Jan har över 25 års erfarenhet som kliniskt arbetande, utbildare och specialist inom oral protetik. Han blev specialist i oral protetik 1982 och i 13 år ansvarade han för den kliniska utbildningen av blivande specialister i protetik på Folktandvårdens specialistklinik S:t Erik i Stockholm. Utöver sitt arbete som kvalitetsansvarig på Aqua Dental är han även övertandläkare på Tandläkarhögskolan i Huddinge, där han undervisar och handleder. Han blev även utsedd till skolans bästa lärare 2014.

Sin första bok skrev han 1981, om partiell plattprotetik och den används fortfarande som kurslitteratur! Hans andra bok handlade om implantat: att förebygga, diagnosticera och hantera komplikationer. Jan medverkar också regelbundet på www.internetodontlogi.se, en sajt för specialister som vill utveckla sin yrkeskompetens.

I sin roll som kvalitetsansvarig på Aqua Dental jobbar Jan med utbildning, kvalitetssäkring och terapiplanering för att säkerställa att vi har en hög kvalitet och nöjda patienter.