Tandvård och Försäkringskassan

Har du koll på vilka bidrag som finns inom tandvården och vilka bidrag du har rätt till?

Som svensk medborgare har du rätt att ta del av tandvårdsstödet. Varken det allmänna tandvårdsbidraget eller högkostnadsskyddet kräver någon administration av dig, det sköter tandvården och Försäkringskassan.

Du som är försäkrad i Sverige omfattas av tandvårdsstödet. Att vara försäkrad i Sverige innebär att du antingen bor eller arbetar här. Gällande tandvårdsstödet samarbetar tandvården och Försäkringskassan. I tandvårdsstödet ingår det allmänna tandvårdsbidragethögkostnadsskyddet och det särskilda tandvårdsstödet. Det är dessa tre delar som utgör det ekonomiska stöd du kan få från Försäkringskassan för din tandvård.

Du behöver inte ansöka för att ta del av högkostnadsskyddet eller det allmänna tandvårdsbidraget. Försäkringskassan och tandvården tar hand om det administrativa så länge den mottagning du valt att gå till är ansluten till Försäkringskassan.

Från och med året du fyller 24 börjar du själv betala för din tandvård i nästan alla regioner. Det är även då du får ta det av det ekonomiska stödet för din tandvård från Försäkringskassan.


Ekonomiskt stöd från Försäkringskassan

Det ekonomiska stödet består av tre olika delar. Första delen är tandvårdsbidraget som alla får ta del av årligen. Bidraget är på 300 eller 600 kronor beroende på din ålder och delas ut för att uppmuntra fler att uppsöka tandläkaren i förebyggande syfte. 

Högkostnadsskyddet som är den andra delen ger ett avdrag på priset när en behandling enligt referenspriset kostar mer än 3000 kronor under en och samma ersättningsperiod. Stödet är beroende av hur högt det totala referenspriset för behandlingen är. Högkostnadsskyddet delas ut för att skydda dig som patient för höga tandvårdskostnader. 

Den tredje delen är det särskilda tandvårdsbidraget. Det bidraget består av 600 kronor per som delas ut varje halvår till patienter som på grund av en medicinsk åkomma har ökad risk för sämre tandhälsa. Bidraget delas ut 1 januari och 1 juli. 

Vill du boka en tid? 

Tandvård och Försäkringskassan

I Sverige har vi fritt vårdval vilket innebär att du kan själv välja vilken tandläkare du vill gå till. Du kan även byta tandläkare om du vill, oavsett orsak. Du kan om du vill välja en privat tandvårdsaktör. För att du ska ha möjlighet att ta del av tandvårdsstödet måste mottagningen vara ansluten till Försäkringskassan, vilket de flesta aktörer är i dag.


Undantag som inte får ekonomiskt stöd

Det finns behandlingar som inte räknas in i det ekonomiska stödet. Det gäller bland annat behandlingar som är enbart estetiska, exempelvis tandblekning.


Försäkrad i Sverige

Du som bor eller arbetar i Sverige räknas som försäkrad i Sverige. Det finns vissa undantag till den regeln. Exempelvis diplomater eller personer som är utsända av ett svenskt företag för att arbeta utomlands eller tvärtom. Om du är osäker på vad som gäller för dig kan du kontakta Försäkringskassan och få hjälp.

Information om artikeln

Mer om Försäkringskassan

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.