Tandbro och tandbrygga–behandling, kostnad och fördelar

Det är ofta mer än det fysiska måendet som påverkas av förlorade tänder, många mår även psykiskt dåligt av tandförlust. I dag finns flera olika behandlingsmetoder för att ersätta förlorade tänder.

Att förlora en eller flera tänder kan vara en känslomässigt och fysiskt utmanande upplevelse. Tack vare modern tandvård finns det dock effektiva lösningar för att återställa både funktion och estetik.

Tandbroar och tandbryggor är ett alternativ som ofta används när flera tänder saknas i rad. Tandbryggor ersätter förlorade tänder och återställer munnens estetik, tuggförmåga och tal.

Vad är en tandbro eller tandbrygga?

Tandbro och tandbrygga är två olika benämningar men syftar på samma sak. Det är ett alternativ som används för att ersätta en eller flera saknade tänder. Det består av en eller flera konstgjorda tänder som fästs på de befintliga tänderna på varje sida om hålrummet där det saknas en tand. Tandbryggan är permanent och fungerar som en bro mellan de befintliga tänderna, vilket ger ett stabilt och naturligt resultat.

Hur går behandlingen till?

Behandlingen börjar med en konsultation med en av våra erfarna tandläkare. Under konsultationen kommer tandläkaren att undersöka dina tänder och bedöma om en tandbrygga är rätt för dig, utifrån dina behov och förutsättningar. Om en tandbrygga anses vara det bästa alternativet för dig tar tandläkaren ett avtryck av dina tänder. Det skickas sedan till en tandtekniker som kommer att konstruera din individuellt anpassade tandbrygga. Under tiden förbereder tandläkaren de befintliga tänderna där bryggan ska fästas, för att passformen ska bli så bra som möjligt. När tandbryggan är färdig kommer du tillbaka till vår klinik för att få den cementerad. Tandläkaren kontrollerar då passformen och säkerställer att tandbryggan sitter bra. När cementeringen är klar kommer du att kunna gå hem med en ny, fungerande tandhälsa.

När används tandbroar och tandbryggor?

Tandbryggor och tandbroar används för att ersätta förlorade tänder. De är ett alternativ till tandimplantat för personer som inte kan genomgå en implantatbehandling på grund av exempelvis hälsoskäl. Tandbryggor och tandbroar används också för att återställa estetiken och förbättra självkänslan hos personer som lider av tandförlust.

Vad kostar en tandbro eller tandbrygga?

Priset på en tandbrygga eller tandbro varierar beroende på en rad faktorer, såsom antalet tänder som behöver ersättas, vilket material som används för bryggan och omfattningen och komplexiteten av behandlingen. Vad den totala kostnaden för behandlingen blir kan fastställas under en konsultation med en tandläkare, efter att en undersökning av munnen genomförts.

Varför används tandbroar och tandbryggor?

Tandbryggor och tandbroar används för att återställa tänder som har förlorats på grund av ett yttre trauma, sjukdom eller tandlossning. En saknad tand kan påverka både estetiken och funktionen av munnen. Tandbryggor och tandbroar kan hjälpa till att återställa tuggförmågan, förhindra att de befintliga tänderna flyttar sig och minska risken för tandlossning. Dessutom kan de hjälpa till att förbättra utseendet på ditt leende och höja självkänslan.

Vilka alternativ finns till tandbroar och tandbryggor?

Det finns flera alternativ till tandbryggor och tandbroar, inklusive tandimplantat och avtagbara proteser. Tandimplantat är en annan permanent lösning för tandförlust som innebär att en titanskruv sätts in i käkbenet för att fungera som en rot för en ny tand. En protes är en avtagbar lösning för saknade tänder och kan användas för att ersätta en eller flera tänder. Valet av behandling beror på flera faktorer, såsom antalet saknade tänder, din allmänna munhälsa och dina ekonomiska förutsättningar.

Skillnaden mellan tandbroar och tandimplantat

Tandbroar och tandimplantat är två vanliga behandlingar om du drabbats av tandförlust. Tandbroar kan vara ett alternativ när det finns befintliga tänder på varje sida om hålrummet att fästa bryggan på. Tandimplantat är en permanent lösning som fungerar som en rot för att stödja en tandkrona.

Fördelar och nackdelar med tandbroar och tandbryggor


Tandbroar är en behandling med många fördelar, men det finns även omständigheter som varje patient behöver överväga innan en behandling påbörjas.

Fördelar:

  • Tandbryggor och tandbroar är en permanent lösning av tandförlust
  • De kan återställa estetiken och funktionaliteten i munnen
  • Tandbryggor och tandbroar kan förhindra att befintliga tänder flyttar på sig
  • De kan minska risken för tandlossning

 

Nackdelar:

  • Tandbryggor och tandbroar kan ibland kräva att befintliga tänder slipas ned för att passa bryggan
  • Om inte tandbryggan rengörs ordentligt kan det leda till problem som exempelvis inflammationer

 

Material

Tandbryggor och tandbroar kan tillverkas av olika material; en typ av metall (guld, titan eller kobolt-krom), porslin eller en kombination av båda. Porslin och keramik är populära materialval på grund av deras naturliga utseende och förmåga att matcha de befintliga tänderna. Bryggor i guld, titan eller krom kan vara starkare och mer hållbara, men de är mindre estetiskt anpassade än porslins- och keramikbryggor. Din tandläkare kan hjälpa dig att välja det bästa materialet för dina behov och önskemål.

Munhygien och tandbryggor

Att upprätthålla en god munhygien är viktigt för att hålla din tandbrygga i gott skick och förhindra problem med tand-och munhälsan. Regelbundna besök till tandläkare och tandhygienist kan hjälpa till att förebygga problem med munhälsan och hålla dina tänder och tandbrygga i toppskick. Att borsta tänderna två gånger om dagen och använda tandtråd eller mellanrumsborste kan också hjälpa till att förhindra tandproblem och hålla dina tänder och tandbrygga rena och friska.

Pris

Priset på en tandbrygga eller tandbro kan variera beroende på flera faktorer, inklusive antalet saknade tänder, det material som används för bryggan och behandlingens omfattning. Under en konsultation med en tandläkare får du en individuellt anpassad behandlingsplan och kostnadsförslag att ta ställning till innan du påbörjar en behandling. En behandling med tandbrygga eller tandbro kan vara en högre initial investering, men är en permanent lösning som hjälper dig att återställa din munhälsa och självkänsla på lång sikt.


Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.