Tandhälsorapporten

Tandhälsorapporten är skapad av Aqua Dental. Syftet med rapporten är att finna trender och mönster inom tandvården och bidra med nya insikter gällande tandvårdsvanor i vårt land.

I Aqua Dentals tandhälsorapport från 2021 redogörs mönster och rutiner i svenskarnas tandvårdsvanor. I vilken del av landet går människor på kontinuerliga undersökningar, och hur många har egentligen skippat sitt tandvårdsbesök under pandemin? Det och mycket mer går vi igenom i Tandhälsorapporten.

Aqua Dental har tagit fram Tandhälsorapporten 2021 i syfte att utmärka och upplysa om olikheter gällande munhälsa och tandvårdsrutiner kopplat till bland annat socioekonomiska förutsättningar. Rapportens resultat visar bland annat att akuta tandvårdsbesök i Botkyrka förekommer tre gånger så ofta som akuta tandvårdsbesök i Danderyd. Vi har också sett mönster i att en tiondel av svenskarna undviker att besöka tandvården på grund av rädsla för att besöka tandvården och en femtedel av befolkningen undviker tandvården på grund av rädsla för höga kostnader.


Rapporten är skapad genom en gedigen analys av existerande undersökningar och rapporter framtagna av bland annat Socialstyrelsen, Försäkringskassan, statliga offentliga utredningar, aktörsintervjuer och en kvantitativ undersökning av en webbpanel bestående av 1008 personer över 18 år. Insamlingen av data är genomförd av NEXT Research & Consulting och rapporten framställdes mellan 2021-02-01 och 2021-03-31.

Information om artikeln

Mer om Aqua Dental

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00