Tandkronor och broar

Det finns flera olika sätt att ersätta förlorade eller skadade tänder. Beroende på orsaken till varför tanden ska ersättas kan en tandkrona eller tandbro vara ett alternativ.

Saknade eller skadade tänder behöver ersättas. Orsakerna till behovet av ersättning av tänderna varierar mellan olika patienter. Tandkronor eller tandbroar kan återställa tandens funktion och utseende. 

En tand kan skadas eller vara så pass drabbad av karies att den inte går att rädda. När det händer att en anatomisk tandkrona nästan går förlorad kan en konstgjord tandkrona vara lösningen för att återställa både funktion och utseende. Om det är flera tänder på rad som är drabbade är det en tandbro eller tandbrygga som är aktuell, eller en implantatbehandling beroende på tandläkarens bedömning av situationen i din mun.


Vad är en tandkrona?

En tandkrona är en konstgjord ersättning som täcker en del av tanden som tandläkaren slipar ned. Tandkronor används som en restaurering för att skydda och ersätta funktionen av den tand som är förstörd. Tandkronan sätts som en hätta eller hjälm på din existerande tand.


Vilka olika sorter finns det?

Det är vanligt att tandkronans eller tandbrons kärna eller skelett görs i exempelvis kobolt krom, titan, guld eller zirkonia, alla dessa material är hållbara. Man går mer och mer mot en allt mer vävnadsvänligbehandling, och de renaste materialen man kan ha i munnen är titan eller zikronia.


Stiftkrona, tandstödd krona eller implantatstödd krona

En tandstödd krona är en ny tandkrona som fästs på din befintliga tand. Först görs eventuella förbehandlingar för att hålla munhålan frisk, exempelvis kan en rotfyllning behöva göras. Sedan slipas tanden för att ge plats åt tandkronan. Den konstgjorda kronan fästs sedan direkt på din befintliga tand.

Om det är för lite tandsubstans kvar av den anatomiska kronan, väljer man att göra ett stift för att hålla upp kronan, en så kallad stifttand. Det innebär att tandläkaren använder ett stift för att förlänga tanden. Stiftet fästs i roten, om denna metod ska användas är det viktigt att tanden är rotfylld, sedan fästs kronan på stiftet.

Om den anatomiska tanden måste tas bort helt och hållet kommer istället en implantatstödd tandkrona att fästas. Då fästs ett tandimplantat, en skruv, i käkbenet och det är på skruven som tandkronan fästs. 


Vad är en tandbro eller brygga?

Om det är fler tänder i rad som ska ersättas kan en tandbro vara det bästa alternativet. En tandbro kan även kallas för tandbrygga eller bara brygga. För att det ska vara ett alternativ krävs det att de omkring liggande tänderna är friska, då dessa ska användas som fästen från tandbron. En bro kan bestå av flera tänder och tas fram av en tandtekniker utifrån tandläkarens anvisningar.


Vad kostar en tandkrona eller tandbro?

Exakt vad priset för en tandkrona eller tandbro är går inte att säga på förhand. Kostnaden för behandlingen är något som avgörs på en konsultation efter att tandläkaren sett hur de individuella förutsättningarna ser ut. Det är många faktorer som spelar in när prissättningen av behandlingen ska göras. Exempelvis om kronan kommer vara stödd på en tand tand eller på ett stift, i vilket material kommer tandkronan att göras, omfattningen och komplexiteten av behandlingen spelar också in. Det slutgiltiga priser påverkar även av av karensen och eventuella förbehadnlingar.

Tandvårdsstöd och högkostnadsskydd

Tandkronor och broar ingår i högkostnadsskyddet och det innebär att du själv står för tandvårdskostnaderna som har ett referenspris upp till 3000 kronor. Behandlingar som kostar mellan 3000 och 15 000 kronor i referenspris berättigar dig ersättning på 50 procent. De behandlingar som överstiger 15 000 kronor ger dig ersättning på 85 procent av kostnaden.

Detta tandvårdsstöd är baserat på referenspriset, i Sverige har dock alla tandvårdskliniker rätt att själva styra sin prissättning och således välja själva vad en behandling kostar.


