Stifttand: behandling och pris

Har du skadade tänder? Då kan en behandling med stifttand vara en lösning för dig. En stifttand ger ett naturligt resultat och hjälper dig att återställa ditt leende.

En stifttand är en effektiv metod inom protetiken som hjälper dig att återställa funktionen och estetiken hos skadade tänder och kan vara ett alternativ till tandimplantat. Genom att upprätthålla en god munhygien kan en stifttand hålla i flera år.

En stifttand är ett alternativ till att ersätta skadade tänder. En stifttand är en möjlig behandling om tandens rot inte är så pass skadad att tanden måste extraheras. Detta beror på att vid en behandling med stifttand använder tandläkaren befintliga tandrötter för att fästa stiftet och sedan kronan.

 

Vad är en stifttand?

En stifttand är en välanvänd metod inom protetiken och kan hjälpa dig att permanent ersätta en skadad tand. En stifttand innebär att ett stift fästs i tandrötterna och sedan placeras en konstgjord krona som använder stiftet som fäste. Stifttand används efter att din tandläkare har gjort en rotfyllning. En behandling med stifttand är bara möjligt om roten är intakt och tillräckligt stabilt förankrad i käken. Eftersom kronan placeras efter att stiftet fästs i tandrötterna kan din tandläkare byta ut kronan vid behov utan att behöva ta bort hela stiftet.

 

När använder man sig av stifttand?

Stifttänder används när en tand har drabbats av omfattande karies, skador eller frakturer som gör att den inte kan stödja en vanlig tandfyllning eller tandkrona. Om tanden har tillräckligt med kvarvarande vävnad och en stabil rot är en stifttand ett alternativ för att kunna bevara tanden istället för att extrahera den.

 

Hur går en behandling med stifttand till?

En behandling med stifttand börjar med att du besöker din tandläkare för en konsultation:


 • Din tandläkare kommer att göra en noggrann undersökning av tanden eller de tänder som är berörda. Även käkbenet kommer att undersökas och din tandläkare kommer även att ta röntgenbilder.


 • Om din tandläkare beslutar att en behandling med stifttand är det bästa alternativet för dig kommer det andra steget vara att ta bort skadad vävnad och forma rotkanalen för att stiftet ska få plats.


 • Sedan kommer stiftet att placeras i rotkanalen och cementeras på plats med en speciell tandcement.


 • Efter det kommer en konstgjord krona att tillverkas som är skräddarsydd för att passa stiftet och matcha resten av dina tänder. Slutligen placeras kronan på stiftet och en speciell tandcement kommer att användas för att fästa kronan.


Funderar du på en stifttand? Fyll i formuläret nedan för en konsultation, så kontaktar vi dig så fort vi kan.

Fördelar och nackdelar med stifttand

Det finns både fördelar och nackdelar med stifttand. Om du är intresserad av att ersätta skadade tänder besök din tandläkare för att få en rekommendation om stifttand är det bästa alternativet för dig. Nedan hittar du fördelar och nackdelar med stifttand:

 

Fördelar med stifttand

 • Bevarar den naturliga tanden: Stifttand bevarar den ursprungliga tandens rotstruktur, vilket kan vara värdefullt för käkbenets hälsa.

 

 • Minskar behovet av extraktion: Genom att rädda en skadad tand minskar stifttand behovet av att ta bort tanden och eventuellt ersätta den med tandimplantat.

 

Nackdelar med stifttand

 • Begränsad användning: Stifttand kan inte användas om rotstrukturen är för skadad, och i vissa fall kan den inte ge tillräckligt starkt stöd.

 

Skillnaden mellan stifttand och tandimplantat 

En skillnad mellan stifttand och tandimplantat är att en stifttand behöver en del av den naturliga tandens rot för att kronan ska kunna fästas. Detta beror på att stiftet fästs i den befintliga tandroten. Med ett tandimplantat placeras istället en helt ny rot i käkbenet som sedan fästs med en krona. Tandimplantat är vanligtvis ett alternativ när tanden inte kan räddas och rotstrukturen är för skadad eller obefintlig.

