Specialisttandläkare i pedodonti

Klinik: 

Maria Jarkander är specialist inom barn- och ungdomsvård, hon arbetar med barn och ungdomar som remitteras för specialanpassade behandlingar. Maria tog sin examen på tandläkarprogrammet på Karolinska Institutet, därefter utbildade hon sig till specialist på Eastmaninstitutet.

 

Vid sidan av arbetet med barn- och ungdomstandvård bedriver Maria forskning gällande dental erosion, vilket är frätskador på tänderna. Hon har dessutom varit projektledare för studier gällande frätskador hos ungdomar i Stockholm, samt att hon håller kurser både nationellt och internationellt.