Vårt mål på Aqua Dental är att erbjuda den bästa tandvården till rätt pris. Detta gör vi genom att tillhandahålla bra priser men framförallt genom vår extremt höga kvalitet. 

Det får du för pengarna

Vad prisvärd tandvård egentligen innebär beror ju så klart på vem du frågar. För oss handlar det om kvalitativa behandlingar och ingrepp som håller över tid. Som minimerar risken för komplikationer, återbesök och upprepande åtgärder. 


Att verka förebyggande och långsiktigt är därför några av våra viktigaste åtaganden. Vårt löfte är att aldrig kompromissa med trygghet, kvalitet och patientsäkerhet. Våra tandläkare har i snitt 20 års erfarenhet och var fjärde har en specialistutbildning. Vi är också stolta över att finnas tillgängliga 365 dagar utan någon helg- och kvällstaxa. 


Sammantaget ligger vi cirka 15 % över den offentliga tandvårdens prislista för tandläkare i Stockholm, utan dolda avgifter eller underliga tilläggsåtgärder. Huruvida det är en prisvärd nivå eller ej är upp till betraktaren själva att avgöra. Vi själva är likna öppna med den som stolta - då vi anser att den i förhållande till service och kvalitet gör oss unika i landet.

Delbetala från 300 kr / mån

Du kan delbetala din tandvård hos oss räntefritt med fast månadskostnad från 300 kr / mån. En fast kostnad innebär att du alltid har samma kostnad varje månad oavsett vilken behandling du behöver eller hur många.


Läs mer om vår avbetalning

Samma pris sju dagar i veckan

Tandvärk är jobbigt som det är. Därför blir vi den första tandläkarkedjan att avskaffa den konventionella helg- och kvällstaxan som på andra kliniker ofta innebär ett prispålägg på 50 procent eller mer.

Vi finns helt enkelt till hands när du behöver oss som mest - utan att det kostar något extra.

Alltid hos Aqua Dental 

- Öppet 365 dagar
- Tydliga och transparenta priser
- Förmånliga och räntefria avbetalningslösningar
- Inga dolda avgifter
- Samma pris sju dagar i veckan

- Specialisttandvård med hög tillgänglighet

Upp till 3000 kr
3000-15000 kr
Över 15000 kr

Åtgärdsnr | Nr

Nr

Namn Ditt belopp upp till 3000 kr Upp till 3000 kr Ditt belopp 3000-15000 kr 3000-15000 kr Ditt belopp over 15000 kr Över 15000 kr


Vad kommer min behandling att kosta?

En behandling består av ett flertal åtgärder utförda av din tandläkare. Det är dessa du ser uppradade på ditt kvitto. Beroende på din behandlings omfattning och komplexitet kan olika åtgärder behöva utföras av din tandläkare eller tandhygienist. Nedan listar vi vanligt förekommande åtgärdspaket. I presentationen har vi också tagit hänsyn till eventuellt ATB samt högkostnadsskydd. Högkostnadsskyddet börjar gälla när du som patient under en tolvmånadersperiod fått åtgärder utförda vars sammanlagda referenspris överstiger 3 000 kronor. Referenspriset fastställs årligen av TLV för respektive åtgärd och anger det belopp som Försäkringskassan baserar sin ersättning på. Vissa av de priser som anges i listan ovan är från-priser, och din åtgärd kan komma att resultera i ett annat pris beroende på omfattning. Har du frågor angående åtgärdspaketen är du välkommen att kontakta oss på 010-188 00 00. Här hittar du en prislista för Stockholm

Åtgärd 103, Akutundersökning: 795 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 100 kr
Åtgärd 401, Tandutdragning: 1890 kr

Patientkostnad: 2785 kr

Vid komplicerade tandutdragningar kan kostnaden komma att bli högre. Vid dessa fall informerar tandläkaren dig om det efter utförd akutundersökning. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr, beroende på hur gammal du är och hur mycket av bidraget du har kvar. 

