Obstruktiv sömnapné

Sömnapné innebär att du under din sömn drabbas av korta andningsuppehåll. Det är ett tillstånd som bör tas på allvar och därför är det viktigt att påbörja en utredning om du upplever symptom på sömnapné.

Att leva med sömnapné kan vara jobbigt, och ibland farligt. Vanliga symptom är trötthet, irritation och huvudvärk. Eftersom sömnapné i värsta fall kan drabba hjärta och kärl är det viktigt att uppsöka vård om du upplever symptom.

Att leva med en obehandlad sömnapné kan vara frustrerande då det ofta innebär trötthet, koncentrationssvårigheter samt huvudvärk. Personer som lever själva har ofta svårare att upptäcka sömnapné då problemet många gånger uppmärksammas av en sambo.

Om du misstänker att du drabbats av sömnapné är det viktigt att uppsöka vård då regelbundna andningsuppehåll innebär att syresättningen i hjärnan inte sker korrekt. Det finns studier som tyder på att obehandlad sömnapné kan förkorta en persons livslängd. I dag forskas det allt mer på problemet och det finns flera behandlingsalternativ.

Andningsuppehållen varar oftast omkring trettio sekunder, men kan ibland vara dubbelt så långa. För att det ska klassas som sömnapné ska andningsuppehållet pågå i minst tio sekunder.


Vad är sömnapné?

När vi andas arbetar våra muskler i svalget reflexmässigt och svalget vidgas. Det är en självgående process, även när vi sover. Däremot är musklerna i svalget mer avslappnade när vi sover än i vaket tillstånd vilket kan skapa en tryckförändring och svalget blir trängre. Om det sker i samband med tillbakadragen underkäke, stora halsmandlar eller något annat som helt täpper igen de övre luftvägarna uppstår andningsuppehåll, sömnapné. Det finns två typer av sömnapné, obstruktiv och central.


Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv sömnapné är den vanligaste typen av apné och den vi inom tandvården behandlar. Under andningsuppehållen försöker personen att få luft, men det går inte på grund av att de övre luftvägarna är igentäppta och blockerade av tungan.


Central sömnapné

Central sömnapné är en minskning av nervimpulser till andningsmusklerna under tiden du sover. Det innebär att andningen upphör totalt, i minst tio sekunder. Under uppehållet pågår inga andningsförsök, vilket är vanligt vid obstruktiv sömnapné.


Symptom på sömnapné

Det mest typiska symptomet för sömnapné är andningsuppehåll under sömnen. Det visar sig ofta genom en snarkning som tvärt avslutas med tystnad. Eftersom det träder fram under sömnen är det svårt att själv konstatera andningsuppehåll, detta symptom uppmärksammas ofta av någon som bor i samma hem. Det finns dock andra symptom som kan vara tecken på att du drabbats av sömnapné.

  • Trötthet när du vaknar
  • Fortsatt trötthet under dagen
  • Nedstämdhet, ofta på grund av trötthet
  • Huvudvärk
  • Du känner en klump i halsen
  • Oregelbundna snarkningar
  • Du behöver kissa flera gånger under natten


Om du upplever någon eller flera av dessa symptom under en längre period är det viktigt att du söker vård. Som privatperson kan det vara svårt att härleda symptomen till en viss sjukdom eller visst tillstånd och därför är det viktigt med en genomgående utredning av dina problem.


När och hur ska jag söka vård?

Eftersom symptomen för sömnapné också är symptom för många andra sjukdomar och tillstånd kan det vara svårt att söka hjälp för just sömnapné. Därför är det viktigt att du söker hjälp vid symptom och åtgärdar problemen, oavsett bakgrund. 

Symptom att vara uppmärksam på är trötthet under dagen och du misstänker att du snarkar, men också om du lider av hjärt- och kärlsjukdomar eller är överviktig och kliver upp och kissar många gånger under natten. Du bör också söka vård om personer i din närhet uppmärksammat andningsuppehåll under din sömn eller om du drabbats av långvarig spänningshuvudvärk.

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss för att boka in dig för en första undersökning hos tandläkare. Om tecken på sömnapné uppdagas får du vidare hjälp till en utredning.

Kontakta oss

Har du frågor om sömnapné eller önskar boka en tid? Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Vad beror sömnapné på?


