Så fungerar en rotfyllning

En rotfyllning är en behandling som ofta görs på grund av att pulpan har blivit inflammerad av ett hål i en tand. Behandlingen innebär att tandläkaren öppnar ochavlägsnar tandens inre vävnad för att fylla rotkanalen.

Vad är en rotfyllning? 

Tandens pulpa är belägen i tandens mitt och den består av blodkärl och nerver. Om du får ett hål i tanden, ett så kallat kariesangrepp, och du inte lagar det på lång tid kan det resultera i att mjukvävnaden i tanden blir inflammerad eller infekterad. Då går det inte längre att laga hålet utan en rotfyllning kan istället bli nödvändig. Rotfyllning innebär att din tandläkare rensar bort mjukvävnaden inuti tanden och fyller därefter rotkanalerna.

Hur går behandlingen till?

En rotfyllningsbehandling kräver ofta flera besök. I det initiala stadiet friläggs tanden med hjälp av en gummiduk för att undvika att saliv och bakterier kommer i kontakt med rotkanalen och att miljön kring tanden ska vara steril. Bedövning är nödvändigt och mängden bedövning som behövs beror på tandens skick. Om tanden har en rejäl infektion behövs mer bedövning eftersom inflammerad vävnad inte är lika mottaglig för lokalbedövning. Om tanden däremot har gått i nekros, det vill säga att den är död, brukar det inte upplevas som smärtsamt.

När bedövningen verkar avlägsnas pulpan och därefter påbörjar tandläkaren fyllningsprocessen. Fyllningsmaterialet består i de allra flesta fall av guttaperka, ett naturligt gummi utvunnet från ett speciellt träd, och sealer som är en typ av cement. Din tandläkare kommer även med hjälp av röntgenbilder försäkra sig om att fyllningen är tät. Tandens krona fylls sedan med passande material, ofta komposit eller glasjonomer. Om kronan är allvarligt skadad kan det ibland vara aktuellt med en porslinskrona.

En rotfyllningsbehandling är ett komplicerat ingrepp som ställer höga krav på tandläkaren både vad gäller precision och noggrannhet. I vissa fall - särskilt om den berörda kanalen är böjd - kan en endodontist, det vill säga en specialist inom rotfyllning, behöva genomföra behandlingen.

Efter en rotbehandling är det inte ovanligt att patienten upplever värk i tanden. Denna värk är dock övergående och är ingenting du behöver oroa dig över. Vanligtvis lindras smärtan enkelt med hjälp av receptfria läkemedel. Om du däremot drabbas av feber i samband med din värk bör du kontakta din tandläkare.

Hur mycket kostar en rotfyllning?

Likt andra behandlingar inom tandvården är priset ofta individuellt och baseras på faktorer som patientens förutsättningar, ingreppets omfattning samt vilken typ tandläkare som utför behandlingen. I regel bruka våra tandläkare hänvisa till ett pris mellan 4.500 och 10.000 kr, men det kan alltså bli både billigare och dyrare från fall till fall.

Rotfyllning i Stockholm och Göteborg

Det finns cirka fyrtio tandläkare i Sverige som har specialkompetens inom rotfyllning. På Aqua Dental har vi endodontister till hands i både Stockholm och Göteborg för våra patienter för att säkerställa högsta kvalitet på behandlingarna, även de mer komplicerade. För att behandla skadade rotkanaler använder sig endodontister av mikroskop för att ordentligt kunna se ner i de mycket smala rotkanalerna och det möjliggör att tandläkaren kan se andra skador i ett tidigt skede. Våra tandläkare använder sig av den senaste tekniken inom rotfyllning. Jämfört med allmäntandläkare arbetar specialisttandläkare endast med ett område vilket gör att antalet lyckade behandlingar är desto fler hos en specialist än hos en allmäntandläkare. En lyckad behandling minskar risken för att den ska behöva göras om något år senare.  

Hälften av rotfyllningsbehandlingarna som görs i Sverige blir lyckade. En undersökning gjort av Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet visar på att de misslyckade behandlingarna ofta beror på stress hos tandläkaren. En mindre lyckad behandling kan lätt leda till att det lever kvar bakterier i rotkanalerna. Ett sätt att förhindra dessa problem är att utbilda personalen samt hålla en öppen dialog gällande erfarenheter mellan specialisttandläkare och allmäntandläkare. 
 

Vi får ofta frågan från patienter om det är en rotfyllning eller en tandimplantatbehandling som passar dem. Vilken behandling som passar bäst varierar från fall till fall och beror på tandens skick. På Aqua Dental arbetar vi alltid för att behålla din naturliga tand, men om den är skadad till den grad att en rotfyllning inte är möjlig kan tandimplantat vara ett minst lika bra alternativ. En av många fördelar med implantat är att de med sina titanskruvar stimulerar ditt käkben som med tiden annars resorberar om du varit tandlös. För dig som behöver dra ut flera tänder till följd av exempelvis en infektion i tandvävnaden kan en bro vara ett alternativ.

Är du intresserad av att boka en tid eller vill du ställa någon fråga? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort.

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00