Åtgärd 103, Akutundersökning: 795 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 100 kr
Åtgärd 501, Rotfyllning en rotkanal: 5290 kr
Åtgärd 701, Fyllning en yta framtand: 1175 kr

Summa: 7360 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 1008 kr
Patientkostnad: 6352 kr
 
Vid rotfyllning av tand med flera rotkanaler blir kostnaden högre. Din tandläkare kommer i sådana fall informerar dig om detta efter utförd akutundersökning. Behandlingen kan dessutom komma att delas upp på flera besök. Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr, beroende på hur gammal du är. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre.

Det här paketet består av en omfattande akutundersökning där flera tänder undersöks. Flera tänder röntgas också, en kindtand lagas och en tuggtand dras ut (komplicerad utdragning där tanden delas).

Åtgärd 107L, Omfattande undersökning: 1195 kr
Åtgärd 127, Två till sex röntgenbilder: 385 kr
Åtgärd 402, Tandutdragning där separation/friläggning krävs: 2525 kr
Åtgärd 705, Lagning två ytor kind/tuggtand: 2250 kr

Summa: 6355 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 708 kr
Patientkostnad: 5647 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Basundersökning hos tandläkare, lagning framtand två ytor, lagning tuggtand tre ytor och fluorlackning hela bettet.

Åtgärd 101, Basundersökning: 1250 kr
Åtgärd 702, Lagning två ytor framtand: 1875 kr
Åtgärd 706, Lagning tre eller fler ytor kind- eller tuggtand: 2750 kr
Åtgärd 205, Fluorbehandling: 295 kr

Summa: 6170 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 493 kr
Patientkostnad: 5677 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Basundersökning hos tandläkare, omfattande röntgenundersökning alla tänder, kompletterande undersökning hos tandhygienist, information och instruktion t ex vid tandlossningssjukdom och inledande behandling av tandlossningssjukdom, ytterligare två besök hos tandhygienist för behandling av tandlossningssjukdom och avlägsnande av tandsten samt uppföljande information och instruktion.

Åtgärd 101, Basundersökning hos tandläkare: 1250 kr
Åtgärd 123, Helstatus: 1295 kr
Åtgärd 114, Kompletterande undersökning hos tandhygienist: 795 kr
Åtgärd 311, Information och instruktion: 495 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer omfattande: 1575 kr
Åtgärd 312, Uppföljande information och instruktion: 275 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer om fattande: 1575 kr
Åtgärd 312, Uppföljande information och instruktion: 275 kr
Åtgärd 342, Behandling av tandlossningssjukdom mer omfattande: 1575 kr

Summa: 9110 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 1985 kr
Patientkostnad: 7125 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr, beroende på hur gammal du är. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Akutbesök med röntgen. Tandutdragning av sprucken tand. Ny tid bokas för basundersökning hos tandläkare inklusive extra röntgenbilder för planering broterapi, lagning två tuggtänder, tid till tandhygienist för avlägsnande av tandsten samt information/instruktion egenvård. Efter utläkning tandutdragning utförande av bro som ersätter saknad tand.

Åtgärd 103, Akut undersökning: 795 kr
Åtgärd 121, Röntgen en tand: 100 kr
Åtgärd 402, Tandutdragning där separation/friläggning krävs: 2525 kr
Åtgärd 101, Basundersökning tandläkare: 1250 kr
Åtgärd 127, Två till sex röntgenbilder: 385 kr
Åtgärd 704, Fyllning en yta kind/tuggtand: 1475 kr
Åtgärd 705, Fyllning två ytor kind/tuggtand: 2250 kr
Åtgärd 201, Information/instruktion: 495 kr
Åtgärd 208, Avlägsnande av tandsten: 825 kr
Åtgärd 2x801, Två kronor vilka är stöd för bro: 15 800 kr
Åtgärd 804, Hängande led, ersättning för saknad tand: 4100 kr

Summa: 30 000 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 9570 kr
Patientkostnad: 20 430 kr

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.

Kontakta oss

Är du intresserad av att kontakta oss för att boka tid eller ställa frågor. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort.

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.