Tandställning på tandradens insida: Incognito

Att reglera tänderna med en osynlig tandställning blir allt vanligare. Vi reder ut funderingar som kan komma att dyka upp vid en eventuell behandling.

Tandreglering är en metod som allt fler vuxna väljer att genomföra. Det kan bero på att det finns ett större utbud av tandställningar på marknaden, och att valmöjligheterna anpassas efter önskemål och livsstil. Incognito är en tandställning som inte syns från utsidan eftersom den placeras på tandradens insida.

På Aqua Dental kan du välja att genomföra din tandregleringsbehandling med enså kallad lingual tandställning. Lingual innebär att tandställningen sitter på tandradens insida. Vi använder oss av den linguala tandställningen incognito enbart i överkäken, som är en avancerad och väl beprövad apparatur tillverkad av företaget 3M Unitek.


Tandställning på tandradens insida

På Aqua Dental märker vi att allt fler väljer att genomföra sin tandregleringsbehandling med en osynlig tandställning. Dessutom ökar också antalet vuxna som väljer att genomgå en sådan behandling, vilket eventuellt beror på valmöjligheterna som nu finns i samband med en tandregleringsbehandling.


Välbeprövad och unikt anpassad teknik

Om lingual tandställning bedöms vara en lämplig behandlingsmetod för dig får du en högst individuellt tillverkad tandställning. Den framställs utifrån dina personliga behov och förutsättningar just för att precisera prestandan i behandlingen. En avancerad 3d-teknik används för att planera och utföra behandlingen, vilket också innebär att du som patient har möjlighet att se slutresultatet redan innan behandlingen påbörjats.


Eftersom fästena, så kallade brackets, placeras på baksidan av tandraden är de gjutna i en guldlegering för bästa passform. Med tanke på komplexiteten i metoden krävs det en erfaren tandläkare som genomför behandlingen.


Vad kostar en tandställning på tandradens insida?

Vad en behandling med incognito kostar är likt alla tandregleringsbehandlingar väldigt individuellt. Priset baseras på dina förutsättningar, hur omfattande problemet är, men också dina tankar om slutresultatet. Hos Aqua Dental är det bara specialisttandläkare som utför den här typen av behandling men annars spelar också vilken typ av tandläkare som utför behandlingen in.


Det är viktigt att komma ihåg att priset kan komma att bli både lägre och högre, men generellt brukar en behandling med den här tandställningen kosta omkring 59 000 kronor per käke.

Incognito är en tandställning som sitter på insidan av tandraden. 

Behandlingen – steg för steg

Behandlingsprocessen skiljer sig inte speciellt från andra behandlingar med tandställning.

 

Konsultation

Det första steget i en tandregleringsbehandling är en konsultation, ett inledande samtal med din tandläkare. Tandläkaren undersöker din mun och du får berätta om dina förväntningar på behandlingen och slutresultatet. Du får också möjlighet att ställa alla frågor du funderat på.

 

Inregistrering

Om du efter konsultationen väljer att gå vidare med behandlingen sker en inregistrering. Röntgenbilder tas samt ytterligare diskussion gällande dina tänder sker. Allt för att tandläkaren ska få en sådan klar bild som möjligt och anpassa behandlingen efter dig.


Om du inte varit på en basundersökning hos tandläkaren under de senaste sex månaderna skall också en sådan göras innan behandlingen fortskrider.

 

Diskussion och insättning

Nästa steg är att du och din tandläkare går igenom tandläkarens planering av behandlingen, en så kallad terapidiskussion. Därefter är det dags att sätta fast tandställningen på tänderna.

 

Kontroller

När tandställningen monterats är dags för regelbundna kontroller. Kontrollerna brukar generellt ske varannan månad.

 

Tiden efter tandställningen

När ni uppnått målbilden och du känner dig nöjd över resultatet är det tid för att plocka ut tandställningen. Efter det får du en retainer i form av en skena eller en ståltråd på baksidan av tandraden. Även efter att tandställningen är uttagen blir du kallad på kontinuerliga kontroller, om än inte lika täta som kontrollerna för tandställningen.


Delbetala din tandreglering

För dig som önskar dela upp din betalning när du genomgår en tandregleringsbehandling erbjuder vi nu förmånliga delbetalningslösningar från 300 kronor i månaden. Månadskostnaden baseras på din behandlingskostnad och du gör en enkel ansökan via sms eller i receptionen på kliniken. Du får svar på om du är berättigad lösningen redan efter 15 sekunder. Läs mer här.

  • Tandställningen är helt osynlig.
  • Tandställningen går inte att ta ut vilket kan vara fördelaktigt då det tenderar att skynda på processen.
  • Slutresultatet har samma precision som den klassiska rälsen utanpå tandraden.

Hos oss på Aqua Dental kan du genomföra din tandregleringsbehandling med tandställningen incognito. Vi erbjuder tandregleringsbehandlingar både i Stockholm och Göteborg och du blir behandlad av några av landets främsta specialisttandläkare inom ortodonti, tandreglering.

De har lång erfarenhet av alla typer av tandställningar, även Incognito. För att träffa en av våra specialisttandläkare krävs det att du bokar en konsultation. Under konsultationen diskuterar du och din tandläkare dina problem, dina önskemål och dina förväntningar på resultatet. Du får veta direkt på plats om incognito är ett alternativ för dig eller om det finns någon annan metod som lämpar sig mer. Oavsett finns det minst en tandregleringsmetod som passar dig.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.