Rotfyllning

En rotfyllning är en behandling som ofta görs om pulpan i en tand har blivit inflammerad på grund av karies. En rotfyllning innebär att tandläkaren öppnar och avlägsnar tandens inre vävnad och fyller rotkanalen.

Rotfyllning är en nödvändig behandling om pulpan, tandens innersta lager, har drabbats av en infektion eller inflammation. Exempelvis kan en inflammation i pulpan uppstå om du har drabbats av karies som sedan har spridit sig längre in i tanden. 

Vid en rotfyllning tar tandläkaren bort tandens mjukvävnad, pulpan, och fyller sedan rotkanalen med ett särskilt fyllningsmaterial för att förhindra att nya bakterier tränger in i tanden. Pulpan kan även kallas för tandnerv och är en bindväv som består av blodkärl och nerver. Pulpan är tandens innersta lager och ju äldre vi blir desto mer skör blir pulpan. Hur omfattande en behandling med rotfyllning blir beror på problemet som ska behandlas. Det är dock vanligt att en behandling med rotfyllning kräver flera besök.


När behövs en rotfyllning?

Om pulpan har blivit infekterad eller inflammerad kan du vara i behov av en rotfyllning. Det finns flera olika tandsjukdomar som kan orsaka en infektion i pulpan. Munsjukdomar som kan behandlas med en rotfyllning är exempelvis: 


Karies

Karies, även kallat hål i tänderna, är en av de främsta orsakerna till att du kan behöva en rotfyllning. Det beror på att om karies förblir obehandlat kan bakterierna sprida sig längre in i tanden och exempelvis orsaka pulpit, en inflammation i pulpan. Karies är ofta i ett tidigt stadie asymtomatiskt, men kan orsaka symtom som bruna eller svarta fläckar på tänderna samt ilningar.


Tandtrauma

Om dina tänder utsätts för ett omfattande trauma som skadar pulpan kan en rotfyllning vara nödvändigt. Med hjälp av en rotfyllning kan infektion eller tandlossning förhindras. Om du har skadat en tand kan tanden bli missfärgad, bli lös samt ila.


Tandinfektion

Du kan drabbas av en tandinfektion om du exempelvis har karies som förblir obehandlat under en längre tid. En vanlig typ av tandinfektion är tandböld och då kan en rotfyllning vara en effektiv behandling för att stoppa infektionen och förhindra spridning. Vanliga symtom på en tandinfektion är tandvärk, svullnad och feber.


Gamla fyllningar 

Om du sedan innan har en fyllning som inte är ordentligt tät kan bakterier i munnen komma in under fyllningen. Det kan leda till att nya skador uppstår samt förvärra redan befintliga skador på pulpan. Symtom på trasiga fyllningar kan vara tandvärk och ilningar.


När ska jag söka vård?

Om du misstänker att du har något av ovanstående tillstånd ska du inte vänta med att söka vård. Om du har drabbats av tandvärk eller svullnad bör du söka akut tandvård. Du kan boka en akuttid hos oss nedan.

Vad kostar en rotfyllning?

Likt andra behandlingar inom tandvården är priset ofta individuellt och baseras på faktorer som patientens förutsättningar, ingreppets omfattning samt vilken typ tandläkare som utför behandlingen. I regel bruka våra tandläkare hänvisa till en kostnad mellan 4 500 och 10 000 kronor, men beroende på hur ditt behov ser ut kan priset variera.

En behandling med rotfyllning består av flera steg, vilket innebär att du på ditt kvitto kommer att se fler åtgärder än själva rotfyllningen. Behandlingsbehovet upptäcks ofta vid en bas- eller akutundersökning vilket även det utgör en kostnad. Innan en rotfyllning måste en tandröntgen genomförs och ibland kan en tand som behöver rotfyllas även behöva en tandkrona, vilket kan innebära extra kostnader.


För att du lättare ska få en inblick i hur ett åtgärdspaket kan se ut har vi nedan listat vanliga åtgärdskombinationer vid en rotfyllning.

