Särskilt tandvårdsbidrag

Har man en funktionsnedsättning eller en svår sjukdom kan man få ett särskilt tandvårdsbidrag. Vi berättar om hur det fungerar, vad som ingår och vad som krävs.

Alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till det statliga tandvårdsstödet. Tandvårdsstödet hjälper till med kostnader för tandläkarbesök. Har du en funktionsnedsättning eller en svår sjukdom kan du dessutom ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.

Om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Förutom det statliga tandvårdsstödet kan du få ett extra tandvårdsbidrag som heter särskilt tandvårdsbidrag, eller STB i kortare form. Om du har en funktionsnedsättning eller en sjukdom som göra att du löper större risk för att få problem med dina tänder eller din allmänna munhälsa, kan du vara berättigad till särskilt tandvårdsbidrag.


Vem kan få särskilt tandvårdsbidrag?

Vem som kan få eller har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag avgörs av din tandläkare eller tandhygienist. I nästan alla fall behöver du också ett intyg från en läkare för att ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag.


Underlag och intyg

Det intyg eller underlag som din tandläkare eller tandhygienist ska använda som grund för att avgöra om du som patient har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag eller inte måste komma från en läkare. Läkaren skriver ett intyg för din specifika diagnos eller tillstånd. 

Sjukdomar som kan ge dig rätt till särskilt tandvårdsbidrag

Socialstyrelsen har tagit fram alla föreskrifter om vilka sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättningar som kan ge dig rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. Nedan är ett ett utdrag från Socialstyrelsen för att ge en inblick i vad som omfattas.

 • Muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • Muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • Kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • Cystisk fibros
 • Ulcerös Colit
 • Crohns sjukdom
 • Tarmsvikt
 • Frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal
 • Refluxsjukdom
 • Svårinställd diabetes
 • Dialysbehandling
 • Immunsuppression på grund av läkemedelsbehandling
 • Genomgått organtransplantation


Är du berättigad särskilt tandvårdbidrag?

Tror du att du kan vara berättigad särskilt tandvårdsbidrag? Då bör du prata med din tandläkare som kan hjälpa dig att ta reda på om det är så. Boka en basundersökning via vår onlinebokning eller ring oss på 010 - 188 00 00.

Så går processen till

Du som patient ber din läkare om ett intyg. Om du uppfyller de krav som krävs, skriver läkaren ut ditt intyg. Ta sedan med intyget vid nästa tandläkarbesök och ge till din tandläkare eller tandhygienist.


Vad gör tandläkaren?

Tandläkaren tar sedan över ärendet och det är upp till dem att utföra behandlingen, om läkarintyget visar att kraven uppfylls för särskilt tandvårdsbidrag. Efter behandling rapporterar de utförd behandling till Försäkringskassan. De skickar även in läkarintyget till Försäkringskassan för en efterhandskontroll.


Särskilt tandvårdsbidrag som stöd vid förebyggande behandlingar

Det finns andra fall då det särskilda tandvårdsbidraget kan användas. Exempelvis kan det gälla för människor med nedsatt immunförsvar eller om man är extra infektionskänslig. Detta skulle i sin tur kunna påverka mun- och tandhälsan och på så sätt öka risken för karies eller att tandkvaliteten blir sämre. I de fallen kan det särskilda tandvårdsbidraget användas vid förebyggande behandlingar.


Finns det svåra fall som inte stöds av särskilt tandvårdsbidrag?

Hos vissa patienter finns det situationer som kräver avancerad specialisttandvård och då är man inte berättigad till särskilt tandvårdsbidrag. Skulle detta gälla dig så kan du vända sig till regionen för mer råd.


Särskilt tandvårdsbidrag om man är nyanländ

Man kan som nyanländ patient få rätt till särskilt tandvårdsbidrag. Så länge man har fått ett uppehållstillstånd så kan man ha full rätt till ersättning från Försäkringskassan i Sverige. Det finns dock fler villkor, och alla villkor som man behöver uppfylla finns listade hos Försäkringskassans hemsida under privatpersoner.


Om man är asylsökande och inte fått uppehållstillstånd ännu

Om man som patient är asylsökande och inte fått ett bekräftat uppehållstillstånd så har man inte rätt till ersättning från Försäkringskassan.


Räknas särskilt tandvårdsbidrag in i tandvårdsstödet?

Det statliga tandvårdsstödet innefattar allmänt och särskilt tandvårdsbidrag, samt högkostnadsskyddet. Detta erbjuder staten som ett extra skydd mot höga kostnader för tandvård. Statens ambition är att stimulera en förebyggande tandvård för patienter med ökad risk för sämre tandhälsa. Det kan alltså gälla dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning.


Behandlingar som täcks

Man kan använda det särskilda tandvårdsbidraget till tandvårdsåtgärder som är förebyggande, alltså till exempel undersökningar och tandrengöring. Alternativt kan man använda bidraget som delbetalning om man har abonnemangstandvård.


Så här mycket får du

Det särskilda tandvårdsbidraget är 1 200 kronor per år. Bidraget betalas ut till dig i två omgångar med 600 kronor. Bidraget får du 1 januari och 1 juli varje år. Man har också alternativet att dela upp bidraget. Till exempel tar du ut 200 kronor vid ett besök och vidare 400 kronor vid ett annat besök. Däremot kan du kan inte spara ett bidrag från ett halvår till nästa.


Hur gör jag för att använda det särskilda tandvårdsbidraget?

För att använda ditt bidrag måste du gå till en tandläkarklinik, tandläkare eller tandhygienist som är ansluten till Försäkringskassan, vilket de allra flesta är idag. 


Får man alltid bidraget om man har läkarintyg?

Så länge din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du faktiskt har rätt till ett särskilt tandvårdsbidrag. I så fall dras det helt enkelt av från din räkning vid ditt besök. Den slutgiltiga kostnaden är baserat på vilket pris din tandläkare eller tandhygienist tar för din behandling till att börja med. Hos Aqua Dental får du alltid ett pris att ta ställning till innan behandling.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.