Utslagen, avbiten eller spricka i tand

En tandskada kan ske på många olika sätt och omfattningen av skadan varierar, oavsett är det viktigt att uppsöka vård.

Tandskador är ett relativt vanligt problem som bör tas på allvar. Det finns en rad åtgärder att tänka på om du råkar ut för en utslagen, avbiten eller drabbas av en spricka i tanden. Det är också viktigt att snabbt uppsöka tandvård.

En tandskada kan ske på många sätt. En olycka kan resultera i en utslagen tand, att en flisa bits av och ibland kan tanden spricka. Det gör ofta ont att skada en tand, vilket gör det viktigt att uppsöka vård. Ju snabbare du söker vård, desto större chans är det att problemet går att åtgärda och din återhämtningsperiod blir kortare. Det kan vara fördelaktigt att se över sin försäkring för att eventuellt lägga till en som täcker tandskador.


Symptom på skadad tand 

Om du misstänker att en eller flera av dina tänder tagit skada finns det några symptom du kan vara uppmärksam på för att avgöra om du behöver söka hjälp.

Lös tand
Kanske sitter din tand lösare än resterande tänder. Det är ofta svårt att känna det själv om tanden inte plötsligt sitter mycket lösare än de andra.

Blåsor i tandköttet
Om du drabbas av fistlar, blåsor i tandköttet, runt en tand eller om en tand ändrar färg ska du uppsöka vård snarast.


Missfärgad tand

Om din tand är brun eller grå brukar det visa sig att tanden är infekterad, om en är rosa kan det vara en blödning inne i tanden och en gul tand talar ofta för att din tand drabbats av förkalkningar.

Ilningar i tänderna
Ilningar är relativt vanligt, men om det pågår under en längre period är det ofta ett tecken på att något är fel och tanden bör behandlas.

Spricka i tanden 
Om du efter ett trauma upptäcker avslagna och skadade tänder, eller om du ser en tydlig spricka i tanden är det viktigt att söka hjälp. Ju tidigare du får hjälp desto troligare är det att tanden går att rädda.


När och hur ska jag söka vård?

Om du upplever några av ovanstående symptom är det viktigt att söka tandvård akut. Vi rekommenderar dig att börja med att boka en akuttid (en delundersökning) som kostar 565 kronor.  Då får du berätta om den problematik du upplever och tandläkaren kan göra en första bedömning av ditt vårdbehov. Ibland, om problematiken är omfattande, kan tandläkaren rekommendera att en fullständig undersökning med röntgenbilder. Du betalar då mellanskillnaden på 430 kronor. 


När ditt vårdbehov är fastställt kommer tandläkaren rekommendera dig en åtgärd och behandling. Ring oss på 010 - 188 00 00 så kan vi hjälpa dig eller boka en tid online. Nedan ser du våra nästa lediga akuttider.

Vad kostar det att laga en skadad tand?

Den initiala delundersökning som är nödvändig i samband med akuta smärtor och skador kostar 565 kronor. Vad det därefter kostar att laga en skadad tand varierar. Först och främst beror det på omfattningen av skadan, men även vilken behandling som appliceras samt hur dina önskemål om resultatet ser ut. En kompositlagning är exempelvis billigare än en lagning av porslin. Tandimplantat tillhör en av de mer kostsamma behandlingarna, men om du sköter ditt implantat kan det hålla livet ut. Självklart får du alltid ett prisförslag att ta ställning till innan behandlingen påbörjas. 

 

Vanligtvis kostar en lagning mellan 1000 och 2400 kronor, men det är viktigt att ha i åtanke att det helt beror på omfattningen av skadan och vilka åtgärder som krävs.


Så behandlas en skadad tand

Vilken behandling som lämpar sig för ditt problem varierar, men det finns några generella lösningar. Oavsett skadans omfattning bör du besöka tandläkaren för en undersökning. Tandläkaren gör en grundlig undersökning och tittar bland annat på tandens rörlighet, samt att röntgenbilder tas.


