Invisalign Pris

Det är svårt att på förhand ge ett exakt pris för en behandling med Invisalign. Om du är intresserad av tandreglering med den osynliga tandställningen är det bäst att boka in en konsultation. 

Om din bettavvikelse är lämplig för behandling med Invisalign är metoden ofta relativt snabb och smidig. Tandregleringsmetoden består av flera individuellt anpassade skenor som vart efter byts ut för att justera ditt bett. 

Invisalign är ett tandregleringsystem som består av individuellt anpassande, avtagbara skenor som steg för steg korrigerar placeringen av dina tänder. På en del av tänderna limmas små tandfärgade plastfästen som hjälper till att flytta tänderna korrekt. Med hjälp av ett sofistikerat 3D-verktyg kan en modell av tandregleringens förväntade slutresultat visas redan innan behandlingen har påbörjats. Eftersom våra tänder och käkar påverkas olika av all tandreglering kan dock slutresultatet avvika något från denna slutmodell. Vid behandlingens slut stabiliseras ditt nya leende med hjälp av en tunn tråd som fästs på tandradens insida oftast från hörntand till hörntand. Ibland vid större förflyttningar kan även en nattskena behövas för att fortsätta att behålla tänderna på plats.


Hur mycket kostar Invisalign?

Det går inte att säga exakt vad en behandling med Invisalign skulle kosta då det är många olika faktorer som påverkar den slutgiltiga kostnaden. Invisaligns pris påverkas exempelvis av bettavvikelsens komplexitet och om ena eller båda käkarna ska regleras. Patientens behov står i fokus och inför varje behandling görs en utredning och en individuell terapiplan fastställs. Små bettavvikelser kan lösas med en kortare behandlingsperiod på endast ett par månader. Då blir priset lägre. Patienter som däremot har ett större behandlingsbehov behöver en mer omfattande behandling under en längre tidsperiod.

För att få en första bedömning inför en behandling med Invisalign är det allra bäst att boka in en konsultation med en ortodontist. Under konsultationen kommer ni att prata om förväntningar och förutsättningar, och du kommer även få ett kostnadsförslag att ta ställning till.

Invisalign pris och kostnadsspann

Priserna på Invisalign ligger vanligtvis mellan 29 000 och 65 000 kronor. Vid mycket komplicerade behandlingar kan taxan bli högre och vid enkla korrigeringar kan det slutgiltiga priset bli lägre. För att få ett korrekt pris för din Invisalig-behandling är det bästa sättet att boka tid för en konsultation. 


Hur bokar jag tid på bästa sätt?

För att inleda en behandling med Invisalign är det första steget att boka tid för en konsultation. En estetisk konsultation kostar mellan 500 och 1090 kronor, beroende på vem som utför konsultationen. Om din konsultation leder till en behandling dras kostnaden för konsultationen av från den slutgiltiga kostnaden. Om du är intresserad av en konsultation är du välkommen att fylla i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort. 

Boka tid för en konsultation


Kan jag dela upp betalningen?

Även om en tandregleringsbehandling kan kännas dyr är det en investering för livet. Hos Aqua Dental kan du dela upp din betalning med hjälp av antingen Klarna eller Resursbank. Du väljer själv vilket betalningsalternativ som passar dig bäst.


Bidrag och högkostnadsskydd

Från det år du fyller 23 år räknas du som vuxen inom tandvården. Det betyder att du kan ta del av det statliga tandvårdsstödet. Kosmetiska behandlingar som enbart görs för att påverka tändernas utseende räknas inte in i högkostnadsskyddet och ger heller inte rätt till särskilda bidrag. I undantagsfall kan bettavvikelsen fylla kriterierna för en reduktion av behandlingskostnaden hos Försäkringskassan. Tandreglering kan även i vissa fall räknas in i högkostnadsskyddet om det ingår i ett led i en sjukdomsbehandling.


Tandregleringscheck och Invisalign

Barn och ungdomar upp till 23 år kan tilldelas en tandregleringscheck av regionen om deras bettfel anses vara tillräckligt allvarliga. Aqua Dental har i dag ett avtal med Region Stockholm gällande checkpatienter. Det betyder att de barn eller ungdomar som tilldelats en tandregleringscheck via regionen har möjlighet att kostnadsfritt genomgå sin tandregleringsbehandling hos Aqua Dental. Från och med 2019 har tandregleringschecken uppgraderats. Det betyder att även en behandling med Invisalign, upp till 11 900 kronor, räknas in. 


Påverkar eventuella förbehandlingar priset?

Tänder och omgivande vävnader måste vara friska innan man påbörjar en tandreglering. Sista tandläkarbesöket ska ha skett senast 6 månader innan besöket hos ortodontisten. I vissa fall behöver man dra ut en eller flera tänder för att skapa plats eller undvika skador på granntänderna. Detta ingår inte i behandlingskostnaden. Om man väljer att gå vidare efter den första konsultationen görs en utredning med bland annat röntgen och fotografier. Därefter fastställs den definitiva behandlingsplanen som diskuteras ingående med patienten innan behandlingen startar. Utredningen ingår inte i priset.


Konsultation för tandreglering

För att påbörja resan mot ett nytt leende måste du träffa en ortodontist för en konsultation. Under besöket, som är helt förutsättningslöst, får du berätta för specialisten om dina önskemål och ställa de frågor du har kring tandreglering. Ortodontisten gör en preliminär bedömning och ni får prata om de behandlingsalternativ som passar dina individuella förutsättningar. Du kommer dessutom att få en uppskattad behandlingstid och ett preliminärt kostnadsförslag. Sedan får du själv utvärdera konsultationen och bestämma dig om du vill gå vidare med behandlingen eller inte.

Information om artikeln

Mer om Invisalign

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.