Periimplantit

Periimplantit är en komplikation som kan drabba patienter med tandimplantat. Här får du reda på allt du behöver veta om tillståndet.

Att ersätta förlorade tänder med tandimplantat kan ofta vara ett bra alternativ. Om implantaten tas hand ordentligt och tandläkarens rekommendationer följs är risken för komplikationer inte stora.

Saknade tänder kan påverka utseendet, försämra tuggförmågan och leda till ytterligare tandproblem. Att ersätta förlorade tänder med tandimplantat har därför blivit en allt vanligare lösning. Tandimplantat har många fördelar. Det är exempelvis en fast lösning vilket gör det lättare att tugga och du slipper oro för att de ska lossna. Tandimplantat stimulerar även käkbenet vilket innebär att risken för ytterligare tandproblem minskar.

Som vid alla större ingrepp finns det dock risk för komplikationer. Periimplantit är en av komplikationerna som kan uppkomma efter en tandimplantatbehandling.


Vad är periimplantit?

Tillståndet periimplantit är ett tillstånd som kan uppstå i slemhinnan, mucosan, runt ett tandimplantat. Komplikationen kan beskrivas som en skada på mjukvävnanden. Om den inte behandlas kan den orsaka förslut av ben och i värsta fall kan det leda till att implantatet lossnar.


Hur uppkommer periimplantit?

När du ersätter förlorade tänder med tandimplantat är det viktigt att hålla rent i munnen och ta hand om implantatet lika noggrant som de övriga tänderna. Periimplantit uppstår på grund av bakterieansamlingar kring implantatet. Slemhinnan kring tandimplantaten kan vara svåra att göra rent och när bakterier kommer in mellan implantatet och slemhinnan kan en infektion, periimplantit, uppkomma. I och med en stigande ålder på tandimplantatpatienter blir även den här typen av komplikationer allt vanligare.


Hur behandlas infektionen?

För att behandla periimplantit så måste man dels behandla infektionen men även arbete förebyggande och förbättra munhygienen.

Beroende på hur stor infektionen är kommer området att rengöras och eventuellt kan behandlingen kompletteras med antibiotika. Om det är så att infektionen har orsakat omfattande benförslut kan en operation behövas.


Har du frågor om dina implantat?

Fyll i formuläret så hör vi av oss.

Hur minskar jag riskerna för periimplantit?

Det finns oavsett ålder inte någon anledning att välja bort tandimplantat som ersättning för förlorade tänder på grund av rädsla för att drabbas av periimplantit. Den behandlande tandläkaren kommer att informera dig om risker med behandlingen, om du är en bra kandidat för tandimplantat och instruktioner för hur tandimplantat ska skötas.

För att få ett hållbart resultat av en implantatbehandling är det viktigt att patienten följer tandläkarens rekommendationer kring munhygienen. För att få hjälp att få in ordentliga rutiner kring hygien är det rekommenderat att besöka en tandhygienist regelbundet och på så sätt få stöd med rengöringen.

Valet av tandläkare är också viktigt för behandlingens slutresultat. En tandläkare med lång erfarenhet och kunskap är en viktig faktor i tandimplantatbehandlingens resultat. Att välja en tandläkare med lång erfarenhet som arbetar i stort sätt uteslutande med tandimplantat ökar chanserna för ett lyckat slutresultat. En tandläkare med stor kunskap kan avgöra vem som är en lämplig kandidat och vad en behandling innebär för individen och genom detta ge de bästa möjliga råden.

Om patienten som ska genomgå en tandimplantatbehandling är rökare bör man sluta innan behandlingen påbörjas då rökning ökar risken för periimplantit.

För att undvika att drabbas av periimplantit är det viktigt att regelbundet besöka tandvården och mellan besöken vara noggrann med munhygienen.


Hur vanligt är det med periimplantit?

Eftersom allt fler väljer att ersätta förlorade tänder med tandimplantat och att patienterna har en högre ålder när de genomgår sin behandling ökar även antalet periimplantit. Enligt the European Association for Osseointegration så drabbas omkring var femte patient av periimplantit.


Garantier på tandimplantat

På Aqua Dental bedriver vi kvalitativ tandvård som vi är stolta över. Vi vill hålla vårt löfte och erbjuder därför dig som patient generösa garantier. På tandimplantatbehandlingar som du genomgår hos oss uppgår garantin till fem år. En förutsättning för att garnatin ska gälla är dock att du sköter dina tänder och dina tandimplantat med god hygien.

Information om artikeln

Mer om tandimplantat

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.