Sömnapné

Vad är obstruktiv sömnapné? Hur behandlas sömnapné och hur ställs diagnos? Vi svarar på dina frågor.

Obstruktiv sömnapné är en sömnstörning som innebär att du får korta andningsuppehåll när du sover. Sömnapné är vanligt, och eftersom andningsuppehållen sker i sömnen kan det vara svårt att upptäcka och få diagnos. Om du snarkar när du sover och inte känner dig utvilad när du vaknar kan du ha sömnapné. Då är det viktigt att söka vård.

Det finns två olika typer av sömnapné – obstruktiv sömnapné och central sömnapné. I den här texten refererar vi till obstruktiv sömnapné, den varianten som tandläkare och vi på Aqua Dental behandlar.


Obehandlad sömnapné har ofta stor livspåverkan och kan i vissa fall vara farligt. Men det finns bra hjälp att få och de behandlingsmetoder som används är effektiva. De vanligaste behandlingsmetoderna för sömnapné är snarkskena, även kallad antiapnéskena, och CPAP – en andningsmask som hjälper till att reglera luftflödet.


Misstänker du att du behöver en snarkskena?

Om du misstänker att du lider av sömnapné och behöver en snarkskena är det viktigt att du kontaktar oss för att påbörja en utredning. Fyll i formuläret eller ring oss på 010 - 188 00 00 så kommer vi att hjälpa dig. 

Vad händer vid sömnapné?

När vi sover slappnar vävnaden och musklerna i halsen av, vilket gör luftvägarna trängre. Apnéer, andningsuppehåll, uppstår när luften inte kan passera för att svalg och luftvägar blir för trånga. Sömnapné delas upp i två kategorier, obstruktiv sömnapné och central sömnapné.


Obstruktiv sömnapné

Obstruktiv betyder hindrande, och när det kommer till sömnapné innebär det att luften hindras eller blockeras på vägen till och från lungorna. Obstruktiv sömnapné, även kallat OSA, är den vanligaste typen av apné. Förutom att luftvägarna blir trängre när vi slappnar av och sover, har tungan en tendens att falla bakåt i svalget i sömnen. Då blockeras lufttillförseln från lungorna och ett andningsuppehåll uppstår. För att det ska räknas som en apné ska andningsuppehållet pågå i minst tio sekunder. Ibland kan ett andningsuppehåll vara i mer än en minut, men det vanliga är att det pågår i cirka 30 sekunder.


Central sömnapné

Central sömnapné, som också kallas för CSA, är en ovanligare form av sömnapné. En central sömnapné uppstår när andningen avstannar eller minskar på grund av att hjärnan inte kan upprätthålla ett normalt andningsmönster. Vid central sömnapné minskar nervimpulsernas signaler till andningsmusklerna, vilket skapar en total andningspaus.


Vem får sömnapné – och varför?

I Sverige är sömnapné vanligt, men så stor andel som 80 procent av de som är drabbade vet inte om det eftersom andningsuppehållen sker i sömnen. Ofta är det en sambo eller en partner som först märker av symptomen. Både vuxna och barn kan få sömnapné, men det är något vanligare hos vuxna män. Obstruktiv sömnapné kan dels bero på fysiologiska orsaker, som till exempel trängre luftvägar, överbett, stora polyper, tonsiller eller en sned nässkiljevägg. Det finns även andra orsaker och riskfaktorer som kan ligga bakom misstänkt sömnapné.


Exempel på orsaker/riskfaktorer:

Övervikt/fetma. Personer med övervikt eller fetma har generellt sett mer fettvävnad runt luftstrupen, vilket gör luftvägarna trängre och kan orsaka apnéer (andningsuppehåll).

Alkohol, rökning och medicin. Medicin med lugnande effekt, alkohol och rökning ökar risken för snarkningar och andningsuppehåll i sömnen.

Hög ålder. Sömnapné är vanligare ju äldre man är.

Sjukdomar. Vissa sjukdomar kan också orsaka sömnapné, där hypertoni (högt blodtryck) och hypotherios (underskott av sköldkörtelhormon) är de främsta.