Alkoholkonsumtion

Alkohol kan också ge förslappade muskler i svalget som resulterar i blockerad luftström. Det kan förvärra en redan befintlig sömnapné.

Varför vissa personer drabbas av sömnapné kan bero på en rad olika faktorer, flera av orsakerna är relaterade till varandra vilket kan vara en av anledningarna till att sömnapné drabbar vissa med bakomliggande faktorer men inte andra.


Hypotyreos och diabetes

Den låga produktionen av sköldkörtelhormon i samband med hypotyreos kan också vara en faktor som kan leda till sömnapné.

Det är ännu inte klargjort om det är diabetes som kan leda till sömnapné eller om sömnapné som kan leda till diabetes. Däremot är det klargjort att sömnapné gör att sömnkvaliteten drabbas, vilket också påverkar sockerbalansen i kroppen. Det är främst diabetes typ 2 som visar sig i samband med sömnapné. Det kan tänkas bero på att typ 2 av diabetes är vanligt hos personer som lever med övervikt och som i sig är en riskgrupp för apné.


Medicinering

Viss sömnmedicin samt smärtstillande och lugnande läkemedel har en avslappnande inverkan på din kropp vilket gör att musklerna i svalget blir försvagade och tungan lättare täpper igen luftrören.


Överbett

Om du lever med överbett kan det bli trängre i halsen, vilket försvårar luftens väg in och ut ur dina lungor. Överbett gör att tungan skjuts längre bak i munnen vilket gör det lättare för den att täppa igen luftröret.


Övervikt

Vissa personer som är överviktiga kan bilda fettvävnad runt deras luftstrupe. Det gör luftvägarna trängre och luften får det svårare att passera till och från lungorna. Det kan i sin tur leda till andningsuppehåll under sömnen.


Utredning för sömnapné

För att diagnostiseras med sömnapné krävs det att du genomgår en utredning. Du som misstänker att du lider av sömnapné ska vända dig till en vårdcentral. På plats kommer du att få svara på en rad frågor om bland annat kost- och alkoholvanor samt eventuell sjukdom och medicinering. Om din läkare misstänker att du lider av sömnapné blir du remitterad till en tandläkare eller klinik med spetskompetens inom exempelvis lungor eller öron, näsa, hals. 


Utredning hemma

Under en sömnapnéutredning som sker i hemmet blir du tilldelad en mätare som du fäster vid näsan, en syrgasmätare som du fäster på fingret samt ett band som du fäster runt bröstet. Mätaren registrerar luftflödet genom din näsa och mun under en natt, klämman på fingret registrerar hur syresatt ditt blod är och bandet runt bröstet tar upp information om dina andningsrörelser. Genom dessa mätvärden räknar maskinen sedan ut hur många andningsuppehåll du har på en timme.

Utifrån antal andningsuppehåll per timme, så kallat apné-hypopné-index, avgör läkaren senare om du behöver behandlas för sömnapné eller om du kanske ska behandlas för annat än sömnapné.


Sömnregistrering bekostad av Region Stockholm

Eftersom besvären kan vara kopplade till en sjukdom kan du som är folkbokförd i Stockholm få din antiapnéskena bekostad av Region Stockholm. Det kräver att du genomgått en sömnregistrering, vilket vi på Aqua Dental kan hjälpa dig med. Sömnregistreringen sker i ditt egna hem.

Snarkningar kombinerat med trötthet under dagen kan vara ett tecken på sömnnapné.

Behandla din sömnapné

Målet med att behandla sömnapné är att förhindra andningsuppehållen och underlätta andningsflödet under sömnen.


Antiapnéskena

En vanlig behandlingsmetod för sömnapné är antiapnéskena. Den verkar genom att pressa fram underkäken som tenderar att falla bakåt under sömnen, det förhindrar tungan från att falla bakåt om du exempelvis sover på rygg. Skenan fungerar som en vanlig bettskena och sätts in när du lägger dig för att sova.

När du använt skenan ett tag kommer du att genomgå en ny utredning för att se om behandlingen fungerar.

Den här typen av behandling används oftast vid lättare och medelkomplicerade fall av sömnapné.

