Vad är ett tandimplantat?

Att ersätta förlorade tänder kan höja din självkänsla, förbättra din tuggförmåga och hjälpa din munhälsa. Med ett tandimplantat får du en stabil och långvarig lösning som ser ut och känns som en riktig tand.

Att förlora tänder innebär inte bara att ditt utseende förändras. Saknade tänder kan även försämra din tuggförmåga, göra det svårare att känna hur maten smakar och leda till nya tandproblem och fler förlorade tänder. Tandimplantat har därför blivit ett allt vanligare alternativ för den som vill ersätta sina förlorade tänder. 

Ett tandimplantat är en metod för att ersätta förlorade tänder och består av en skruv, oftast gjord av titan, som fästs i käkbenet och ersätter tandens egna rot. På skruven fästs sedan en krona eller en bro beroende på behandlingens omfattning. Oftast görs kronan av porslin och färgmatchas med dina övriga tänder. och resultatet ger ett högestetisk intryck och för någon som inte vet att du har ersatt tanden så kommer det inte att synas. 


Varför välja tandimplantat?

De stora fördelarna med tandimplantat är att de, till skillnad från exempelvis löstagbara proteser eller bryggor, fästs i käkbenet. Förutom att det blir lättare att tugga och att du slipper oroa dig för att de ska lossna, stimulerar tandimplantatet även käkbenet mer som en riktig tand. Detta innebär att du med ett tandimplantat kan undvika flera av de hälsoproblem som uppstår när du saknar tänder i din tandrad. En annan stor fördel med tandimplantat jämfört med så kallade bryggor är att tandimplantaten inte kräver att du slipar och borrar i friska närliggande tänder.


Vad kostar ett tandimplantat?

Hur mycket en tandimplantatsbehandling kostar beror så klart på hur många implantat som du behöver och hur avancerad behandlingen är. Det är dock ett ganska omfattande ingrepp och vid större behandlingar kan kostnaden bli hög. Via tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet får du dock ersättning för 50 procent av referenspriset vid ett ingrepp på mellan 3 000 och 15 000 kronor och ersättning för 85 procent av referenspriset om ingreppet kostar mer än 15 000 kronor. Ersättningen baseras på Försäkringskassans referenspris för behandlingen.

Vill du boka en konsultation direkt? 

Att förlora en eller flera tänder påverkar dig både psykiskt och fysiskt. Det är ofta förknippat med med minskad självkänsla. Många som tagit tag i problemen berättar om en ökad livskvalitet, stärkt självförtroende och återfådd livsglädje. Om du lider av förlorade tänder är det första steget att boka tid för en konsultation och ta reda på om tandimplantat är den bästa lösningen för dig. Använd vår onlinebokning nedan för att boka en tid. Hittar du inte en tid som passar fyll i formuläret här så ringer vi upp dig. 

Hur fäster man ett tandimplantat?

Det första steget vid en implantatbehandling är att din tandläkare genomför en grundlig undersökning med bland annat röntgen för att avgöra om du är en lämplig kandidat. En av de största faktorerna som avgör om tandimplantat är en lämplig lösning är att man har ett starkt och friskt käkben. Vissa sjukdomar och mediciner kan också innebära att risken för komplikationer ökar och att tandimplantat därför kan vara olämpliga. På barn behöver man också vänta med implantat tills käkbenet växt färdigt för att undvika komplikationer.

Om du bedömts vara en lämplig kandidat går din tandläkare sedan igenom behandlingen med dig och beskriver de olika stegen. Det första steget är att fästa själva implantatet, skruven, i käkbenet där det kommer fungera som en konstgjord rot till din nya tand. Detta görs genom ett kirurgiskt ingrepp där tandläkaren viker bort tandkött och slemhinna för att nå ner till käkbenet. I käkbenet borras sedan ett hål i vilket en titanskruv fästs. 

Implantatet, tillverkat i titan, ersätter din naturliga tandrot och kan ge stöd åt en eller flera kronor.

Hur många implantat som fästs beror på hur många tänder som ska ersättas men vid exempelvis en helt tandlös överkäke kan man behöva så många som sex implantat för att ge ett stabilt resultat.

Att man använder just titanskruvar till implantaten beror på att titan visat sig fungera väl tillsammans med kroppens vävnader och har en unik förmåga att växa samman med käkbenet, vilket minskar risken för att implantatet stöts bort. Operationen utförs under bedövning och gör därför inte ont under själva ingreppet även om man kan uppleva viss ömhet och smärta en tid efteråt.

