Tandvårdsstöd med F-kort

Det finns ett ekonomiskt stöd att ta del av om man på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan sköta sin munhälsa. Det är däremot många som inte känner till det här stödet.

Patienter med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan ha ett ökat behov av tandvård. De kan då vara berättigade till utökad ekonomisk hjälp, tandvårdsstöd med F-kort.

För patienter som lider av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar finns olika ekonomiska stöd att tillgå. Dels finns det särskilda tandvårdsbidraget där du kan vara berättigad ett bidrag om 600 kronor per halvår. Det finns även ett tandvårdsstöd med F-kort för patienter som lider av svåra sjukdomar eller grava funktionsnedsättningar.


Vad är F-tandvård?

F-tandvård eller tandvårdsstöd med F-kort är ett stöd för patienter med långvarig sjukdom eller grav funktionsnedsättning. De patienter som till följd av sin sjukdom eller funktionsnedsättning har omfattande svårigheter att sköta sin munhygien kan vara berättigade ett ekonomiskt stöd för nödvändig tandvård.

Om du är berättigad tandvårdsstöd med F-kort innebär det att du betalar samma patientavgift som i hälso- och sjukvården, får högkostnadsskydd och till sist frikort när du sammanlagt har betalat 1100 kronor. F-kort är något du måste ansöka om med hjälp av din läkare.


Vem är berättigad F-kort?

Patienter som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har stor problematik att ta hand om sin munhygien kan ha rätt till tandvårdsstöd med F-kort.


Följande diagnoser kan ge rätt till tandvårdsstöd med F-kort:

 • Svår psykisk funktionsnedsättning så som ADHD, Asperger, bipolär sjukdom, ångestsyndrom.
 • Parkinsons sjukdom
 • Multipel skleros
 • Cerebral pares
 • Reumatoid artrit
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Sklerodermi
 • Amoytrofisk lateralskleros
 • Orofacial funktionsnedsättning
 • Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
 • Sällsynt diagnos (Sällsynt hälsotillstånd).


Hur ansöker man om F-kort?

Om du tror att du är berättigad F-kort så kontaktar du din läkare som skriver ett intyg med en bedömning av din sjukdom eller funktionsnedsättning och hur det påverkar din förmåga att ta hand om dina tänder. Blanketten som läkaren fyller i skickas sedan till den enheten som ansvarar för tandvården i regionen. Region Stockholm utfärdar sedan efter godkänt läkarintyg ett intyg om F-tandvård. När du sedan besöker tandläkare eller tandhygienist visar du upp din legitimation och då kan kliniken se att du har F-kort. 


Här hittar du blanketten 


Intyget ska skickas till till olika adresser beroende på vilken region som ska hantera din förfrågan. Du hittar alla adresser här. 


Om du inte vet hur du ska gå tillväga för att ansöka om F-kort prata med din tandläkare om vad som gäller för dig och din region. 


Vilken typ av tandvård ingår?

Att lida av vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar kan påverka din allmänna hälsa på många olika sätt. Även din mun- och tandhälsa kan påverkas av sjukdomstillståndet, mediciner och hur det påverkar förmågan att sköta munhygienen. Många olika sjukdomstillstånd orsakar exempelvis ökad risk för skador på tänderna, omfattande kariesangrepp, inflammationer i tandköttet och tandlossning.

Exakt vad som ingår i tandvårdsstöd med F-kort varierar mellan regionerna. Här följer exempel på vad som kan ingå (alla behandlingar ingår dock inte i alla regioner, prata med din tandläkare om vad som gäller i din region): 

 • Undersökningar
 • Förebyggande vård
 • Lagningar
 • Tandlossningsbehandlingar
 • Rotfyllningar
 • Utdragning av tänder
 • Avtagbara proteser
 • Narkos och sedering


Tandvårdsstödet många inte vet om

Enligt en kartläggning som Tandläkartidningen har gjort är det bara omkring en av fem personer som uppskattas vara berättigad tandvårdsstöd med F-kort som får det. År 2016 var det drygt 22 procent av denna patientgrupp som innehar ett F-kort. Hur stor andel av de patienter som har rätt till tandvårdsstödet som faktiskt har ett F-kort varierar mellan regionerna. Orsaken till att siffran är så låg kan ha olika orsaker, flera som deltog i kartläggningen ansåg att antalet som är berättigade kan ha varit överskattat men även att instruktionerna är snäva och att informationen till patientgruppen inte är tillräcklig. En annan förklaring kan vara att många av patienterna har så pass stora behov av omvårdnad att deras tandvårdsbehov redan uppmärksammats och omhändertaget.


