Rotfyllning

En rotfyllning är en behandling som ofta görs på grund av att pulpan har blivit inflammerad av ett hål i en tand. Behandlingen innebär att tandläkaren öppnar ochavlägsnar tandens inre vävnad för att fylla rotkanalen.

Rotfyllning är en behandling som kräver precision och tålamod hos tandläkaren. Det är ett bra alternativ när tanden drabbats av karies som krupit ned i pulpan och skapat en infektion eller inflammation.

En rotfyllning görs ofta med anledning av att din tand drabbats av karies som i sin tur resulterat i att tandens pulpa blivit infekterad eller inflammerad. När en rotfyllning genomförs tar tandläkaren bort tandens mjukvävnad och fyller sedan rotkanalen för att hindra att nya bakterier tränger in i pulpan. Pulpan är en bindväv inuti tanden innehållande många kärl, ju äldre vi blir desto mer skör blir pulpan.

Hur omfattande en rotfyllningsbehandling är beror på problemet, men behandlingen kräver ofta flera besök. Innan din rotfyllningsbehandling påbörjas krävs det att du träffat en tandläkare som fått ställa sin diagnos. Då kommer du också få information om hur just din behandling kommer att gå till.


När ska jag söka vård?

Som patient är det svårt att avgöra vilken åtgärd som behövs för att lindra smärtan i tanden. En rotfyllning behövs när ett kariesangrepp drabbat pulpan  och då brukar patienten endast känna tandvärk. Om du upplever smärta i en tand är det viktigt att omgående söka akut tandvård. 

Vad kostar en rotfyllning?

Likt andra behandlingar inom tandvården är priset ofta individuellt och baseras på faktorer som patientens förutsättningar, ingreppets omfattning samt vilken typ tandläkare som utför behandlingen. I regel bruka våra tandläkare hänvisa till en kostnad mellan 4 500 och 10 000 kronor, men det kan alltså bli både billigare och dyrare från fall till fall.

En rotfyllningsbehandling består av flera åtgärder, vilket innebär att du på ditt kvitto kommer att se fler åtgärder än själva rotfyllningen. Behandlingsbehovet upptäcks ofta vid en bas- eller akutundersökning vilket utgör en kostnad. Innan en rotfyllningsbehandling krävs alltid en röntgen och ibland är en tand som behöver rotfyllas också i behov av en tandkrona, vilket också innebär extra kostnader.

För att du lättare ska få en inblick i hur åtgärdspaket sammansätts har vi nedan listat vanliga åtgärdskombinationer vid en rotfyllningsbehandling.

Åtgärd 103, Akutundersökning: 575 kr
Åtgärd 121, Röntgen: 90 kr
Åtgärd 501, Rotfyllning en rotkanal: 4790 kr
Åtgärd 701, Fyllning en yta framtand: 1060 kr

Total summa: 6505 kr
Avgår högkostnadsskydd: -787 kr
Patientkostnad: 5718 kr

Vid rotfyllning av tand med flera rotkanaler blir kostnaden högre, tandläkaren informerar självklart efter utförd akutundersökning och innan påbörjad rotfyllning. Behandlingen kan också komma att delas upp på flera besök.

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr.

Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera dig om.

Åtgärd 101, Basundersökning av tandläkare: 995 kr
Åtgärd 121, Röntgenundersökning, en tand: 90 kr
Åtgärd 502, Rotfyllning, två rotkanaler: 5280 kr
Åtgärd 800, Permanent tandstödd krona: 8590 kr

Total summa: 14.955 kr
Avgår högkostnadsskydd: -4040 kr
Patientkostnad: 10.915 kr

Detta åtgärdspaket är sammansatt av basundersökning hos tandläkare, extra röntgen på tand som ömmar, rotfyllning en kindtand med två rotkanaler samt krona på kindtand.

Om du har allmänt tandvårdsbidrag kvar kan patientkostnaden reduceras med 300 – 1200 kr. Har du tidigare passerat beloppsgränserna i högkostnadsskyddet blir din patientkostnad klart lägre, vilket din tandläkare kan informera om.


Gör en rotfyllning ont?

Efter en rotbehandling är det inte ovanligt att patienten upplever värk i tanden. Denna värk är dock övergående och är ingenting du behöver oroa dig över. Vanligtvis lindras smärtan med hjälp av receptfria läkemedel. Om du däremot drabbas av feber i samband med din värk bör du kontakta din behandlande tandläkare.


Hur länge håller en rotfyllning?

Om du vårdar din mun och dina tänder bra kan hållbarheten vara livet ut. Men för det krävs det att du upprätthåller en god munhygien, samt går på kontinuerliga besök hos din tandläkare. Självklart spelar också anlag in i situationen.


Rotfyllning - steg för steg

En rotfyllningsbehandling kan vara omfattande men kräver inte något förberedande från dig som patient.

