Bettavvikelser hos barn

Behöver ditt barn tandreglering? Funderar du på om barnets bett kommer att korrigera sig själv eller om det behöver göras med en tandställning? Hur påverkas barnet av bettavvikelser?

Under fasen då barnets mjölktänder byts ut mot permanenta kan bettavvikelser uppstå. I takt med att barnet växer utvecklas även käken och bettet. De flesta bettfel är ärftliga men vissa kan uppstå som en följd av yttre påverkan som exempelvis nappsugning.

När ett barns bett utvecklas och mjölktänderna byts ut mot permanenta är det inte ovanligt att bettavvikelser uppstår. De allra flesta är gentetiska men vissa bettfel kan uppstå på grund av yttre påverkan som exempelvis trauma mot munnen eller napp- och tumsugning.

De avvikelser som uppkommer mellan tre och sju år kan justera sig själva. Från sex årsålder till tidiga tonåren sker växlingen från mjölktänder till permanenta. Under detta utvecklingsskede kan avvikelser uppstå, det kan både bli glest eller trångt i tandraden och en eller flera tänder kan växa snett. De avvikelser som inte kan justera sig själva med tiden kan kräva en tandställning.

Olika typer av bettavvikelser hos barn

När ett barn eller en ungdom är i behov av tandreglering är den vanligaste orsaken att tänderna inte står i en jämn rad. Att tänderna är ojämna kan i bero på att de sitter för trångt eller att de vridit sig. Här är några bettavvikelser hos barn och ungdomar.

Överbett

Ett överbett betyder att framtänderna i överkäken är placerade på ett sätt så att de hamnar framför framtänderna i underkäken. Detta bettfel kan göra så att tänderna lättare skadas vid olyckor eller idrotter.

Underbett

Diagnosen underbett innebär att tänderna i underkäken biter utanför framtänderna i överkäken. För patienten kan detta orsaka problem med att tugga eller bita av.

Öppet bett

När tänderna i de båda käkarna inte har kontakt med varandra kallas det för öppet bett. Det kan antingen vara så att tänderna på sidorna eller framtill inte möter varandra. Denna avvikelse gör det svårt att äta eftersom problem med att tugga maten uppstår när tänderna inte möts.

Djupt bett

Om framtänderna i underkäken biter bakom framtänderna i överkäken, långt upp i gommen, kallas det djupt bett. Denna avvikelse kan orsaka sår i gommen.


Tandställning för barn

Det finns flera olika typer av tandställningar för barn. Vilken tandställning som är bäst lämpad för att åtgärda barnets bettavvikelser och vilka metoder som finns att välja på informerar tandläkaren om efter en undersökning. Beroende på problematiken, dess omfattning, individuella förutsättningar och patientens önskemål finns det olika tandregleringsmetoder, både fasta och avtagbara, att välja bland.


Så upptäcks bettavvikelser hos barn

Det vanligaste sättet är att upptäcka ett bettfel är att tandläkaren ser det vid en undersökning när barnet växlar tänder. Ni kommer då att få information om bettavvikelsen och om en tandreglering är aktuell, antingen direkt eller när alla mjölktänder bytts ut mot permanenta.


Tandreglering med tandregleringscheck

För barn och ungdomar upp till 23 år är tandvården kostnadsfri i Sverige. Det inkluderar tandreglering om det är så att bettavvikelsen är så pass omfattande att den påverkar munnens funktion. Om tandläkaren misstänker att så är fallet kommer barnet eller ungdomen att remitteras till en specialisttandläkare som arbetar med att göra denna typ av bedömningar. Specialisttandläkaren avgör om regionen kommer att stå för tandregleringen eller inte. Om det är så att behovet av tandreglering är av den grad att den blir kostnadsfri för patienten tilldelas barnet en tandregleringscheck. Därefter väljer ni själva en auktoriserad tandläkare.

Lista ditt barn hos oss

Information om artikeln

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.