Tandbro och tandbrygga

Tandförlust påverkar inte bara din munhälsa utan kan även påverka din självkänsla. I dag finns det flera behandlingsmetoder för att ersätta förlorade tänder och en av dem är tandbro och tandbrygga. 

En tandbro och tandbrygga är en behandling för att ersätta förlorade eller skadade tänder. En tandbro och tandbrygga kan hjälpa dig att förbättra ditt psykiska mående såväl som munnens fysiska hälsa.

Tandbroar kan även kallas för tandbryggor och är en effektiv och välanvänd metod inom protetiken. Protetik är ett samlingsnamn för att ersätta trasiga eller skadade tänder och med tandbryggor återställs munnens estetik, tuggförmåga och tal. På Aqua Dental erbjuder vi några av de främsta såväl som de mest moderna metoderna för att ersätta eller laga dina tänder.

 

Vad är en tandbro eller tandbrygga?

Tandbro och tandbrygga är två olika benämningar som syftar på samma sak. En tandbro används för att ersätta en eller flera saknade tänder. Tandbron fästs på de tänder som sitter kring det hålrum som skapats av att det saknas en eller flera tänder. Dessa tänder slipas och därefter placeras en eller flera konstgjorda tänder som stöd på varsin sida om hålrummet. De konstgjorda tänderna fästs i de slipade med en särskild tandcement. Tandbryggan är permanent och fungerar som en bro mellan de befintliga tänderna, vilket ger ett stabilt och naturligt resultat.

 

Tandbro och tandbrygga - så går en behandling till

En behandling med tandbroar är en effektiv behandling för att ersätta saknade tänder och återskapa ditt leende. Behandlingen går till på följande sätt:

 

  • Det första steget vid en behandling med tandbrygga är en konsultation med din tandläkare. Under konsultationen kommer dina tänder att undersökas och din tandläkare kommer att ta röntgenbilder för att se om rötterna är friska. Detta för att kunna bedöma om en tandbrygga är rätt för dig, utifrån dina behov och förutsättningar.

 

  • Det andra steget är att din tandläkare kommer att slipa de befintliga tänder som tandbryggan ska fästas i och dessa tänder kommer sedan att fungera som bropelare.

 

  • Sedan kommer din tandläkare att scanna dina tänder och ditt tandkött.

 

  • Därefter kommer en tandtekniker att konstruera en tandbrygga som är individuellt anpassad för dig. För att resultatet ska bli så naturligt som möjligt kommer färgen på tandbryggan att matchas till dina befintliga tänder. Vanligtvis brukar färgen fastställas vid första besöket. På Aqua Dental har vi fyra tandtekniska labb där en tandtekniker tar fram rätt färg och form för dig.

 

  • Du kommer få en provisorisk tandbrygga av din tandläkare tills tandteknikern är klar. När tandbryggan är färdig kommer du tillbaka till tandläkaren för att få den cementerad. Då kommer tandläkaren att kontrollera passformen och säkerställa att tandbryggan sitter bra. När cementeringen är klar kommer du att kunna gå hem med en ny, fungerande tandhälsa.

 

Hur bokar jag en behandling?

Är du intresserade av en tandbro och att ersätta förlorade eller skadade tänder är första steget att boka en konsultation. Fyll i formuläret nedan som kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid.

 

 

När används tandbro och tandbrygga?

Tandbryggor och tandbroar används för att ersätta tänder som förlorats på grund av exempelvis yttre trauma eller tandsjukdomar som karies och tandlossning. För att tandbryggor ska vara ett alternativ krävs det att omkringliggande tänder är friska eftersom de ska fungera som bropelare för tandbryggan.

 

Tandbroar är ett alternativ till tandimplantat för personer som inte kan genomgå en implantatbehandling på grund av exempelvis hälsoskäl. En saknad tand kan påverka både estetiken och munnens funktion. Tandbryggor och tandbroar kan hjälpa till med att återställa din tuggförmåga, förhindra att dina befintliga tänder flyttar sig och minska risken för tandlossning. Dessutom kan de hjälpa till att förbättra utseendet på ditt leende och höja din självkänsla.

 

Priset på tandbroar och tandbryggor

Priset på en tandbro varierar beroende på olika faktorer, som exempelvis antalet tänder som behöver ersättas, vilket material som används för tandbryggan och behandlingens omfattning och komplexitet. Under en konsultation med din tandläkare får du en individuellt anpassad behandlingsplan och ett kostnadsförslag att ta ställning till innan du påbörjar en behandling. En behandling med tandbrygga kan anses vara en hög ekonomisk investering, men är i slutändan en permanent lösning som på sikt blir en investering i att hjälp dig att återställa din munhälsa och självkänsla.

 

På Aqua Dental erbjuder vi våra patienter en fördelaktig delbetalningslösning, med en fast månadskostnad från 300 kr per månaden.

