Då kan du behöva tandeglering

Att tänderna inte sitter i en jämn rad är troligtvis den mest förknippade anledningen till varför en tandreglering kan vara nödvändig.

Det finnsrad skäl till varför man behöver genomgå en tandreglering och ibland förekommer flera indikationer hos en och samma patient. En vanlig föreställning är att en tandreglering endast lämpar sig för barn och ungdomar. Men faktum är att det aldrig är försent att reglera sina tänder, oavsett ålder och problem..

Överbett

Vid överbett biter överkäkens framtänder för långt framför underkäkens framtänder. Denna sammanbitning kan bidra till att det inte går att sluta läpparna på ett naturligt sätt. Vid reglering av detta bettfel flyttas överkäkens tänder bakåt i munnen samtidigt som underkäkens tänder flyttas framåt och ibland krävs det bara reglering i antingen över- eller underkäke.

Underbett

Underbett är en framskjuten underkäke vilket innebär att den nedre tandradens tänder hamnar framför den övre tandraden. Den medicinska termen är progeni vilket betyder “framskjutande underkäke”. Ett normalläge i munnen är tvärtom, att den övre tandraden ska ligga framför den undre när vi biter ihop. Underbett kan leda till en försämrad tuggförmåga.

Anledningen till att vissa drabbas av underbett är att tänderna sitter för tätt eller lutar utåt i undre tandraden eller inåt i övre tandraden. Underbett tros vara ärftligt. Om en vuxen person plötsligt drabbats av underbett bör tandvård uppsökas snarast då det ofta är tecken på början till tandlossning.

Underbett behandlas oftast genom tandreglering. Det innebär att en tandställning används för att förskjuta tändernas position. Det kan dock vara komplicerat att genomföra en tandreglering på underbett och därför rekommenderas ibland kirurgiskt ingrepp. I vissa fall går det också att genomföra en bettkorrigering med en bettskena.
 

Djupt bett

Djupt bett förekommer ofta vid överbett och innebär att underkäkens framtänder vid sammanbitning når gommen. I uttalade fall kan detta skava och bilda sår som gör ont vid tuggning. Vid reglering flyttas underkäkständerna ut och överkäkständerna flyttas in för att skapa en naturlig påbitning.
 

Öppet bett

Öppet bett är ofta en följd av intensiv napp- eller fingersugning och innebär att framtänderna inte möts vid sammanbitning. Om barn bryter sina sugvanor kring fyra års ålder tenderar tänderna att korrigera sig själva, men blir felet kvarvarande finns möjlighet till reglering.
 

Korsbett

Vid korsbett är det över- och underkäkens sidopartier som inte möter varandra på ett bra sätt. Korsbett upptäcks oftast av tandläkare vid rutinundersökning eftersom det är ett bettfel som inte syns tydligt. Det beror oftast på att överkäkens tandbåge är för smal i förhållande till underkäken. Om bettfelet orsakar att underkäken flyttas i sidled vid påbitning är reglering nödvändigt och man breddar då tandbågen i överkäken.

Trångställt

I ett trångställt bett kan tänder vara tippade, sneda eller roterade, och det beror på platsbrist i tandbågen. Vid reglering av ett trångställt bett behöver man därför ibland ta bort någon permanent tand för att skapa utrymme för förflyttning. Platsöverskott Vid platsöverskott i tandbågarna blir det mellanrum mellan tänderna och det brukar oftast också orsaka diastema, dvs glugg mellan framtänderna. Det är viktigt att det finns en kontaktpunkt mellan tänderna eftersom det annars lätt fastnar mat däremellan. Detta går att åtgärda med tandreglering, men efter att tandregleringen är utförd behövs en så kallad retainer för att hindra tänderna från att vandra tillbaka till ursprungsläget.
Läs mer om våra tandställningar  

Många vuxna patienter som har uttalade former av bettavvikelser är berättigade till ersättning från Försäkringskassan i samband med tandregleringsbehandling. Det innebär att kostnaderna kan komma att bli kraftigt rabatterade om omfattningen av ditt behandlingsbehov är tillräckligt stort.

Funderar du på om du behöver tandreglering, eller vill du ställa frågor eller boka en tid för en undersökning? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort. 

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.