 

Stifttand och munhygien

När du har en stifttand är det viktigt att upprätthålla en god munhygien och besöka din tandläkare regelbundet för att bevara stifttandens hållbarhet. Nedan är några punkter att tänka på för att hålla din mun och stifttand frisk.

 

 • Regelbundna tandläkarbesök: Besök din tandläkare regelbundet för att kontrollera stifttandens skick och bibehålla en god munhälsa.

 

 • Borsta tänderna: Borsta dina tänder två gånger om dagen med tandkräm och använd tandtråd dagligen. Var försiktig runt stifttanden för att undvika att skada stiftet eller kronan.

 

 • Undvik överbelastning: Undvik att använda din stifttand för att bita eller tugga på hårda föremål, som is eller hårda godisar, eftersom detta kan skada kronan eller stiftet.

 

 • Undvik tobak och rökning: Tobak och rökning kan öka risken för problem med stifttand. Att undvika dessa vanor främjar en bättre långsiktig hälsa för stifttanden.

 

Genom att följa en god munhygiensrutin kan du säkerställa stifttandens hållbarhet och bibehålla din mun- och tandhälsa på bästa sätt. Konsultera din tandläkare för individuella råd och rekommendationer baserade på din situation och behov.

 

Hur länge håller en stifttand?

Hållbarheten för en stifttand beror på flera faktorer. Generellt sett kan en väl omhändertagen stifttand hålla i många år. Det är dock viktigt att veta att inga tandrekonstruktioner är permanenta, och det kan krävas underhåll och eventuellt byte över tid.

 

Material för stifttand

En stifttand kan göras i flera material och det är viktigt att ha i åtanke att valet av material har betydelse för stifttandens hållbarhet, estetik och funktion. Några vanliga material är: metall (vanligtvis guld), metall-keramik, keramik och zirkoniumoxid. Om du funderar på att skaffa en stifttand kommer din tandläkare ge dig ett förslag på material utifrån en bedömning av dina behov, tandens skick och dina estetiska preferenser.

 

Alternativ till stifttand 

Det finns flera alternativ till stifttand och vilken metod som är mest lämplig för dig beror på flera faktorer som exempelvis hur omfattande behandlingen behöver vara, dina behov och tanden eller tändernas skick. Några alternativ till stifttand är:

 

 • Tandimplantat: Ett tandimplantat är en skruv ofta gjord av titan som sätts in i käkbenet. Efter att skruven har satts på plats fästs en krona. Tandimplantat är en lösning som inte kräver en intakt tandrot och kan vara ett alternativ när en stifttand inte är genomförbar.

 

 • Krona: Om en tand har tillräckligt med kvarvarande struktur och rot för att stödja en krona, kan en tandkrona vara ett alternativ. Kronan täcker och skyddar den skadade tanden och återskapar dess funktion och estetik.

 

 • Tandbro och tandbrygga: En tandbro används när en eller flera tänder saknas. En tandbrygga fästs i de tänder som sitter på vardera sida om hålrummet som skapats av att en eller flera tänder saknas.

 

Stifttand pris

Kostnaden för en stifttand varierar beroende på flera faktorer som exempelvis behandlingens omfattning och val av material. Din tandläkare kommer ge dig ett kostnadsförslag som du får ta ställning till innan en behandling påbörjas. På Aqua Dental erbjuder vi förmånliga delbetalningslösningar till alla våra patienter för alla typer av behandlingar.

 

Behandling med stifttand på Aqua Dental

Vi på Aqua Dental återskapar årligen tusentals leenden och flera av våra tandläkare har lång erfarenhet inom protetiken och av behandling med stifttand. På Aqua Dental vill vi att tandvården ska ske på dina villkor och ett av våra ledord är just tillgänglighet. Därför har vi flera kliniker i Sverige som alla erbjuder specialisttandvård med korta väntetider. Vi har även avskaffat den traditionella jour- och helgtaxan så ett besök hos kostar lika mycket alla dagar i veckan, alla tider på dygnet. Är du intresserad av att återskapa ditt leende och påbörja en behandling med stifttand? Fyll i formuläret nedan för att träffa en av våra specialisttandläkare.

Information om artikeln

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.