Aqua Dental och Karolinska Institutet inleder gemensamt forskningssamarbete

Projekten kommer att ha fokus på peri-implantit och parodontit med djupdykning i genprofil, mikrobiell profil och biomarkörer i saliv och den parodontala lesionen

Karolinska Institutet (KI) och Aqua Dental inleder ett samarbete kring två doktorandtjänster inom parodontologi, för två banbrytande forskningsprojekt där patienter med parodontit och periimplantit kommer studeras på djupet. Därigenom kan nya insikter utvecklas om hur dessa två folksjukdomar bör behandlas.

De båda forskningsprojekten kommer innebära djupdykningar i genprofiler, mikrobiella profiler, biomarkörer i saliv, samt parodontala och peri-implantära lesioner. Parodontit är en infektionssjukdom där infektion drabbar tandens stödjevävnader.  Tillståndet förekommer hos upp till 40 procent av alla vuxna, medan mer omfattande vävnadsförlust förekommer hos mellan 7 och 20 procent (se SBU - Kronisk parodontit). Peri-implantit är en inflammation som drabbar tandimplantat, oftast på grund av bakterier.


Ska stärka internationell ledarposition

Aqua Dental står för lejonparten av forskningsfinansieringen och handledare för doktoranderna kommer vara Nilminie Rathnayake, disputerad från Karolinska Institutet och övertandläkare i parodontologi på Aqua Dental, tillsammans med handledare från KI och Helsingfors universitet. All forskningsdata kommer samlas i från Aqua Dentals kliniker. Få liknande projekt görs internationellt, samtidigt som området är viktigt för många människors tandhälsa.

– Samarbetet är ett sätt för Aqua Dental att fördjupa sitt engagemang i forskning och utveckling. För att svensk tandvård ska stärka sin ledarposition internationellt måste samverkan mellan den akademiska världen och det privata näringslivet öka. Vi har också ett stort ansvar att bidra till forskningen genom att aktivt vara med och utveckla ny kunskap, säger Nilminie Rathnayake.


Hur dessa sjukdomar fungerar och behandlas på bästa sätt är något som behöver utforskas. Projekten kommer jämföra friska och drabbade individer för att bidra till att vidare utveckla behandlingsmetoder. De båda doktoranderna ska rekryteras innan sommaren, och projekten kommer vara i full gång från och med i höst.

– Vi vill erbjuda en miljö som kombinerar världsledande forskning genom KI med den snabbhet och innovationsdrivna kultur som en privat, fristående tandläkarverksamhet kan tillhandahålla, säger Nilminie Rathnayake.


Karolinska Institutet rankas som ett av världens främsta forskningsuniversitet inom tandvård. Aqua Dental är en av Sveriges största privata tandvårdskedjor, med stort fokus på innovation och utveckling, och arbetar utifrån målsättningen att förbättra den svenska tandhälsan och välfärden.

Kontaktpersoner


Om du har frågor kring samarbetet eller tjänsterna, vänligen kontakta:

Nilminie Rathnayake
Utbildnings-och utvecklingsansvarig
nilminie.rathnayake@aquadental.se

Docent Tülay Yucel-Lindberg
tulay.lindberg@ki.se 

Information om artikeln

Mer om Aqua Dental

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.