Digitalisering av tandvården

Digitala avtryck, kallelser och mer effektiva tillvägagångsätt. Hur digital är egentligen den svenska tandvården?

Digitaliseringen inom tandvården går framåt och det finns många olika digitala tekniker att använda sig av inom tandvården. För att utvecklingen ska kunna fortsätta är det viktigt att utvecklingen sker på flera plan.

Digitaliseringen inom tandvården sker snabbt och i dag används allt mer avancerade metoder för att förbättra, effektivisera och utveckla kliniker och behandlingar, men på sikt även hela tandvårdsbranschen. Resultatet av att arbeta mer digitaliserat är helt avhängt företagens möjligheter och förmåga att dra nytta av tekniken. Det kräver även en utveckling inom ledarskap, kompetens, organisation, patientkontakt och en realistisk inställning till patienternas behov. För att tandvården ska kunna utvecklas måste branschen utvecklas tillsammans med tekniken.


Fördelar med digital tandvård

Det finns många fördelar med den tekniska utvecklingen. Den bidrar till en kompetensutveckling inom tandvården då alla behandlare måste uppdatera sig och inhämta kunskap om nya sätt att arbeta. Digitaliseringen inom tandvården bidrar på så sätt till att behandlare, erfarna som nyutexaminerade, måste hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen och de moderna metoderna.

Den tekniska innovationen möjliggör nya tillvägagångsätt och en förfinad kommunikation mellan behandlare och patient, då en mängd nya möjligheter erbjuds. Att arbeta med exempelvis digitala avtryck, 3d-scanning, och olika typer av 3d-program för att framställa modeller gör det möjligt för mer effektiva behandlingar med precisa resultat. Dessutom bidrar de digitala alternativen till att patienterna redan innan behandlingen påbörjas kan få en tydlig bild av hur resultatet kommer att se ut. Även behandlingstiden för vissa åtgärder kan kortas ned och effektivisera med hjälp av den tekniska utvecklingen. Allt detta sammantaget ska ge en mer effektiv och kvalitativ tandvård som är skonsam för patienterna och ger hållbara resultat.

Faktumet att allt fler behandlingar och åtgärder kommer att genomförs digitalt kommer att bidra till en förbättrad övergripande kontroll.

Vill du boka en tid? 

Nödvändiga förändringar i takt med digitaliseringen

Den fortsatta tekniska utvecklingen kommer att leda till ett förändrat regelverk. Det innebär strikta regler kring hur tandvårdspersonalen ska agera och hantera digitaliseringen. Det kommer även kräva att utrustningen på klinikerna är utvecklade och anpassade efter den allt mer digitala tandvården. Det i sin tur innebär att tandvårdspersonalen regelbundet måste hålla sig uppdaterade och vidareutbilda sig. Det här är något som fortgår löpande och tandvårdskliniker måste uppdatera sin utrustning för att kunna erbjuda patienterna de mest lämpade behandlingsmetoderna.


Digitala tekniker inom tandvården

Tandvården som bransch genomgår en digitalisering i en hög takt. Stora delar av tandvården är i dag beroende av den moderna tekniken eftersom det är många delar som är datorstyrda. I dag förs patientjournaler digitalt, olika digitala betallösningar erbjuds, digitala kallelser och flera olika digitala kontaktmöjligheter erbjuds exempelvis chattar, formulär och onlinebokningar.


Digitala avtryck och användandet av 3d-printing blir allt vanligare. Den intraorala scanningen underlättar den kliniska vardagen jämfört med de konventionella avtrycken. Mellan åren 2015 och 2017 ökade användandet att intraoral scanning med 1400 procent och i dag utförs merparten av våra avtryck digitalt inom Aqua Dental. Tekniken är effektiv och lättarbetad. Det är effektivt för både behandlare och patienter och lösningen är dessutom bekväm då användandet av avtrycksmassa kan undvikas. Att använda sig av scanning är även smidigt då det ger en digital 3d-bild av bettet. Det gör att tandläkaren kan visa patienten hur resultatet kommer att bli och det ger även ytterligare möjligheter att specificera delar av resultatet såsom färg, form och position. Att digitalisera avtryckstagningen effektiviserar även samarbetet mellan det tandtekniska laboratoriet och tandläkaren, vilket i sin tur gör att hela behandlingsprocessen påskyndas. Något som i sin tur innebär att den totala behandlingstiden för patienten blir mindre utdragen.


Förutom fördelarna för patient och behandlingar bidrar intraoral scanning även till en minskad miljöpåverkan då man exempelvis slipper transport av avgjutningar mellan labb och klinik. 3d-filerna skickas istället digitalt och minskad materialförbrukning.

Användandet av olika typer av program för scanning blir allt vanligare både för patienter i behov av exempelvis tandreglering, tandimplantat samt kronor eller broar. Även om vi är vana att röntgen numera sker digitalt så finns även mer avancerad teknik för 3d- och panoramaröntgen. Användandet av 3d-printers ökar i takt med digitaliseringen av tandvården. Från början var det materialegenskaper som hindrade utvecklingen, men nu finns biokompatibla material vilket möjliggör ett större användande av 3d-printers.


I takt med att tandvården som bransch digitaliseras och omvärldens utveckling förändras även patienternas behov. Det gör att ytterligare tjänster och mer tillgänglighet efterfrågas. Ett led i att möta denna efterfrågan är digitala tandläkartjänster. Via onlinetandläkare har du möjlighet att boka tid, ladda upp bilder, ha videochat och få råd gällande olika tandvårdsproblem.


Digital tandvård hos Aqua Dental

På Aqua Dental vill vi förändra tandvårdsbranschen, och göra den mer tillgänglig för alla. I det arbetet ingår det att stå i framkant och vara öppen för nya digitala förändringar. Vi arbetar med digitala kallelser, har många olika digitala lösningar för kontakten mellan oss och våra patienter, vi arbetar med digital scanning både gällande avtryck både för protetik och tandreglering, dessutom arbetar vi med olika digitala röntgen-alternativ på våra kliniker, exempelvis CBCT/skiktröntgen och panoramaröntgen. På Aqua Dental har vi även egna tandtekniska labb vilka ligger i den digitala utvecklingens framkant. I slutet av 2019 lanserade vi Onlinetandläkaren för att kunna hjälpa våra patienter digitalt, från antingen mobilen eller datorn.

Information om artikeln

Mer om digital tandvård

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.