Specialisttandläkare i endodonti

Klinik: 

Ali arbetar sedan januari 2014 på Aqua Dental Specialisttandvård Stockholm och är specialist på rotfyllningar, s.k. endodontist. Det finns endast ett 40-tal tandläkare i landet med hans kompetens. Ali tog sin tandläkarexamen i Umeå 2001. Efter cirka 5 år som allmäntandläkare påbörjades en 3-årig specialistutbildning på Karolinska institutet och S:t Eriks sjukhus och 2009 blev Ali anställd på specialistandkliniken S:t Eriks sjukhus. Ali är även klinisk handledare för blivande specialister samt föreläsare för allmäntandläkare i flertalet kurser inom folktandvården Stockholm.

 

Som specialist på rotfyllning hanterar man komplicerade fall och en endodontist hjälper allmäntandläkaren där det av olika anledningar inte går att få till en optimal rotbehandling. Ali jobbar med mikroskop vilket är en dyr metod men som möjliggör att exempelvis se sprickor som blotta ögat inte klarar av och därmed avhjälpa problem i ett tidigt skede. Utan mikroskop är det högst sannolikt att behandlingen inte blir optimal och rotfyllningen måste göras om efter något år.

För Ali är det viktigt att patienten känner sig trygg och bekväm vilket han lyckas väl med. Somliga patienter somnar t.o.m. i stolen vid ett besök hos honom. Ali får ta över många patienter som har mindre lyckade rotfyllningar. För att besöka honom behövs en remiss från en allmäntandläkare.