Förberedelser

I vissa fall borrar tandläkaren först bort den infekterade substansen i tanden, alltså där du har karies. Därefter påbörjas rotfyllningsprocessen.

I det initiala stadiet friläggs tanden med hjälp av en gummiduk, så kallad kofferdam, för att undvika att saliv och bakterier kommer i kontakt med rotkanalen och att miljön kring tanden ska vara steril. Tandläkaren rengör även själva tanden med en vätska som är bakteriedödande.Bedövning

Bedövning är nödvändigt och mängden bedövning som behövs beror på tandens skick. Om tanden har en rejäl infektion behövs mer bedövning eftersom inflammerad vävnad inte är lika mottaglig för lokalbedövning. Om tanden däremot har gått i nekros, det vill säga att den är död, brukar det inte upplevas som smärtsamt.;.Pulpan avlägsnas

När bedövningen verkat avlägsnas pulpan och därefter påbörjar tandläkaren fyllningsprocessen. För att rengöra området används små filar. Dessa sitter ofta på en liten borr som cirkulerar, men det kan också göras manuellt.Fyllning

Fyllningsmaterialet består i de allra flesta fall av guttaperka, ett naturligt gummi utvunnet från ett speciellt träd, och sealer som är en typ av cement. Tandens krona fylls sedan med passande material, ofta komposit eller glasjonomer. Din tandläkare kommer även med hjälp av röntgenbilder försäkra sig om att fyllningen är tät.

Oftast går det att genomföra fyllningen av tanden direkt, men i vissa fall kan du får en tillfällig fyllning bestående av ett bakteriedödande material. Det får verka i några veckor, och därefter får du återvända för din permanenta rotfyllning. För att behandla skadade rotkanaler använder sig tandläkaren av mikroskop för att ordentligt kunna se ner i de mycket smala rotkanalerna. Det möjliggör också för att andra skador kan uppmärksammas i ett tidigt skede.


Återbesök

Det är vanligt att tandläkaren bokar in ett besök en viss tid efter behandlingen för att säkerställa att allt ser bra ut. Det vill säga att tanden tillfrisknat och infektionen eller inflammationen läkt.


Finns det några nackdelar med behandlingen?

Det finns inga direkta nackdelar med en rotfyllningsbehandling, men om behandlingen inte utförs korrekt kan det få konsekvenser och bli farligt för hälsan.

Komplikationer som att tanden spricker och onödig smärta är två av efterföljderna av en misslyckad behandling. Det är dock ingen anledning till att undvika behandlingen utan påvisar bara vikten av att välja en kompetent och seriös tandläkare. Du kan uppleva biverkningar likt tandvärk efter en rotfyllning, men det är något som går över efter någon dag.


Finns det några andra alternativ till rotfyllning?

Vi får ofta frågan från patienter om det är en rotfyllning eller en tandimplantatbehandling som passar dem. Vilken behandling som passar bäst varierar från fall till fall och beror på tandens skick. På Aqua Dental arbetar vi alltid för att behålla din naturliga tand, men om den är skadad till den grad att en rotfyllning inte är möjlig kan vi behöva dra ut tanden. Då kan tandimplantat vara ett bra alternativ. En av många fördelar med implantat är att de med sina titanskruvar stimulerar ditt käkben som med tiden annars resorberar om du varit tandlös.

För dig som behöver dra ut flera tänder till följd av exempelvis en infektion i tandvävnaden kan det vara fördelaktigt att undvika rotfyllning och istället behandlas med en bro.

En rotfyllningsbehandling är ett komplicerat ingrepp som ställer höga krav på tandläkaren både vad gäller precision och noggrannhet. I vissa fall - särskilt om den berörda kanalen är böjd - kan en endodontist, det vill säga en specialist inom rotfyllning, behöva genomföra behandlingen. Därför är det viktigt att du inför en rotfyllningsbehandling vänder dig till en seriös aktör.

Hälften av rotfyllningsbehandlingarna som görs i Sverige blir lyckade. En undersökning gjort av Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet visar på att de misslyckade behandlingarna ofta beror på stress hos tandläkaren. En mindre lyckad behandling kan lätt leda till att det lever kvar bakterier i rotkanalerna. Ett sätt att förhindra dessa problem är att utbilda personalen samt hålla en öppen dialog gällande erfarenheter mellan specialisttandläkare och allmäntandläkare.

Det finns cirka fyrtio tandläkare i Sverige som har specialistkompetens inom rotfyllning. På Aqua Dental arbetar endodontister i både Stockholm och Göteborg för att säkerställa högsta kvalitet på behandlingarna, även de mer komplicerade. Våra tandläkare använder sig av den senaste tekniken inom rotfyllning. Jämfört med allmäntandläkare arbetar specialisttandläkare endast med ett område vilket gör att antalet lyckade behandlingar är desto fler hos en specialist än hos en allmäntandläkare. En lyckad behandling minskar risken för att den ska behöva göras om något år senare.

Information om artikeln

Mer om rotfyllning

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.