Karies

Karies är ett vanligt problem i samhället. För att förebygga karies är det viktigt med kontinuerliga tandläkarbesök samt noggranna rutiner hemma med bland annat tandtråd och fluortandkräm.

När vi äter och dricker bildas plack av bakterier, som i sin tur skapar en syra. Det är när den syran skadar tandens emalj som karies uppstår. Forskning har visat att fluor är det enda som motverkar karies.

Vad är karies?

Karies är en sjukdom som uppstår när bakterier på tandytan tränger igenom tandens emalj och bildar hål i tanden. I munnen finns miljontals olika bakterier, de flesta av dem krävs för att munnen ska hålla sig frisk. Vissa av dessa bakterier är dock skadliga när de kommer i kontakt med socker eftersom det då bildas syror som sänker munnens pH-värde.


Symptom på karies

Karies går sällan att se eller känna. Ibland går det att ana svarta eller bruna fläckar på tänderna, vilket kan vara en indikation på karies. I vissa fall kan du känna att du drabbats av karies, men sjukdomen brukar vara relativt långt gången innan symptom som exempelvis ilningar framträder. Om din tand skiftat färg till svart eller brunt kan det också vara ett tecken på långt gången karies.


När och var ska jag söka vård?

Om du upplever tandvärk eller ilningar i tänderna bör du söka vård för dina besvär, oavsett om du misstänker att det gäller karies eller annan problematik. Du behöver inte besöka vård specifikt för karies utan berätta vid tidbokningen om dina symptom och så blir du inbokad på en undersökning. Ring oss på 010-188 00 00 eller fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Önskar du bli kontaktad?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Vad kostar det att behandla karies?

Likt de flesta behandlingar inom tandvården beror kostnaden på omfattning samt förutsättningar. Hos oss brukar en lagning av karies kosta mellan 1200-2400 kronor. Det är dock viktigt att ha i åtanke att priset kan komma att bli både högre och lägre.


Så behandlas det

Om du fått bekräftat att du drabbats av karies är det viktigt att snabbt behandla sjukdomen eftersom det kan leda till värre konsekvenser. Obehandlad karies kan tränga längre in i tanden, ända in i pulpan. Det kan i värsta fall leda till en infektion som skadar din pulpa och efterföljden blir en behandling med rotfyllning.

Behandlingen för att laga karies börjar ofta med att tandläkaren borrar i tanden för att ta bort det skadade område. Därefter fyller tandläkaren igen det lilla hålet med ett material, som oftast är porslin eller en plast kallad komposit. Om du drabbats av allvarlig karies kan det ibland vara fördelaktigt att ta ut tanden istället för att laga den. Fortsättningsvis är då tandimplantat en alternativ lösning.

Karies är ett vanligt problem och att laga det är en vanlig behandling, den går fort och är sällan smärtsam. 

Om karies påträffas i en visdomstand kan tandläkaren komma att rekommendera en utdragning av tanden snarare än en lagning. Visdomständernas position längst in i munnen gör dem svårare att hålla rent och risken för upprepade kariesangrepp är därför stor.

Avstå från hemmakurer

Patienter frågar ibland om karies går att borsta bort eller om det finns någon hemmakur att testa, vilket det inte gör. Däremot går det att behandla med fluoridjoner för att minska problemen, om du drabbats av initialkaries.


Tandläkare Marcia berättar om karies

Kan jag undvika karies?

Det är självklart viktigt med noggranna tandvårdsrutiner hemma. Fluor är ett grundämne som finns i vår föda och vårt dricksvatten. Mängden fluor i det vi förtär är inte tillräckligt för att våra tänder ska få den dos som krävs, vilket gör att de har svårt att hålla sig motståndskraftiga gentemot de skadliga bakterierna i munnen. Fluor är det enda bekräftade ämnet som kan läka milda kariesskador. Därför är det viktigt att det blir en del av din dagliga tandvårdsrutin. Inom tandvården innehåller produkterna en fluoridjonlösning och det är alltså inte rent fluor du eller din tandläkare använder.

Det är viktigt att du inte sköljer munnen eller dricker inom den närmsta timmen efter tandborstning eftersom det tar ungefär en timme för flouridjonerna att bli kristaller som stannar på tanden, det vill säga täpper igen eventuella skador.


Besök tandläkaren regelbundet

Genom regelbundna besök hos tandläkaren går karies att upptäcka i tid och eventuellt förebygga. Vissa kan besöka sin tandläkare en gång per år, medan andra kan behöva två besök om året. En undersökning hos tandläkaren innebär en grundlig genomgång av dina tänder och röntgenbilder tas. Om det krävs kan din tandläkare också rengöra eller fluorlackera vissa områden för att förstärka emaljen.


Använd fluorskölj och tugga tuggummi

Den primära fluorkällan är vår tandkräm, men ibland kan det behöva adderas ytterligare fluor i din rutin. Därför rekommenderas du att skölja munnen med fluor efter lunchen samt tugga tuggummi efter varje mellanmål, dock inte längre än fem minuter. Försök att hålla antalet måltider till fem om dagen, men självklart kräver vi alla olika många mål.


Hur uppstår karies?

En syraattack påbörjas varje gång du äter eller dricker något annat än vatten. Attacken pågår i cirka en timme efter att du ätit, sedan neutraliseras pH-värdet igen. Om livsmedlet dessutom innehåller socker nyttjar bakterierna det låga pH-värdet, tränger in genom emaljen och karies uppstår. 

Karies drabbar ofta de ytor av tänderna vi använder när vi tuggar, ytorna mellan tänderna samt där tandköttet möter tanden eftersom de också är svårare att komma åt vid tandborstning.

Information om artikeln

Tandvård på dina villkor

På Aqua Dental har vi öppet 365 dagar om året och har även avskaffat den konventionella helgtaxan som de flesta klinikerna arbetar efter. Det innebär att du inte behöver extra för tandvård hos oss på kvällar och helger, oavsett om besöket avser en traditionell basundersökning eller akuta besvär.