Vart vänder jag mig med frågor?

Om du har frågor som rör tandvårdsstöd med F-kort kan du vända dig till din tandläkare eller behandlande läkare. Ring oss på 010 – 188 00 00 så kommer vi att hjälpa till, vägleda och svara på era frågor.


Narkoskliniken

På Aqua Dental har vi i Stockholm en klinik inriktad på att hjälpa patienter som på grund av olika omständigheter har svårt att uppsöka en vanlig tandläkare för att få tandvård. Vi har ett brett utbud av behandlingar som hjälper dig som är i behov av varsam tandvård på grund av medicinska skäl eller tandvårdsrädsla. Exempelvis erbjuder vi tandvård under narkos, lustgas, med laser och med hjälp av psykoterapi. Vi kan även erbjuda narkostandvård på vår klinik i Malmö. 

Region Stockholm
Tandvårdsenheten 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
Box 6416 
113 82 Stockholm
08 - 123 133 00 

Region Uppsala
Region Uppsalas tandvårdsstöd
Regionkontoret
Box 602 
751 25 Uppsala
018 - 611 61 49

Region Sörmland 
Tandvårdsenheten 
Region Sörmland
611 88 Nyköping
0155 - 24 59 21

Region Östergötland
Tandvårdsenheten
Region Östergörland
581 81 Lindköping
010 - 103 73 68

Region Jönköpings län
Folkhälsa och sjukvård / Bedömning tandvård
Regionens hus 
Box 1024
551 11 Jönköping

Region Kronoberg
Tandvård, Kundvalsenheten
Dockanhuset 9 B 
Region Kronoberg
351 88 Växjö
0470 - 58 86 56

Region Kalmar län
Regionstab Samordning hälso- och sjukvård
Region Karlmar läns särskilda tandvårdsstöd
Box 601 
391 26 Karlmar

Region Gotland
Tandvårdsenheten
621 84 Visby
0498 - 73 15 26 

Region Blekinge 
Bedömningsenheten Region Blekninge
Folktandvårdens stab
371 81 Karlkrona

Region Skåne
Konvernkontoret 
Enheten för tandvårdsstyrning
291 89 Kristianstad
044 - 309 30 00

Region Halland
Tandvårdsenheten
Regionkontoret
Box 517
301 80 Halmstad
035 - 13 48 00 

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret Tandvårdssamordning
Regionens hus
405 44 Göteborg
010 - 441 00 00

Region Värmland
Regionens hus / Tandvård särskilda patientgrupper
Rosenborgsgatan 50
651 82 Karlstad
010 - 831 43 06

Region Örebro Län
Tandvårdsenheten
Region Örebro län
Box 1613
701 16 Örebro

Region Västmanland
Tandvårdsenheten Region Västmanland
721 89 Västerås
021 - 17 47 38

Region Dalarna
Tandvårdsstöd Dalarna
Box 712 
791 29 Falun
010 - 249 42 11

Region Gävleborg
Beställarenheten för tandvård
Region Gävleborg
801 88 Gävle 
026 - 15 58 20

Region Västernorrland
Vårdval, Tandvårdsstöd
871 85 Härnösand
0611 - 800 43

Region Jämtland Härjedalen
Beställarenheten
Box 654
831 27 Östersund
063 - 14 75 02

Region Västerbotten
Tandvårdsstöd, Beställarenheten
Regionens Hus
901 89 Umeå
090 - 785 71 95

Region Norrbotten
Tandvårdsgruppen 
Ekonomi och planeringsavdelning
971 89 Luleå
0920 - 28 41 74 

Om du tror att du är berättigad F-kort är det första du ska göra att boka tid hos din läkare. Inför ditt beösk hos läkaren fyller du i och tar med dig blanketten. Här nedan hittar du även ett följebrev att ta med till din läkare med information kring F-kort och vilka patienter som är berättigade. 

>> Här hittar du blanketten 

>> Följebrev som förklarar vad F-kort är till din läkare


Behöver du information, foldrar eller vill boka föreläsningar. Kontakta oss så kommer vi att hjälpa dig.

Det är många patienter som är berättigade F-kort inom tandvården men som inte vet om vilka ekonomiska stöd som finns. Patienter som har svårt att ta hand om sin munhygien på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har rätt till tandvårdsstöd med F-kort. 

Läs mer om hur F-kortet fungerar hos Socialstyrelsen här.


Information om artikeln

Mer om tandköttsinflammation

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.