Ilningar i tänderna

Problem med ilningar eller isningar i tänderna? Orsakerna kan variera men det kan fortfarande vara smärtsamt. Ilningar i tänderna behöver undersökas och behandlas av en tandläkare.

Ilningar i tänderna innebär att det smärtar i tänderna. Exempelvis kan smärtan komma när du utsätter tänderna för kyla, vanligtvis brukar smärtan inte bli långvarig.

Mer eller mindre alla människor har någon gång under sin livstid drabbats av ilningar i tänderna. Ofta kan det kännas som en kall isning eller strålning genom tanden. Smärtan kommer fort och brukar i de flesta fallen vara övergående och försvinna lika plötsligt som den uppkom.

Orsakerna till att ilningarna beror på förslitningar på tandens yttersta skyddande lager, emaljen. Varför ytan slits ned har en mängd olika orsaker som exempelvis kariesangrepp eller frätskador. När emaljen slits blir tanden mer och mer känslig för yttre påverkan, exempelvis kall eller varm mat och dryck.


Varför uppkommer ilningar i tänderna?

Orsakerna bakom ilningar i tänderna varierar. Ilningar uppstår oftast på grund av att tandens emalj slits och att tanden således blir känsligare. Innanför det yttersta laget av emalj finns dentinet (tandbenet), och i mitten av tandkronan finns mjukvävnaden som kallas pulpan som består av blodkärl och nerver.

När tanden utsätts för slitage och emaljen bryts ned så blottas dentinet. Varför slitages uppkommer kan bero på en mängd olika faktorer. Ilningar kan även uppkomma på grund av att tandköttet drar sig tillbaka och orsakar blottade tandhalsar.


Slitage på grund av tändernas kontakt med varandra

Den typen av slitage på tänderna som orsakas av de egna tändernas kontakt mot varandra kallas attrition. Denna typ av slitage kan antigen ha naturliga orsaker så som exempelvis ålder eller tuggning, men det finns även en typ av attrition som går att åtgärda. Exempel på detta är tandpressning och tandgnissling. Denna tandproblematik sker ofta när du sover och du kan därför vara omedveten om att du gör det. Tandpressning innebär att du bitar ihop käkarna hård och pressar tänderna mot varandra och tandgnissling innebär att du gnider dina tänder mot varandra. Båda problemen kan åtgärdas med hjälp av förändrade vanor och exempelvis bettskenor.


Frätskador sliter på emaljen

Frätskador, erosion, på tänderna uppkommer på grund av en obalans av pH-värdet i munnen och är ett resultat av regelbundet intag av sura livsmedel, reflux eller kräkningar. Frätskador innebär att tandens emalj löses upp på grund av en kemisk reaktion, något som ofta resulterar i ilningar. Yttre faktorer som orsakar frätskador är exempelvis juice, surt godis, läsk och citrusfrukter medan uppstötningar, kräkningar i samband med ätstörningar istället räknas till inre faktorer.


Kariesangrepp

Ilningar kan även vara ett resultat av karies. Om hålet i tanden blir så omfattande att dentinet eller till och med pulpan blottas kommer ilningar att uppstå.

Gamla fyllningar och lagningar

Ilningar kan uppstå om du har gamla fyllningar eller lagningar som inte längre täpper till hålet ordentligt eller som börjat lossna.


Inflammationer i tandens pulpa

Om pulpan har drabbats av inflammation kan det uppstå ilningar. Om en inflammation är orsaken till dina ilningar brukar smärtan förvärras vid belastning av tanden.


Skador på tänderna

Om du har upplevt ett trauma mot mun och tänder finns risk att tanden har skadats till den grad att en spricka i emaljen har uppstått. Sprickan öppnar upp mot dentinet och orsakar ilningar.


Blottade tandhalsar

Om ditt tandkött drar sig tillbaka skyddas inte längre roten och tandhalsen blottas. Det innebär i sin tur att vissa av tandnervens kanaler är tillgängliga och kan orsaka ilningar. Tandköttsskador kan orsakas av exempelvis för hård tandborstning, tandkräm som innehåller slipningsmedel, inflammerat tandkött (gingivit) eller tandlossning. Blottade tandhalsar kan ge upphov till besvärande ilningar i tänderna.


Hur behandlas ilande tänder?

Om du drabbas av ilningar i tänderna bör du kontakta din tandläkare för att undersökas så att en utredning om varför tänderna ilar kan inledas.

När du träffar tandläkaren får du berätta om hur du uppfattar dina ilningar, hur svåra och omfattande de är och hur länge du har haft dem.

Tandläkaren går sedan igenom situationen i munnen och tittar efter synliga skador, kariesangrepp eller sprickor i emaljen. Beroende på typ av ilningar kan tandläkaren även knacka på tänderna för att se om någon tand ömmar. Ditt tandkött kommer att undersökas för att se om det finns tandborstskador eller om tandköttet har dragits sig tillbaka och dina drabbats av blottade tandhalsar. Ditt bett kommer också att ses över, tandläkaren kan då se om några tänder belastas ojämnt eller om du pressar eller gnisslar tänder.

