Så fungerar högkostnadskyddet

Högkostnadsskydd, ersättningar och referenspriser. 

Försäkringskassan om högkostnadsskyddet:

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare. Du behöver alltså inte själv göra något för att ta del av skyddet.

Men det är viktigt att komma ihåg att ersättningen från Försäkringskassan inte beräknas utifrån det pris som tandläkaren tar ut. Den beräknas i stället utifrån ett referenspris. Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten. Alla åtgärder som berättigar till ersättning från högkostnadsskyddet har ett referenspris. I referenspriset ingår också kostnader för material.

Tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre. Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referenspriset, utan efter det pris som du faktiskt betalar.

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kronor.

Sedan får du ersättning för:
- 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3 000 och 15 000 kronor.
- 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15 000 kronor.

Referenspriset är det pris som staten har fastställt för de åtgärder inom tandvården som ingår i det statliga tandvårdsstödet. För respektive åtgärd är det referenspriset som ligger till grund för ersättningen från Försäkringskassan. Det är inte samma sak som priset din tandläkare tar. Mellanskillnaden mellan det det kostar hos din tandläkare och referenspriset behöver du själv bekosta.

I september bjuder vi in till öppet hus om tandimplantat i både Stockholm och Göteborg. De 30 första som anmäler sig får en kostnadsfri konsultation (värde: 2000 kr).

Information om artikeln

Undrar du något?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.