Tandimplantat – så går en behandling till

Om du har förlorat en tand eller har så trasiga tänder att de måste dras ut kan tandimplantat vara lösningen som gör att du vågar skratta och le igen.

Tandimplantat kan vara ett bra alternativ om du behöver ersätta förlorade tänder. Din väg mot ett nytt leende inleds med en konsultation för att se om du har rätt förutsättningar för en lyckad implantatbehandling.

Tandimplantat är en kirurgisk process som ersätter din naturliga tandrot och är ett uppskattat alternativ för patienter som saknar eller har skadade tänder. Processen kan variera från fall till fall beroende på bland annat på käkbenets tillstånd och eventuella förbehandlingar Därefter består behandlingsförloppet i huvudsak av två steg: ett kirurgisk ingrepp och en protetisk behandling. Däremellan lämnas tid åt läkning för både ben och mjukvävnad.


Vägen mot tandimplantat börjar med en konsultation. Då får du träffa en tandläkare och berätta om dina förväntningar och ställa dina frågor. Tandläkaren går igenom situationen i din mun för att se om du är en lämplig kandidat, är frisk i munhålan och berättar sedan för dig om dina individuella förutsättningar. Under konsultationen genomgår du även en undersökning med panoramaröntgen.


Boka konsultation direkt

Har du förlorat en eller flera tänder? Det är ingen idé att vänta med att åtgärda problemet. Boka en konsultationstid direkt. Fyll i formuläret redan i dag så kommer vi att kontakta dig för att boka in en tid. 

Behandlingen steg för steg

Förbehandling

Tandimplantat är ett större ingrepp och för att förutsättningarna för att behandlingen ska lyckas är det viktigt att du är helt frisk i munhålan. Behandlingen inleds med en konsultation, en grundlig genomgång av din tandhälsa och en röntgenundersökning. 

Implantatet fästs i käkbenet

Implantaten fästs i käkbenet under ett kirurgiskt ingrepp med lokalbedövning. Tandköttet viksundan och tandlökaren borrar ett hål borras i käkbenet i vilket titanskruvarna fästs. Hur många tänder som ska ersättas och deras placering avgör hur många skruvar som ska fästas.

Individuell läkningsprocess

Under läkningsprocessen växer titanskruvarna fast i benet. Hur lång tid det tar är biologiskt och därför individuellt, men läkningsprocessen uppskattas i normala fall ta två till tre månader. I vissa fall går det snabbare och i andra fall tar det längre tid. 

Avtryck

Efter att allt har läkt tas ett avtryck på situationen i din mun. Detta används för att göra en modell av hur dina tänder kommer att se ut. När du och tandläkaren är nöjda med tändernas utseende skickas arbetet vidare till en tandtekniker som framställer dina nya tänder.

Tandskelett och kronor

En tandtekniker tar sedan fram ett tandskelett av metall, vanligast är titan eller en blandning av kobolt och krom. Metallskelettet täcks sedan av porslin. När de är färdigställda fästs konstgjorda tänderna antingen direkt på tandimplantatet eller på en förlängning som kallas distans.

Eftervård och uppföljning

Det är viktigt att följa tandläkarens rekommendationer om hur du tar hand om dina implantat. Kontrollera själv tänderna och känn efter så att tandkronorna känns stabila och att de är hela. Du kommer även att kallas på kontroller så att tandläkaren kan se att implantaten sitter som de ska. 

Vanliga förbehandlingar

Tandutdragning eller uppbyggnad av käkben är de vanligaste förbehandlingarna kopplade till tandimplantat. Vanligtvis ersätter tandimplantat förlorade eller väldigt trasiga tänder. Om tanden som ska ersättas med ett tandimplantat är trasig men fortfarande sitter på plats krävs en extraktion av tanden.

