Vårt mål på Aqua Dental är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår extremt höga kvalitet. 

Det får du för pengarna

Vad prisvärd tandvård egentligen innebär beror ju så klart på vem du frågar. För oss handlar det om kvalitativa behandlingar och ingrepp som håller över tid. Som minimerar risken för komplikationer, återbesök och upprepande åtgärder. 


Att verka förebyggande och långsiktigt är därför några av våra viktigaste åtaganden. Vårt löfte är att aldrig kompromissa med trygghet, kvalitet och patientsäkerhet. Våra tandläkare har i snitt 20 års erfarenhet och var fjärde har en specialistutbildning. Vi är också stolta över att finnas tillgängliga 365 dagar utan någon helg- och kvällstaxa. 


Sammantaget ligger vi cirka 15 % över den offentliga tandvårdens prislista i för tandläkare i Stockholm, utan dolda avgifter eller underliga tilläggsåtgärder. Huruvida det är en prisvärd nivå eller ej är upp till betraktaren själva att avgöra. Vi själva är likna öppna med den som stolta - då vi anser att den i förhållande till service och kvalitet gör oss unika i landet.

Delbetala från 300 kr / mån

Du kan delbetala din tandvård hos oss räntefritt med fast månadskostnad från 300 kr / mån. En fast kostnad innebär att du alltid har samma kostnad varje månad oavsett vilken behandling du behöver eller hur många.


Läs mer om vår avbetalning

Samma pris sju dagar i veckan

Tandvärk är jobbigt som det är. Därför blir vi den första tandläkarkedjan att avskaffa den konventionella helg- och kvällstaxan som på andra kliniker ofta innebär ett prispålägg på 50 procent eller mer.

Vi finns helt enkelt till hands när du behöver oss som mest - utan att det kostar något extra.

Prislista Stockholm 

Priserna i Stockholm skiljer sig något från övriga landet. Precis som i övriga landet börjar högkostnadsskyddet att gälla när du som patient under tolvmånader fått åtgärder utförda vars sammanlgada referenspris överstiger 3000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV för anger det belopp Försäkringskassans ersättning baseras på. Vissa av de priser som anges i prislistan för Stockholm är från-priser, och din åtgärd kan komma att resultera i ett annat pris beroende på omfattning.
 

Du hittar prislistan för Stockholm här.

Upp till 3000 kr
3000-15000 kr
Över 15000 kr

Åtgärdsnr | Nr

Nr

Namn Ditt belopp upp till 3000 kr Upp till 3000 kr Ditt belopp 3000-15000 kr 3000-15000 kr Ditt belopp over 15000 kr Över 15000 kr


Vad kommer min behandling att kosta?

En behandling består av ett flertal åtgärder utförda av din tandläkare. Det är dessa du ser uppradade på ditt kvitto. Beroende på din behandlings omfattning och komplexitet kan olika åtgärder behöva utföras av din tandläkare eller tandhygienist. Nedan listar vi vanligt förekommande åtgärdspaket. I presentationen har vi också tagit hänsyn till eventuellt ATB samt högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på. Vissa av de priser som anges i listan ovan är från-priser, och din åtgärd kan komma att resultera i ett annat pris beroende på omfattning. Har du frågor angående åtgärdspaketen är du välkommen att kontakta oss på 010-188 00 00. Här hittar du en prislista för Stockholm. 

Åtgärd 103, Akutundersökning: 695 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 95 kr
Åtgärd 401, Tandutdragning: 1790 kr
Summa = patientkostnad 2580 kr

Vid komplicerade tandutdragningar kan kostnaden komma att bli högre. Vid dessa fall informerar tandläkaren  dig om det efter utförd akutundersökning. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Om du tidigare har passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Åtgärd 103, Akutundersökning: 695 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 95 kr
Åtgärd 501, Rotfyllning en rotkanal: 5090 kr
Åtgärd 701, Fyllning en yta framtand: 1125 kr

Summa: 7005 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 920 kr
Patientkostnad: 6085 kr

Vid rotfyllning av tand med flera rotkanaler blir kostnaden högre, tandläkaren informerar efter utförd akutundersökning. Behandlingen kan dessutom komma att delas upp på flera besök. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre.

Det här paketet består av en omfattande akutundersökning där flera tänder undersöks. Flera tänder röntgas också, en kindtand lagas och en tuggtand dras ut (komplicerad utdragning där tanden delas).

Åtgärd 107L, Omfattande undersökning: 1155 kr
Åtgärd 127, Två till sex röntgenbilder: 365 kr
Åtgärd 402, Tandutdragning där separation/friläggning krävs: 2495 kr
Åtgärd 705, Lagning två ytor kind/tuggtand: 2195 kr

Summa: 6210 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 632 kr
Patientkostnad: 5578 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Basundersökning hos tandläkare, lagning framtand två ytor, lagning tuggtand tre ytor och fluorlackning hela bettet.

Åtgärd 101, Basundersökning: 1095 kr
Åtgärd 702, Lagning två ytor framtand: 1815 kr
Åtgärd 706, Lagning tre eller fler ytor kind- eller tuggtand: 2695 kr
Åtgärd 205, Fluorbehandling: 295 kr

Summa: 5900 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 420 kr
Patientkostnad: 5480 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Basundersökning hos tandläkare, omfattande röntgenundersökning alla tänder, kompletterande undersökning hos tandhygienist, information och instruktion t ex vid tandlossningssjukdom och inledande behandling av tandlossningssjukdom, ytterligare två besök hos tandhygienist för behandling av tandlossningssjukdom och avlägsnande av tandsten samt uppföljande information och instruktion.

Åtgärd 101, Basundersökning hos tandläkare: 1095 kr
Åtgärd 123, Helstatus: 1095 kr
Åtgärd 114, Kompletterande undersökning hos tandhygienist: 695 kr
Åtgärd 311, Information och instruktion: 475 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer omfattande: 1425 kr
Åtgärd 312, Uppföljande information och instruktion: 275 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer om fattande: 1425 kr
Åtgärd 312, Uppföljande information och instruktion: 275 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer omfattande: 1425 kr

Summa: 8185 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 1855 kr
Patientkostnad: 6330 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Akutbesök med röntgen. Tandutdragning av sprucken tand. Ny tid bokas för basundersökning hos tandläkare inklusive extra röntgenbilder för planering broterapi, lagning två tuggtänder, tid till tandhygienist för avlägsnande av tandsten samt information/instruktion egenvård. Efter utläkning tandutdragning utförande av bro som ersätter saknad tand.

Åtgärd 103, Akut undersökning: 695 kr
Åtgärd 121, Röntgen en tand: 95 kr
Åtgärd 402, Tandutdragning där separation/friläggning krävs: 2495 kr
Åtgärd 101, Basundersökning tandläkare: 1095 kr
Åtgärd 127, Två till sex röntgenbilder: 365 kr
Åtgärd 704, Fyllning en yta kind/tuggtand: 1425 kr
Åtgärd 705, Fyllning två ytor kind/tuggtand: 2195 kr
Åtgärd 201, Information/instruktion: 475 kr
Åtgärd 208, Avlägsnande av tandsten: 795 kr
Åtgärd 2x801, Två kronor vilka är stöd för bro: 15000 kr
Åtgärd 804, Hängande led, ersättning för saknad tand: 4000 kr

Summa: 28635 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 8984 kr
Patientkostnad: 19651 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Kontakta oss

Är du intresserad av att kontakta oss för att boka tid eller ställa frågor. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.