Barntandvård

Ditt barn är välkommet till oss. Ge ditt barn de bästa förutsättningarna och gå regelbundet till tandläkaren. Tillsammans med oss kan ditt barn få friska tänder och en trygg start inom tandvården.

Rätt tandläkare till ditt barn

Aqua Dental gör nu en satsning på barntandvård. I Sverige är tandvården avgiftsfri till och med 23 års ålder, det gäller även hos Aqua Dental. Obserera dock att det i dagsläget endast gäller hos våra tandläkare i Stockholm.

Barntandvården är viktig eftersom den ofta formar ditt barns munhälsa senare i livet. Målsättningen är att genomföra ett arbete som leder till en positiv inställning till tandvården.
– Vi arbetar självklart för att ditt barn ska få så bra tandvård som möjligt och därmed inse att tandvården inte är vad många tror att den är, säger Maria Jarkander, specialist inom barn- och ungdomstandvård.

Hos oss finns allt från tandläkare till tandhygienister och specialister inom alla områden. Maria är specialist inom barn- och ungdomsvård. Hon har länge arbetat med barn som remitterats till henne på grund av speciella omständigheter. Det kan vara tandläkarskräck, vissa funktionsvariationer och ibland grov karies.

Från tre års ålder brukar barn i Sverige erbjudas en regelbunden undersökning. Barn i Sverige har i allmänhet så pass bra tandhälsa att de behöver komma vartannat år, men om ytterligare behov finns kallas barnet oftare.


Fyll i formuläret nedan så kommer vi inom kontakta dig inom kort.

Lista ditt barn hos oss

Det fria vårdvalet innebär att du kan själv välja vart du vill att ditt barn går till tandläkaren. Så länge den tandläkare ni väljer att gå till har ett avtal med landstinget är tandvård för barn upp till 23 år är kostnadsfritt. Det gäller även hos privata kliniker som Aqua Dental. 

Läs mer om vår barntandvård här

Kostnadsfri tandvård

Från det att den första mjölktanden bryter igenom är det viktigt med god munhygien. När ditt barn fyller tre år kommer ni att kallas till den närmsta offentliga tandvårdskliniken. Men det är fritt för er att byta tandläkare och klinik för ditt barn när ni vill. 

Läs mer om ditt barns tandvård här

Allt om mjölktänderna

Barnets första tänder kallas för mjölktänder och brukar bryta igenom när barnet är 6-8 månader. Dessa tänder börjar sedan lossna för att ge plats åt de permanenta tänderna när barnet är omkring 6 år.  

Läs mer om barnets mjölktänder här

Träffa Maria Jarkander

Maria Jarkander är specialist inom barn- och ungdomstandvård. Hon är den som kommer att leda Aqua Dentals satsning på barntandvård. Maria är utbildad på Karolinska Institutet och vidareutbildade sig sedan på Eastmann institutet. Hon har nu arbetat som specialist sedan 2011 och har även forskat på frätskador på barn- och ungdomars tänder.

På Aqua Dental arbetar vi för att du som patient alltid ska känna dig trygg hos oss och Maria är en del av detta arbete. Hon har god erfarenhet av att vårda barn och ungdomar som remitterats till henne med önskan om en anpassad tandvårdsupplevelse. Närheten till övriga specialister på Aqua Dental gör att ditt barn kommer att få vård i toppklass.

Tandreglering för barn

Ibland krävs tandreglering på grund av ett snett leende eller en bristande bettfunktion. Ibland kan det behövas för att tänderna sitter snett, vilket kan leda till att munnen blir svår att rengöra. Det är till fördel att åtgärda problemen i ung ålder för att slippa allvarligare problem i framtiden. Detta kan du nu göra på våra kliniker i Stockholm.

I Sverige betalar Landstingen den mesta tandvården för barn och ungdomar. Detta gäller även tandreglering för barn som bedöms vara i behov av det. Alltså är du välkommen till oss om ditt barn varit på konsultation hos en annan tandläkare som bedömt att ditt barn är i behov av tandreglering, men ni önskar utföra ingreppet hos oss. Du kan givetvis också kontakta oss om ditt barn inte blir remitterad en tandreglering men ni vill bekosta den själv.

Vi på Aqua Dental har specialister inom området. Vi har även tandläkare som är specialiserade på olika metoder av tandreglering. Vi använder oss av de mest moderna metoderna. Av den anledningen kan vi helt befogat säga att vi arbetar för att ge ditt barn den bästa möjliga behandlingen.

Specialisttandvård

Tandregleringscheckar
Vissa barns och ungdomars bettfel graderas till allvarligare och dessa kan bli tilldelade en tandregleringscheck. Det innebär att du och ditt barn har möjlighet att välja en auktoriserad klinik som känns rätt för ditt barn. 


Remiss till specialisttandvård

Ditt barn är alltid välkommet till Aqua Dental. Antingen om du söker dig direkt till oss eller om du blir remitterad till oss från en tandläkare som anser att ditt barn är i behov av våra specialisters vård. Ibland kan ditt barn också bli remitterad till oss via sin läkare då försämrad munhälsa kan vara relaterat med vissa sjukdomar och mediciner.

För dig som är remitterad 
Om ditt barn blir remitterat till vår pedodontist Maria Jarkander kommer ni att kontaktas för att boka in ett första besök. Vid det första besöket sker oftast inte någon behandling utan Maria lägger upp en plan i samtycke med dig och/eller ditt barn, beroende på barnets ålder. Behandlingsplanen baseras på en noggrann undersökning i kombination med barnets tidigare erfarenheter av tandvården.

Även barn kan vara i behov av akut tandvård. Det kan bero på att ditt barn ramlat eller slagit i sina mjölktänder. Då kan det vara betryggande att veta att vi på Aqua Dental reserverar tider för akuta behov, vilket innebär att vi oftast kan erbjuda er tid samma dag som ni kontaktar oss.

Kontakta oss

VIll du boka tid, ställa frågor eller lista ditt barn hos oss? Fyll i formuläret så kommer vi att återkomma inom kort.