Spricka i tand

En spricka i tanden är en av de vanligaste orsakerna till att en tand dras ut. Sprickor kan uppstå när du tuggar på något hårt eller bara genom att du åldras. Även om du inte upplever direkta problem av din spruckna tand är det viktigt att åtgärda problemet eftersom det kan leda till infektion i tanden. Det finns flera alternativ till hur en spricka åtgärdas men den kan fyllas med plast eller porslinsmaterial. Den kan också rotfyllas samt behandlas med en tandkrona. Kronan placeras utanpå tanden och skyddar den skadade delen. Om sprickan däremot gått igenom hela tanden, alltså både krona och rot, går det ej att rädda tanden med en rotfyllning.


Om en bit av tanden lossnar

Om en mindre bit av din tand lossnat brukar tandläkaren rekommendera en kompositfyllning. Komposit är en plast och lagningen blir en naturlig del av tanden.

Vid enstaka fall går det att sätta tillbaka en liten flisa som lossnat och därför kan det vara bra att om möjligt ta med flisan till tandläkaren. Men det säkerställer inte att denna typ av behandling är möjlig.


Djup skada under tandköttet

Om din tand gått sönder så djupt att skadan ligger under tandköttet kan det vara svårt att laga tanden i det området och tandläkaren kan behöva dra ut den istället. Tandimplantat kan vara ett bra alternativ till att ersätta förlorade tänder.


Tanden ändrar läge

Vissa olyckor kan leda till att tanden flyttar sig och ändrar läge i munnen. Behandlingen går då ut på att sätta tillbaka tanden på sin rätta plats igen. Därefter sätts en tråd på plats för att fixera tanden. Det kan ta upp till tio dagar innan den läkt på sin plats igen och tråden kan plockas bort.


Om du slagit ut tanden

Om du slagit ut en tand försöker tandläkaren att sätta tillbaka den. Därför är det viktigt att du förvarar tanden i munnen eller ett glas mjölk och skyndar dig till tandläkaren. Om tanden är smutsig är det viktigt att du sköljer av den. Undvik också att inte nudda tandroten. Ju snabbare tandläkaren kan försöka att sätta tillbaka tanden, desto större chans är det att det lyckas. Det gäller dock endast permanenta tänder, mjölktänder sätts inte tillbaka om de slagits ut.

Om tanden går att sätta tillbaka i munnen fäster tandläkaren tanden med en typ av stabiliseringstråd samt plast. Efter cirka tre veckor ska tanden ha läkt på plats och du får komma och ta bort tråden. Eventuellt kompletteras det med en rotfyllning av tanden.

Om ditt barn skadar tanden

Om ditt barn skadar en mjölktand bör du agera något annorlunda jämfört med om du själv råkat ut för olyckan. Behandlingen beror också på hur omfattande skadan på mjölktanden är. Om barnet tappar sin tand ska du inte försöka sätta tillbaka tanden då det kan skada den permanenta tanden i käkbenet. Det är ändå viktigt att uppsöka akut tandvård för att säkerställa att den permanenta tanden inte tagit skada på något annat vis.


Behåll lugnet och rengör det skadade området för att se hur omfattande skadan är. Känn på tanden och undersök om tänderna i närområdet är hela och sitter fast. Om en flisa lossnat eller om en tydlig spricka uppkommit så pass att tandens pulpa blottas plockar tandläkaren ofta bort tanden. 


Ni ska först vända er till barnets ordinarie tandläkare. Om det inte finns hjälp att tillgå är ni välkomna att höra av er till oss på Aqua Dental.

Beroende på vilken försäkring du har kan du vara berättigad ersättning för din skada. Därför bör du alltid kontakta ditt försäkringsbolag i samband med en skada på en av dina tänder. Om du söker tandvård hos en klinik som är ansluten till Försäkringskassan träder dessutom högkostnadsskyddet in när din kostnad nått 3001 kronor i referenspris.

Oavsett om en olycka skett eller om du drabbats av vanlig tandvärk är det viktigt att uppsöka akut tandvård. På Aqua Dental håller vi öppet 365 dagar om året. Med generösa öppettider och nästan obefintliga väntetider finns vår akuta verksamhet nära till hands. 

Vi har dessutom plockat bort helg- och kvällstaxan, vilket innebär att hos oss är kostnaden för tandvård densamma på en tisdag som på en lördag, utan dolda avgifter. 

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00