Åtgärd 103, Akutundersökning: 795 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 100 kr
Åtgärd 501, Rensning och rotfyllning en rotkanal: 5290 kr
Åtgärd 701, Fyllning en yta framtand: 1175 kr

Total summa: 7360 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 1008 kr
Patientkostnad: 6352 kr

Om du tidigare har passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om. 

Vid rotfyllning av tand med flera rotkanaler blir kostnaden högre. Om så är fallet för dig kommer din tandläkare självklart att informera dig om detta efter utförd akutundersökning och innan påbörjad rotfyllning. En rotfyllningsbehandling kan också komma att delas upp på flera besök, vilket dom också för information om i sådana fall.

Du kan även nyttja ditt allmänna tandvårdsbidrag vid en rotfyllning. Då kan din kostnad reduceras ytterligare, med 300 – 1200 kronor beroende på hur gammal du är och hur mycket av bidraget du har kvar.

Åtgärd 101, Basundersökning av tandläkare: 1250 kr
Åtgärd 121, Röntgenundersökning, en tand: 100 kr
Åtgärd 502, Rotfyllning, två rotkanaler: 5890 kr
Åtgärd 800, Permanent tandstödd krona: 8900 kr

Total summa: 16 230 kr
Avgår högkostnadsskydd: - 4578 kr
Patientkostnad: 11653 kr

Detta åtgärdspaket är sammansatt av en basundersökning hos en tandläkare, en extra röntgen på en tand som ömmar, rotfyllning av en kindtand med två rotkanaler samt krona på en kindtand.

Du kan även nyttja ditt allmänna tandvårdsbidrag vid en rotfyllning. Då kan din kostnad reduceras ytterligare, med 300 – 1200 kronor beroende på hur gammal du är och hur mycket av bidraget du har kvar.

Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om.

Rotfyllning - steg för steg

En rotfyllning kan bestå av flera steg beroende på hur din situation i munnen ser ut. Nedan hittar du hur en behandling med rotfyllning kan gå till steg för steg. 

 

Diagnostisering och röntgen

Det första steget för att påbörja en rotfyllning är att din tandläkare undersöker din munhåla och det tandproblem du har sökt hjälp för. Även röntgenbilder kommer att tas för att din tandläkare ska kunna ställa en diagnos och bedöma att du är i behov av en rotfyllning.

 

Förberedelser

Innan själva rotfyllningen påbörjas kan tandläkaren i vissa fall först borra bort den infekterade substansen i tanden. Därefter påbörjas rotfyllningsprocessen. Först friläggs tanden med hjälp av en gummiduk, så kallad kofferdam, för att undvika att saliv och bakterier kommer i kontakt med rotkanalen. På så sätt blir även miljön kring tanden steril. Din tandläkare kommer även att rengöra själva tanden med en vätska som är bakteriedödande.


Bedövning

Därefter kommer din tandläkare att bedöva området med lokalbedövning. Bedövning är nödvändigt och mängden bedövning som behövs beror på tandens skick. Om tanden har en rejäl infektion behövs mer bedövning eftersom inflammerad vävnad inte är lika mottaglig för lokalbedövning. Om tanden däremot har gått i nekros, det vill säga att den är död, brukar det inte upplevas som smärtsamt.


Pulpan avlägsnas

När bedövningen verkat avlägsnas pulpan och därefter påbörjar tandläkaren fyllningsprocessen. För att rengöra området används små filar. Dessa sitter ofta på en liten borr som cirkulerar, men det kan också göras manuellt.


Fyllning

Fyllningsmaterialet består i de allra flesta fall av guttaperka, ett naturligt gummi utvunnet från ett speciellt träd och sealer som är en typ av cement. Tandens krona fylls sedan med ett passande material, ofta komposit eller glasjonomer. Din tandläkare kommer även med hjälp av röntgenbilder försäkra sig om att rotfyllningen är tät.

Oftast går det att genomföra fyllningen av tanden direkt, men i vissa fall kan du får en tillfällig fyllning bestående av ett bakteriedödande material. Det får verka i några veckor och därefter får du återvända för din permanenta rotfyllning. För att behandla skadade rotkanaler använder sig tandläkaren av mikroskop för att ordentligt kunna se ner i de mycket smala rotkanalerna. Det möjliggör även upptäckten av andra eventuella skador i ett tidigt skede.