Ibland kan tandläkaren även behöva ta röntgenbilder på tänderna för att se om det finns problematik som inte blotta ögat kan se, exempelvis karies mellan tänderna eller om det finns skador på nerverna.

Om du söker tandvård för ilningar i tänderna kan tandläkaren även genomföra tester för att se om tanden reagerar på kyla, värme, tryck eller belastning.

Olika behandlingar beroende på orsak till ilningarna

Vilken behandling som kommer att genomföras beror på orsaken till ilningarna.

 • Fluor
  Om du har känsliga eller blottade tandhalsar eller ytliga sprickor på tänderna kan du behandlas med fluorlackering. Detsamma gälla om du har skador på grund av felaktig tandborstning, då kombineras behandlingen med information om hur du förbättrar din teknik.
 • Bettskenor
  Pressar du tänder eller gnisslar tänder och har drabbats av ilningar så kan du få en bettskena som skyddar tänderna. Denna behandling kombineras ofta med försök att förändra och minska stressen i vardagen.
 • Permanent lack och fyllningar
  När tandytan är drabbad av ilningar kan tanden behandlas med ett permanent lack för att täppa till de känsliga partierna. Även större skador kan repareras med fyllningar.
 • Lagning och rotfyllning
  Hål i tänderna eller trasiga fyllningar kan orsaka ilningar och om det är orsaken till dina problem tar tandläkaren bort så mycket av det skadade området som möjligt och lagar hålet. Om hålet är så pass djupt att det skadat tandens nerv kommer tandläkaren att rengöra tanden och rotfylla den.

 • Ta bort en tand
  Om det är så att orsaken till ilningarna har påverkat tanden till den grad att den inte längre går att rädda kan tanden behöva tas bort och ersättas av konstgjord tandkrona. Detta görs endast om tandläkaren anser att det inte finns några andra alternativ.

Om tandläkaren misstänker att dina ilningar beror på nervskador eller någon underliggande sjukdom kan du bli remitterad till en specialist för ytterligare utredning.

Motverka och lindra ilningar

För att motverka ilningar är det viktigt att du borstar tänderna två gånger om dagen med en fluortandkräm för att hålla tänderna fria från beläggningar och bakterier. Om du ser att din tandborste snabbt får en spretig borst är det ett tecken på att du borstar för hårt. Prata med din tandläkare eller tandhygienist för att få hjälp att få till en korrekt tandborstningsteknik.

Nedan följer en rad förebyggande åtgärder mot ilningar i tänderna:

 • Använd en mjuk tandborste.
 • Vänta i 60 minuter efter måltider innan du borstar tänderna.
 • Minska risken för plack och karies genom att komplettera din fluortandkräm med fluorskölj för att stärka emaljen.
 • Undvik sura livsmedel som skapar en obalans av pH-värdet i munnen.
 • Gå till tandläkaren om du vill bleka dina tänder, köp inte blekningsmedel för hemmabruk i butiker eller online.


Tandkräm mot ilningar i tänderna

Det är viktigt att tandkrämen du använder innehåller fluor. Det finns även speciella tandkrämer som är till för personer med känsliga tandhalsar. De innehåller bland annat ett ämne, kaliumnitrat, som skapar ett blockerande lager och skyddar tanden mot ilningar. Det finns även tandkrämer med extra fluor för personer som har lättare att drabbas av karies än andra. Prata med din tandläkare om du tror att det är något du är i behov av.

Det är också viktigt att tänka på att undvika tandkrämer som har en whitening-effekt, då dessa slipar ned tandytan.

Drygt hälften av befolkningen drabbas av ilningar i tänderna. Vuxna i åldern 20 – 40 år ligger i riskzonen, men även ungdomar då man kan se att antalet erosionsskador ökar i den åldern. Efter medelåldern blir dentinet tjockare vilket gör att tanden påverkas mindre av yttre faktorer.


När drabbas jag av ilningar?

Hur ilningarna uppkommer varierar beroende på vilken tand som är skadad och hur stor omfattningen av skadan är. Även vad som orsakat skadan kan påverka hur och när du uppfattar ilningarna i tänderna. Det vanligaste är att drabbas av ilningar när man äter eller dricker, tillskillnad mot vad många tror kan både varma och kalla livsmedel orsaka besvär. Vissa upplever ilningar eller isningar vid inandning eller vid belastning på tänderna. 

Om dina ilningar är kraftiga, ihållande eller återkommande är det viktigt att kontakta din tandläkare. Detta för att ilningar är en indikation på att någonting inte står rätt till. Det kan antingen vara mindre slitage men kan även vara större skador som kräver mer omfattande åtgärder.

Har du frågor eller vill boka en tid hos oss? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig så snart vi kan. 

Information om artikeln

Mer om ilningar i tänderma

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.