Nödvändig tandvård (N-tandvård)

Nödvändig tandvård är till för dig som har ett stort omsorgsbehov och ger dig tillgång till tandvårdsbehandlingar som gör det lättare att tugga, minskar smärtor i munnen samt behandlar infektioner.

Nödvändig tandvård innebär att du får den vård som behövs för att du ska kunna tugga och äta ordentligt. Nödvändig tandvård är till för dig som har ett stort behov av vård och omsorg.

Om du har ett stort omvårdnadsbehov eller omfattas av LSS kan du ha rätt till nödvändig tandvård även kallat N-tandvård. Detta innebär att du kan få viss tandvård, exempelvis behandlingar för att du ska kunna tugga och äta, till samma avgift som inom sjukvården.

 

Vad är nödvändig tandvård?

Nödvändig tandvård innebär att du får den vård som behövs för att behandla infektioner, upprätthålla tändernas funktion, så som att äta och tugga och att du ska slippa smärta och obehag i munnen. Nödvändig tandvård är en del av tandvårdsstödet, som även omfattar det allmänna tandvårdsbidraget och högkostnadsskyddet.

 

Nödvändig tandvård som även kallas N-tandvård är till för dig som har ett stort omsorgsbehov och bor på särskilt boende eller har hjälp av en närstående eller hemtjänst. För att ha rätt till nödvändig tandvård måste du få ett tandvårdsstödsintyg och det är regionen som avgör om du får intyget eller inte. Om du har rätt till nödvändig tandvård har du samma besöksavgift inom tandvården som du har inom hälso- och sjukvården. Om du är äldre än 85 år eller har frikort är besöket kostnadsfritt. Du har rätt att välja tandläkare själv, förutsatt att tandläkaren du väljer är ansluten till Försäkringskassan.

 

Vilka har rätt till nödvändig tandvård?

För att ha rätt till nödvändig tandvård ska du ha ett stort behov av personlig omsorg, vilket innebär att du är i behov av tillsyn tre gånger om dagen samt på natten under minst ett år. Nödvändig tandvård omfattar även dig som har ett beslut om LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Nedan hittar du mer konkreta krav på vilka som kan ha rätt till nödvändig tandvård:

 

  • Du bor i ett särskilt boende för service och omvårdnad som exempelvis sjukhem, äldreboende eller gruppboende.

 

  • Du är i behov av och får hälso- och sjukvård i hemmet.

 

  • Du bor i en egen bostad men har ett stort behov av personlig vård och omsorg.

 

  • Du har en psykisk funktionsvariation och behöver mycket vård och omsorg.

 

  • Du har en funktionsvariation och omfattas av LSS.

 

Nödvändig tandvård och tandvårdsstödsintyg

För att få ta del av nödvändig tandvård behöver du ett tandvårdsstödsintyg. Intyget kan både vara ett fysiskt kort eller digitalt och när du sedan besöker tandläkaren behöver du visa upp intyget och ange ditt personnummer. Bedömningen av omvårdnadsbehovet görs i första hand av en biståndsbedömare, LSS-handläggare eller en enhetschef inom kommunernas äldre- och handikappomsorg. Men det är sedan regionen som bestämmer om du tilldelas ett sådant intyg eller inte.

 

Din ansökan kan skickas in av en distriktsjuksköterska, någon från hemtjänst eller hemsjukvården, en biståndshandlare eller någon från personalen på ett sjukhem, eller äldreboende. I vissa regioner kan exempelvis en anhörig skicka in en ansökan om du får vård i hemmet och inte tar del av kommunens hjälp.

 

Munhälsobedömning

Om ditt intyg för nödvändig tandvård blir beviljat får du också i samband med detta ett erbjudande om att få munnen och tänderna undersökta. Du behöver inte ta dig till en tandläkarmottagning utan du kan bli undersökt där du bor. Munhälsobedömningen utförs av den tandläkare eller tandhygienist som din region har avtal med och är kostnadsfritt. 

 

Nödvändig tandvård och pris

Om du har rätt till nödvändig tandvård kan du få viss tandvård till samma avgift som sjukvård. Avgiften för tandvården räknas samman med andra avgifter för hälso- och sjukvården och ingår i sjukvårdens högkostnadsskydd. Detta innebär att när du betalat 1300 kronor utfärdas ett frikort, vilket i sin tur innebär att du inte behöver betala mer under resten av en tolvmånadersperiod.

 

Behandlingar som ingår inom nödvändig tandvård

Vad som anses vara nödvändig tandvård beror på dina behov och vilken nytta du har av behandlingen i fråga. I nödvändig tandvård ingår basundersökningar, förebyggande åtgärder, behandling av infektioner och lagningar. Vid en mer omfattande behandling måste din tandläkare först skicka in ett underlag till regionen som gör en bedömning om behandlingen är godkänd. Du har rätt att själv välja vilken tandläkare eller tandhygienist du vill gå till.

 

Välja tandläkare

När du blivit tilldelad ett intyg kan du själv välja tandläkare förutsatt att de är anslutna till Försäkringskassan. Du kan även få hjälp med valet av tandläkare av den som genomfört munhälsobedömningen. Hur hjälpen ser ur skiljer sig mellan regionerna, exempelvis erbjuder vissa regioner hemtandvård för dig som har svårt för att ta dig till en klinik. Det innebär att tandläkaren eller tandhygienisten kommer hem till dig med enklare utrustning och kan hjälpa till med att till exempel justera en protes eller avlägsna tandsten. Om du har möjlighet till att besöka en klinik kan mer kvalificerad tandvård utföras.


Vi på Aqua Dental är anslutna till Försäkringskassan vilket innebär att du kan lista dig hos oss och ha tillgång till nödvändig tandvård. Vill du lista dig hos oss på Aqua Dental? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss så fort vi kan.

 

Information om artikeln

Mer om Nödvändig tandvård 

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.