Symptom på sömnapné

Snarkningar, dålig sömn och trötthet är de vanligaste tecknen på sömnapné, men det finns andra symptom som kan indikera att du är drabbad. Symptomen kan delas in i två olika kategorier – de som märks under natten och de som visar sig under dagen.

Vanliga symptom under natten:

  • Snarkningar
  • Frekventa uppvak och dålig sömn
  • Muntorrhet och törst när du vaknar
  • Svettningar
  • Upprepade nattliga toalettbesök (sömnapné ökar din urinproduktion)


Vanliga symptom under dagen:

  • Trötthet och känslan av att inte vara utvilad
  • Svårt att svälja på grund av muntorrhet
  • Återkommande huvudvärk
  • Koncentrationssvårigheter
  • Humörsvängningar


Är sömnapné farligt?

Återkommande andningsuppehåll kan vara farligt på grund av flera anledningar. Sömnapné ökar risken att få hjärt- och kärlsjukdomar, men ett andningsuppehåll innebär också att lufttillförseln till hjärnan tillfälligt stryps vilket kan leda till syrebrist. Därför ska man aldrig vänta med att söka vård om man misstänker att man har sömnapné.

Ett flertal av symptomen som utmärker sömnapné, till exempel koncentrationssvårigheter och trötthet, kan leda till allvarliga konsekvenser. När du är trött och har svårt att koncentrera dig bör du exempelvis inte köra bil. Människor som lever med obehandlad sömnapné löper nästan dubbelt så stor risk att råka ut för en trafikolycka.


Hur vet du om du har sömnapné?

För att diagnostiseras med obstruktiv sömnapné behöver du göra en utredning. När du söker vård för misstänkt sömnapné, förmodligen på vårdcentralen, blir du remitterad till en tandläkare eller en öron- näs- och halsmottagning.

Det finns olika sätt att utreda sömnapné på. Det kan göras med hjälp av en slags syrgasmätare som används hemma när du sover. Om du skulle ha sömnapné på grund av sjukdom kan du få utredningen bekostad av regionen, och då görs en så kallad sömnregistrering, den kan också göras med hjälp av oss på Aqua Dental.

Effektiv behandling mot sömnapné

De senaste årens framgångsrika forskning kring snarkning och sömnapné har gjort att det idag finns effektiva behandlingsmetoder. De två vanligaste metoderna är snarkskena (även kallad antiapnéskena) och CPAP som är en andningsmask som sätts över munnen när du sover.


Snarkskena/antiapnéskena

Snarkskena, även kallad antiapnéskena, är en av de vanligaste och mest effektiva behandlingsmetoderna när man har en lätt eller medelsvår variant av sömnapné. Antiapnéskenan, som är individanpassad och avtagbar, påminner om en tandställning men fungerar förebyggande mot snarkningar. Skenan pressar fram underkäken så att utrymmet bakom tungan vidgas, och på så sätt hålls luftvägarna öppna och snarkningarna minskar.


CPAP-behandling

Apparaten består av en andningsmask som är kopplad till en liten maskin. CPAP-apparaten står bredvid sängen när du sover och andningsmasken, som du har över munnen, reglerar luftflödet och håller luftvägarna öppna. Behandling med CPAP-apparat är vanligast när man har en svårare form av sömnapné.


När ska jag söka vård?

Om du snarkar, har oregelbunden sömn och känner dig mycket trött under dagarna bör du kontakta en vårdcentral. Har du högt blodtryck, övervikt eller en hjärt- och kärlsjukdom är det extra viktigt att söka vård så snart som möjligt. Obehandlad sömnapné försämrar livskvalitén, men med rätt hjälp kan du få tillbaka både sömn och energi.


Vill du veta mer om sömnapné – och få behandling?

Vi på Aqua Dental har specialisttandläkare inom ortodonti och bettfysiologi, vilka båda är odontologiska områden som berör området sömnapné. Dessutom har vi allmäntandläkare med nischad kunskap inom ämnet. Du som patient kan alltid känna dig trygg hos våra erfarna tandläkare. Hör av dig redan i dag så hjälper vi dig.

Snarkningar kombinerat med trötthet under dagen kan vara ett tecken på sömnnapné.

Information om artikeln

Relaterat till sömnapné

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.