Återbesök

Det är vanligt att din tandläkare bokar in ett besök en viss tid efter rotfyllningen för att säkerställa att allt ser bra ut. Det vill säga att tanden har tillfrisknat och att infektionen eller inflammationen har läkt.

Gör en rotfyllning ont?

Efter en rotfyllning är det inte ovanligt att du upplever värk i tanden. Denna värk är dock övergående och ingenting du behöver oroa dig över. Vanligtvis lindras smärtan med hjälp av receptfria läkemedel. Om du däremot drabbas av feber i samband med din värk bör du kontakta din tandläkare.


Hur länge håller en rotfyllning?

Om du vårdar din mun och dina tänder bra kan hållbarheten av en rotfyllning vara livet ut. Men för det krävs det att du upprätthåller en god munhygien samt går på kontinuerliga besök hos din tandläkare. Självklart spelar också anlag in i situationen.


Finns det några nackdelar med rotfyllning?

Det finns inga direkta nackdelar med en rotfyllning, men om behandlingen inte utförs korrekt kan det få konsekvenser och bli farligt för hälsan. Komplikationer som att tanden spricker och onödig smärta är två efterföljder av en misslyckad rotfyllning. Det är dock ingen anledning till att undvika rotfyllning utan påvisar bara vikten av att välja en kompetent och seriös tandläkare. 


Finns det några andra alternativ till rotfyllning?

Vi får ofta frågan från patienter om det är en rotfyllning eller en tandimplantatbehandling som passar dem. Vilken behandling som passar bäst varierar från fall till fall och beror på tandens skick. På Aqua Dental arbetar vi alltid för att behålla din naturliga tand men om den är skadad till den grad att en rotfyllning inte är möjlig kan vi behöva dra ut tanden. Då kan tandimplantat vara ett bra alternativ. En av många fördelar med tandimplantat är att de med sina titanskruvar, stimulerar ditt käkben som med tiden annars resorberar om du är tandlös


I vissa fall behöver en rotfyllning kompletteras med en krona och då kan en stifttand vara ett lämpligt alternativ. En behandling med stifttand är bara möjligt om roten är intakt och innebär att ett stift fästs i tandrötterna och sedan placeras en krona som använder stiftet som fäste. 


För dig som behöver dra ut flera tänder till följd av exempelvis en infektion i tandvävnaden kan det vara fördelaktigt att undvika rotfyllning och istället behandlas med en tandbro.

En rotfyllning är ett komplicerat ingrepp som ställer höga krav på tandläkaren både vad gäller precision och noggrannhet. I vissa fall - särskilt om den berörda kanalen är böjd - kan en endodontist, det vill säga en specialist på rotfyllning, behöva genomföra behandlingen. Därför är det viktigt att du inför en rotfyllningsbehandling vänder dig till en seriös aktör.

Hälften av rotfyllningsbehandlingarna som görs i Sverige blir lyckade. En undersökning gjort av Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet visar på att de misslyckade behandlingarna ofta beror på stress hos tandläkaren. En mindre lyckad behandling kan lätt leda till att det lever kvar bakterier i rotkanalerna.

Ett sätt att förhindra dessa problem är att utbilda personalen samt hålla en öppen dialog gällande erfarenheter mellan specialisttandläkare och allmäntandläkare.

Det finns cirka fyrtio tandläkare i Sverige som har specialistkompetens inom rotfyllning. På Aqua Dental arbetar det flera erfarna endodontister i bland annat Stockholm och Göteborg för att säkerställa högsta kvalitet på behandlingarna, även de mer komplicerade. Våra tandläkare använder sig av den senaste tekniken inom rotfyllning. Jämfört med allmäntandläkare arbetar specialisttandläkare endast med ett område vilket gör att antalet lyckade behandlingar med rotfyllning är desto fler hos en specialist än hos en allmäntandläkare. En lyckad rotfyllning minskar risken för att den ska behöva göras om något år senare.

Information om artikeln

Relaterat till rotfyllning

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.