarna inte ska bli för belastande för den enskilda individen. Det särskilda tandvårdsbidraget är till för dig som har ett ökat behov av tandvård på grund av vissa medicinska orsaker.

 

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Det allmänna tandvårdsbidraget är ett tillgodohavande hos Försäkringskassan på 300 eller 600 kr per år, som syftar till att uppmuntra regelbundna tandvårdsbesök och främja en god munhygien. Bidraget delas ut 1 juli och kan användas som delbetalning för undersökningar, förebyggande behandlingar samt all annan tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet.

Du kan spara ditt ATB i som högst 24 månader, därefter ersätts ditt gamla belopp med ett nytt. Du kan alltså aldrig ha mer än två tandvårdsbidrag sparade samtidigt. Alla uppgifter om ditt tandvårdsbidrag finns bokförda hos din tandläkare och är varken något du behöver hålla reda på eller ansöka om.


Hur mycket får jag i ATB?

  • Är du 24-29 år? Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.
  • Är du 30-64 år? Ditt ATB uppgår till 300 kr per år.
  • Är du 65 år eller äldre: Ditt ATB uppgår till 600 kr per år.


Exempel

Om du är 67 år gammal och inte har varit hos tandläkaren på två år har du har 1200 kr i outnyttjat ATB. Beloppet dras då av från ditt nästa tandvårdsbesök per automatik, om du inte själv ber din behandlare att spara det. Kom ihåg att du aldrig kan spara ditt ATB i mer än två år. Därför kan det vara både klokt och ekonomiskt att planera in regelbundna besök hos din tandläkare för att inte gå miste om ditt bidrag - det kan spara dig både pengar och besvär i längden.

Obs. Till och med det år du fyller 23 år är din tandvård avgiftsfri.


Högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet - precis som namnet avslöjar - är ett skydd mot höga kostnader inom tandvården, och innebär att du själv endast behöver betala en viss del av kostnaden i samband med större ingrepp och behandlingar.

Ersättningen är rörlig och börjar gälla först när du har kostnader som enligt referenspris överstiger 3000 kronor under en ersättningsperiod. Alla uppgifter finns registrerade hos din behandlare och Försäkringskassan återbetalar kvarstående belopp direkt till mottagningen. Du behöver därför inte själv bokföra din utgifter eller ansöka om ersättningen. 


När gäller högkostnadsskyddet?

  • Tandvårdskostnader upp till 3 000 kronor? Du täcks ej av högkostnadsskyddet.  
  • Tandvårdskostnader mellan till 3 001 - 15 000 kronor?  Du erhåller 50 procents rabatt på referenspriset.
  • Tandvårdskostnader över 15 000 kronor ?  Du erhåller 85 procents rabatt på referenspriset.


Referenspriset beslutas av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) och ligger till grund för beräkningen av den del av kostnaden av en behandling staten betalar inom högkostnadsskyddet.  När man tittar på referenspriserna finns det för många åtgärder två olika referenspriser: ett för allmäntandvård och ett för specialisttandvård. När man tittar på kostnaden för en behandling är det viktigt att komma ihåg att det är fri prissättning inom tandvården i Sverige. I praktiken innebär det att varje enskild tandläkare kan sätta vilket pris de vill för den vård de utför. Det är viktigt att komma ihåg att högkostnadssksyddet baserat på referenspriset och inte på priserna som står i prislistan. 


Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför ett ökat behov av tandvård, eller som på annat sätt bedöms riskera din munhälsa, kan du erhålla ett särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Det särskilda tandvårdsbidraget ska användas i ett profylaktiskt syfte, det vill säga att bidraget endast kan användas för förebyggande åtgärder som undersökningar och hygienistbehandlingar.

Bidraget uppgår till 600 kr per halvår och kan inte sparas från en period till en annan. Läs mer om det särskilda tandvårdsbidraget och hur du ansöker på Försäkringskassans webbplats.

De allra flesta åtgäderna täcks av tandvårdsstödet - men inte alla. Fråga oss om du är osäker. 

Tandvård som du kan få bidrag och stöd för

Även om de allra flesta undersökningarna och behandlingarna är ersättningsberättigade finns det undantag inom tandvården som inte motiverar ekonomiskt stöd. Tandblekning och annan kosmetisk tandvård med estetiska ändamål omfattas till exempel inte av tandvårdsbidraget. Det kan också handla om behandlingar som bedöms vara överflödiga, eller icke nödvändiga, som till exempel kronor på tänder som går bra att laga med fyllningar eller rotfyllning på visdomständer. Tandimplantat, tandstödda bryggor och sömnapné ingår i högkostnadsskyddet men det finns begränsningar för stödet beroende på vilka tänder som ersätts. Därför är det alltid bäst att konsultera med din tandläkare om du är osäker.


Tandvårdsbidrag som pensionär

Förutom att du som pensionär eller senior får ta del av tandvårdsbidragen precis som alla andra kan du även ha rätt till särskilt stöd från regionen. Om du har färdtjänst kan du även ha rätt till sjukresa, prata med din vårdgivare när du bokar din tid.

Du kan även ha rätt till reseersättning eller sjukresa som pensionär. Om du har ett stort omsorgsbehov, får hjälp av närstående eller hemtjänst kan du även ha rätt ”nödvändig tandvård”. Med nödvändig tandvård menas tandvård i syfte att behandla smärta och obehag, samt att säkerställa funktion och godtagbart utseende. Det är kommunens biståndshandläggare som fattar beslut om du har rätt till denna typ av tandvårdsstöd. Om så är fallet får du ett tandvårdsstödsintyg utfärdat.

Har du frågor eller vill att vi kollar hur mycket ditt ATB uppgår till? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort.

Referenspriset är ett av staten fastställt pris för de tandvårdsåtgärder som omfattas av det statliga tandvårdsstödet. Observera att det är det angivna referenspriset för respektive åtgärd som ligger till grund för Försäkringskassan ersättning, och inte det pris din tandläkare tar ut för behandlingen. Eventuell mellanskillnad behöver du bekosta på egen hand.

Ersättningsperioden är inte knuten till kalenderåret utan påbörjas i samband med din första behandlingsåtgärd. Perioden fortlöper därefter som längst i 12 månader. Du kan själv välja att avsluta din ersättningsperiod i förtid om du till exempel har en omfattande behandling framför dig. Genom maximera antalet behandlingar under din ersättningsperiod kan du snabbare komma upp i högkostnadsskyddet. Rådgör alltid med din tandläkare först.

Information om artikeln

Mer om priser och bidrag

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.