Du blir behandlad med antiapnéskena hos en tandläkare, de skapar en individanpassad skena för dig. Det går också att köpa en färdig skena på exempelvis apoteket, men eftersom den är universal och skapad för att passa alla ger den nästan alltid sämre effekt än en individanpassad skena.


CPAP-behandling mot sömnapné

Många med sömnapné blir också behandlade med en CPAP-apparat. En behandling med CPAP-apparat tillför luft i din hals genom en mask som placeras över din mun när du sover, dina luftvägar blir då hjälpta till att hålla sig öppna. Masken är kopplad till en maskin som står bredvid sängen. Den här typen av behandling används främst för personer som lider av svår sömnapné.

Det kan kännas ovanligt och ibland obehagligt att sova med en mask som är kopplad till en maskin bredvid sängen, men det är likt många andra behandlingar något man vänjer sig med. Många personer sover med en CPAP-mask i flera år.


Operation

Vissa patienter genomgår också operation för att minska sina problem med sömnapné. Det görs dock främst på barn. Syftet med operationen är att ta bort halsmandlarna samt de körtlar som sitter bakom näsan. Oavsett vilken behandling du genomgår är det viktigt att då går på regelbundna återbesök samt följer din läkares eller tandläkares råd eftersom en felbehandlad sömnapné kan ge samma effekter som en obehandlad.


Är sömnapné farligt?

Eftersom vi andas för att tillföra syre i blodet kan flera återkommande andningsuppehåll leda till syrebrist i exempelvis hjärnan, vilket kan vara orsaka hjärt- och kärlproblem som exempelvis hjärtinfarkt.

Det finns också andra efterföljder sin i sig inte är farliga, men som i olika situationer kan vara livsfarliga. Många som lever med sömnapné upplever trötthet och koncentrationssvårigheter vilket exempelvis försvårar bilkörning och kan till och med göra det olämpligt. Det finns forskning som tyder på att risken för att råka ut för en trafikolycka blir dubbelt så hög om man lever med sömnapné. Risken för arbetsplatsolyckor ökar också för personer med sömnapné.

Du bör inte känna oro inför att diagnostiseras med sömnapné och vara rädd för att exempelvis få körkortet indraget. Det är bara en större anledning till att söka vård, eftersom så många behandlingar av sömnapné anses lyckade och du slipper leva med alla efterföljande konsekvenser.


Högt blodtryck på grund av sömnapné

Blodtrycket är högre när vi anstränger oss men det ska ligga lågt när kroppen vilar. Eftersom sömnrytmen störs hos personer med sömnapné får kroppen aldrig den återhämtning som krävs utan stressnivåerna och blodtrycket ökar. Det kan leda till ett bestående högt blodtryck. Det är en riskfaktor för hjärtinfarkt och stroke. Det finns också forskning som tyder på att blodkärlens inre celler tar skada.


Spetskompetens inom ämnet

På Aqua Dental arbetar flera erfarna allmäntandläkare och specialisttandläkare, både i Stockholm och Göteborg. Vi har specialisttandläkare inom bland annat ortodonti och bettfysiologi, vilka båda är odontologiska områden som berör området sömnapné. Dessutom har vi allmäntandläkare med nischad kunskap inom ämnet. Det gör att vi besitter fördjupad kunskap och du som patient kan känna dig trygg i din behandling.


Sömnapné vanligare hos män

Sömnapné är ett vanligt problem hos båda könen, men något mer vanligt hos män än hos kvinnor. Ungefär fyra procent av männen och två procent av kvinnorna i Sverige lider av symptom kopplade till sömnapné. Det är dock desto fler som lever med sömnapné utan att uppleva symptom, det är hela 24 procent av männen och nio procent av kvinnorna.

Studier som gjorts på Uppsala Universitetssjukhus samt Sunderby sjukhus i Luleå visar att snarkningar är desto vanligare hos män. 18 procent av männen i landet och åtta procent av kvinnorna snarkar regelbundet.

Skillnaden könen emellan tros bero på skillnader av könshormonet östrogen samt typen av övervikt, mäns övervikt sätter sig oftare runt mage och hals. Vid sextio års ålder är drabbade av sjukdomen dock jämnt fördelat mellan könen.

Information om artikeln

Relaterat till sömnapné

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.