Varför får jag en konstgjord tandkrona?

Det finns olika anledningar till att en person behöver ersätta en tand eller flera tänder med en tandkrona eller bro. 

Om tanden är skadad på grund av exempelvis omfattande kariesangrepp och det inte längre finns tillräckligt med tandsubstans för att göra en fyllning.

  • Om tanden gått sönder i samband med ett yttre trauma.
  • Vid omfattande skada och behöver extra skydd. Vid omfattande frätskador.
  • Om du genomgått en rotfyllningsbehandling kan din tand behöva förstärkning i form av en tandkrona.
  • Om du gnisslat eller pressat tänder.
  • Ersättning av gamla tandkronor eller gamla fyllningar.
  • Estetiska skäl.

Att på förhand ge ett exakt pris för vad en behandling med en tandkrona eller bro är ommöljigt. Det är många olika faktorer som spelar in i vad det slutgiltiga priset landar på. Kostnaden för behadnlingen avgörs på en konsultation och en undersökning. 

Hur fäster man en tandkrona eller en tandbro?

En behandling med tandkronor inleds med en konsultation där tandläkaren gör en undersökning av situationen i munnen. Under konsultationen kommer tandläkaren att gå igenom olika behandlingsalternativ och möjligheter utifrån patientens individuella förutsättningar.

När den faktiska behandlingen påbörjas förbereds tanden. Eventuella förbehandlingar görs och tanden som ska få en krona rengörs noggrant. Om kronan ska fästas på ett stift fästs stiftet i roten och om behandlingen rör en tandstödd krona slipas och formas tanden.

När munnen är förberedd tas ett avtryck av tänderna. Numera tas allt fler avtryck digitalt. Avtrycket skickas sedan till det tandtekniska laboratoriet där en tandtekniker med hjälp av avtrycker framställer en krona.

För att tandkronan ska få rätt nyans tas ett färgprov. Undertiden din permanenta tandkrona tillverkas får du en tillfällig krona för att skydda området i munnen och göra det funktionsdugligt. När tandkronan är färdig kontrollerar tandläkaren färg, form och funktion. När ni är nöjda cementeras den nya tandkronan på plats.


Hur länge håller en krona?

En tandkrona är en hållbar lösning om du följer tandläkarens rekommendationer, tar hand om dina tänder och sköter din munhygien. Även om en tandkrona är konstgjord kräver den samma noggranna hygien som sina övriga tänder. Om du följer tandläkarens rekommendationer, går på regelbundna kontroller och har goda hygienrutiner bör din tandkrona hålla 15 år och uppåt, men även här spelar individuella förutsättningar och ditt allmänna hälsotillstånd in. På Aqua Dental har vi dessutom 5 års garanti på tandstödda konstruktioner.


Fördelar

En tandkrona är en hållbar och estetiskt realistisk ersättning av en förlorad tand. Om tandkronan är väl omhändertagen kan den hålla länge.


Komplikationer och risker

Som med alla behandlingar finns det vissa komplikationer som kan uppstå. De allra flesta får inga biverkningar alls. Ibland kan flera utprovningar av kronan eller bron krävas för att få till en perfekt passform. Det är väldigt sällan några komplikationer uppstår vid tandkronor och broar. I väldigt få fall kan behandlingen leda till ytterligare rotfyllning.

En tandkrona eller tandbro ersätter den skadade tanden men den skyddar inte från hål eller tandlossning. Exempelvis kan en bro skapa ytor i munnen som är svåra att rengöra, bakteriebeläggningar skapas lätt i övergången mellan den konstgjorda och den egna tanden.

Din egen tandhygien är viktig, borsta tänderna två gånger om dagen med fluortandkräm och en mjuk tandborste. Att lägga till fluorskölj i den dagliga rutinen är ofta en rekommendation och du kan även behöva använda extra hjälpmedel i form av mellanrumsborstar och tandtråd. Om du har många kronor eller tandbroar är det viktigt att regelbundet besöka en tandhygienist. De kan både ge råd och rekommendationer och hjälpa till med extra rengöring.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Relaterat till kronor och broar

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.