Efter ingreppet låter man sedan implantaten växa samman med käkbenet och vävnaden. Denna process tar olika lång tid beroende på implantatens placering men ofta rör det sig om några månader upp till ett halvår. Under den här tiden får man löstagbara proteser att fylla tomrummen med. När tandläkaren bedömer att implantaten vuxit fast tillräckligt kan man sedan sätta fast de nya tänderna som oftast tillverkas i keramik. Om man ska ersätta en enskild tand fästs den nya tanden (kronan) direkt på en distans som sitter fast i implantatet. Behöver man ersätta flera tänder på rad så tillverkar man istället en bro mellan implantaten.

Därför ska du välja en specialist

Med en bra tandläkare och god eftervård är tandimplantat en stabil, effektiv och ofta livslång ersättning för förlorade tänder. Man ska dock vara medveten om att ett tandimplantat är ett relativt omfattande ingrepp som tar flera månader att färdigställa. Det bästa sättet att garantera att du får ett bra och långvarigt resultat är därför att gå till en erfaren specialisttandläkare. Alla legitimerade tandläkare får lov att sätta tandimplantat men eftersom det är ett avancerat ingrepp är lyckandefrekvensen mycket högre hos erfarna specialister som sätter många implantat.

Det är inte heller alla som är lämpade för att få tandimplantat och en erfaren specialist är därför bättre på att bedöma om tandimplantat är den bästa lösningen för just dig. Lika viktigt är det att se till att tandläkaren använder implantat av hög kvalitet. Stora och välrenommerade tillverkare borgar för god kvalitet på implantaten vilket ökar dina chanser för att få ett lyckat resultat. En bra tumregel för både tandläkare och implantat-tillverkare är att erfarenhet och gott rykte ger mindre risker för komplikationer vilket ofta blir billigare i längden.

Efterbehandling

Efter att du fått dina nya tänder kommer du bli kallad till regelbundna kontroller hos din tandläkare för att försäkra att implantaten sitter bra och att inga komplikationer uppstår. Dessutom är det väldigt viktigt att sköta hygienen runt implantatet precis lika noga som en riktig tand. Om rengöringen inte sköts rätt riskerar man nämligen att bakterier tar sig ner längst implantatet och orsakar inflammationer som i värsta fall kan leda till att du förlorar implantatet. Din tandläkare kommer också hjälpa dig med tips och råd för hur du ska rengöra implantaten på bästa sätt. Även rökning innebär en ökad risk för problem med dina implantat och att avstå från att röka är därför viktigt för att garantera ett bra resultat.


Generösa garantier på tandimplantat

På Aqua Dental är vi stolta över de behandlingar vi erbjuder och utlovar därför högsta kvalitet. För implantatprotetik genomförd hos oss på Aqua Dental erhåller vi en garanti på fem år. Detsamma gäller fast protetik. 

Garantiförutsättningar

Patienten ska vid utlämnandet av protetisk ersättning erhålla information om våra garantier och de förutsättningar som gäller. Krav som finns i samband med en protetisk behandling i form av exempelvis tandimplantat:

  • Tänderna får inte utsättas för onormal belastning eller ytter trauma
  • Patienten följer ordinerade munhygien- och kostråd.
  • Behandlingen är slutgiltigt betalad Patienten kommer på kontinuerliga kallelser


Sambandet mellan munhälsa och allmänhälsa

Att förlora en eller flera tänder påverkar dig både fysiskt och psykist. En direkt konsekvens är att det försämrar din tuggförmåga och att det i sin tur kan leda till nya tandrelaterade problem och ytterligare förlorade tänder. Det finns dessutom tydliga kopplingar mellan en dålig munhälsa och din allmänhälsa, exempelvis finns det samband mellan tandlossning och exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, diabets och cancer. Att sakna tänder kan även påverka psykiskt och leda till att en person undviker sociala sammanhang, isolerar sig och det i sin tur leder till en försämrad livskvalitet.  Tandimplantat är ett bra alternativ för att ersätta förlorade tänder. Det är en hållbar metod och en fast lösning som ger naturliga resultat.  

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig

Hittar du inte en tid som passar i vår onlinebokning eller föredrar du att bli uppringd? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig för att hitta en tid som passar. 

Trots högkostnadsskyddet är det många som vänder sig utomlands för att genomgå behandling på jakt efter lägre priser och kortare väntetider. Om man söker sig utomlands för behandling är det dock bra att vara medveten om riskerna. Om du exempelvis blir felbehandlad eller är missnöjd så måste det anmälas i landet där tandvården gavs och i länder utanför Norden är försäkringsskyddet vid skada ofta sämre.

Dessutom är infektionsrisken vid operationer ofta större i andra länder och patientskyddet ofta inte lika starkt. Det är därför viktigt att försäkra sig om att tandläkaren är kvalificerad, erfaren och använder implantat med hög kvalitet, vilket kan vara svårt om du inte träffar tandläkaren innan behandlingen. Dessutom kan processen bli dyrare om man räknar med flera besök och flygresor under behandlingens gång.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.