Uppbyggnad av käkbenet görs då benet inte är tillräckligt tjockt eller om det är för mjukt för att fästa ett tandimplantat. Ingreppet går ut på att man tar benvävnad från en plats och fäster det i käkbenet, men man kan även använda syntetiska material. Läkningsprocessen för den här typen av åtgärder tar omkring fyra till tolv månader. Efter det kan implantatbehandlingen påbörjas.

Om du har drabbats av en inflammation som nått in till tandnerven kan en rotfyllning vara nödvändig. Denna behandling går ut på att tanden rengörs och att pulpan avlägsnas. Tandrötterna fylls med ett fyllningsmaterial kallat gutaperka. Kronan fylls sedan med antingen komposit eller glasjonomer.


Kan alla skaffa tandimplantat?

I de allra flesta fall kan en person som är frisk nog att genomgå en tandextraktion genomgå en behandling med tandimplantat. Det är viktigt att patienten är frisk i munhålan, har ett välmående tandkött och tillräckligt med käkben att fästa implantatet i. Det är också viktigt att en patient som ska eller har genomgått en tandimplantat behandling är dedikerad till att sköta sin munhygien och gå på regelbundna kontroller hos sin tandläkare.

Det finns vissa grupper som är mindre lämpade som implantatpatienter. Personer som röker mycket eller som har sjukdomar som inte är stabila, som exempelvis obehandlad diabetes eller hjärtsjukdomar. Dessa patienter måste utvärderas på individnivå för att se hur de individuella förutsättningarna ser ut. Detta gäller även personer som genomgått strålningsbehandlingar i huvud- eller nackområdet.


 

Risker med behandlingen

När en erfaren och kunnig tandläkare utför en tandimplantatbehandling anses ingreppet som ett av de säkraste och mest förutsägbara inom tandkirurgi. Tandimplantat är en stark och stabil ersättning för en förlorad tand. Som med alla ingrepp finns det risker med tandimplantat. Det finns många faktorer som kan påverka läkningsprocessen som exempelvis benkvalitet och densitet, hur vävnaden reagerar eller om någon omkringliggande anatomisk struktur skadas vid ingreppet.

Tandimplantatets stabilitet efter insättningen ger en indikation på hur implantatet växer samman med benet. Om implantatet är instabilt från början kan de tyda på att det inte kommer att fästa ordentligt.

Infektioner i området är en annan komplikation som kan uppstå. För att minimera risken för infektioner är det viktigt att följa tandläkarens rekommendationer och råd kring hygien efter ingreppet.

Andra komplikationer som kan uppstå är nervskador, blödningar, svårigheter med läkningen och skador på vävnaden.

Eftersom tandimplantat är ett kirurgiskt ingrepp är det viktigt att tänka på att välja en erfaren tandläkaren som fäst många implantat. Den största garantin för en lyckad insättning och ett hållbart resultat är erfarenhet.


Garanti på tandimplantat

Ett av våra viktigaste åtaganden är att bedriva tandvård av högsta kvalitet. Vi vill att våra patienter ska känna tillit till oss och våra behandlare, och därför erbjuder vi gedigna garantier på våra behandlingar - så även tandimplantat. Gällande implantatprotetik genomförd på våra utlovar vi en garanti på fem år. Detsamma gäller den fasta protetiken.

Det kan vara så att det finns för lite ben i käken för att kunna sätta in implantat. Det kan ha flera olika orsaker exempelvis att käkbenet tillbakabildats, att det saknas ben, att nerver eller blodkärl ligger i vägen. Om detta är fallet krävs ytterligare förbehandling för att möjliggöra en implantatbehandling.

Det finns en uppsjö av alternativ när det gäller leverantörer av tandimplantat. På Aqua Dental har vi valt Straumann som förstahandsalternativ av flera skäl, men framför allt för att vi har sett att deras implantat borgar för en hög kvalitet och är en trygghet för våra patienter. Det finns även studier och forskning som stödjer andvändingen av deras implantat.

Är du intresserad av att boka en tid hos oss? Eller vill du veta mer om tandimplantat? Fyll i formuläret nedan så kommer vi att kontakta dig inom kort.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.