Vilka alternativ finns till tandbro och tandbrygga?

Det finns flera alternativ till tandbryggor och tandbroar, som till exempel tandimplantat, stifttand eller avtagbara proteser. Tandimplantat är en annan permanent lösning för tandförlust som innebär att en titanskruv sätts in i käkbenet för att fungera som en rot för en ny tand. En protes är en avtagbar lösning för saknade tänder och kan användas för att ersätta en eller flera tänder. En stifttand innebär att ett stift fästs i tandrötterna och sedan placeras en krona på stiftet. Stifttand används efter att du har gjort en rotfyllning. Valet av behandling beror på flera individuella faktorer.Etsbro

Ett ytterligare alternativ till den traditionella tandbryggan är en etsbro. En etsbro är en mindre invasiv typ av tandbro då de närliggande tänder, som bron ska fästas i, i princip inte behöver slipas. På så sätt kan dock en etsbro lossna lättare än en traditionell tandbrygga. Om du är i behov av ett tandimplantat kan ibland en etsbro användas som en temporär lösning inför en implantatbehandling.


Vid en behandling med etsbro är det mycket viktigt att de närliggande tänderna kring hålrummet är friska. Istället för att slipa de närliggande tänder, som vid en behandling med en traditionell tandbro, förbereds de, vid en behandling med etsbro, genom att de noggrannt rengörs från bland annat plack. Tänderna kommer även att prepareras för etsning av tandytan. Efter att etsningen är genomförd appliceras en särskild tandcement som kommer binda etsbron och på så sätt hålla etsbron på plats.


Skillnaden mellan tandbro och tandimplantat

Tandbroar och tandimplantat är två vanliga behandlingar om du drabbats av tandförlust. Tandbroar är ett alternativ när det finns befintliga tänder på varje sida om hålrummet att fästa bryggan i. Om detta inte finns kan tandimplantat vara en lämpligare lösning. Tandimplantat är en permanent lösning som fungerar som en rot för att stödja en tandkrona.

 

Fördelar och nackdelar med tandbro och tandbrygga

Tandbroar är en behandling med många fördelar, men det finns även omständigheter som du behöver överväga innan din behandling påbörjas.


Fördelar:

  • Tandbryggor och tandbroar är en permanent lösning för tandförlust.
  • De återställer estetiken och funktionaliteten i munnen.
  • Tandbryggor och tandbroar kan förhindra att befintliga tänder flyttar på sig. De kan minska risken för tandlossning. 


Nackdelar:

  • Tandbryggor och tandbroar kräver att befintliga tänder slipas för att bryggan ska kunna fästas.
  • Om tandbryggan inte rengörs ordentligt kan det leda till problem som exempelvis inflammationer.

 

Material för tandbryggor

Tandbryggor och tandbroar kan tillverkas av olika material, antingen en typ av metall (guld, titan eller kobolt-krom), porslin eller en kombination av båda. Porslin och keramik är populära och starka materialval på grund av deras naturliga utseende och förmåga att matcha de befintliga tänderna. Bryggor i guld, titan eller krom kan vara starkare och mer hållbara, men de är mindre estetiskt anpassade än porslins- och keramikbryggor. Din tandläkare kan hjälpa dig att välja det bästa materialet utifrån dina behov och önskemål.


Munhygien och tandbryggor

Att upprätthålla en god munhygien är viktigt för att hålla din tandbrygga i gott skick och förhindra problem med tand-och munhälsan. Regelbundna besök till din tandläkare och tandhygienist kan hjälpa till att förebygga problem med munhälsan och hålla dina tänder och tandbrygga friska. Att borsta tänderna två gånger om dagen och använda tandtråd eller mellanrumsborste kan också hjälpa till att förhindra tandproblem och hålla dina tänder och tandbrygga rena och friska.

 

Tandbro och tandbrygga på Aqua Dental

På Aqua Dental har vi flera erfarna tandläkare inom oral protetik och återskapar årligen tusentals leenden. Ett sätt som vi gör detta på är med just tandbroar och tandbryggor. Vi erbjuder våra patienter fördelaktiga avbetalningslösningar från 300 kronor i månaden utan ränta. Du väljer själv hur du vill lägga upp din betalning och detta är en viktig del av vårt arbete med att erbjuda tillgänglig tandvård.

 

Tandbroar och tandbryggor ingår i högkostnadsskyddet vilket innebär att du själv står för tandvårdskostnaderna som har ett referenspris upp till 3000 kronor. Behandlingar som kostar mellan 3000 och 15 000 kronor i referenspris berättigar dig ersättning på 50 procent på referenspriset och de behandlingar som överstiger 15 000 kronor ger dig ersättning på 85 procent på referenspriset.

Information om artikeln

Relaterat till tandbroar och tandbryggor

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.