Tandhygienist i Uppsala 

Förebyggande tandvård är det bästa för din munhälsa. Boka ett besök hos en av våra tandhygienister i Uppsala. 

Förebyggande tandvård är mycket viktigt för att bibehålla en frisk mun och en god munhälsa. Vill du träffa en tandhygienist hos oss i Uppsala är du varmt välkommen till vår klinik. Väl på kliniken får du träffa våra erfarna tandhygienister som med mycket stor noggrannhet arbetar för att hjälpa dig nå bästa resultat.

Förebyggande tandvård är viktigt

På Aqua Dental arbetar våra tandhygienister med att både förbättra samt upprätthålla din munhälsa. Förebyggande tandvård är viktigt för att du ska kunna hålla din mun frisk hela livet. Våra tandhygienister har många uppgifter, de vanligaste och några av de mest kritiska uppgifterna är att utföra en grundlig rengöring av din mun av både plack och tandsten. Våra tandhygienister hjälper dig också att ta fram anpassade hygienrutiner individuellt för just dig, så att du ska kunna ta hand om dina tänder och enklare förebygga till exempel karies.


Tandhygienistbehandling i Uppsala

Din hygienist börjar med att gå över hela din mun, sedan mäts dina tandköttsfickor för att kolla djupet. Efter det kollas ditt tandkött igenom för att se om det blöder, är svullet eller rött. Din karies måste behandlas om den inte ska lagas. Sedan tar man bort tandsten och missfärgningar. Har man plack som kan vara svåra att få bort själv med tandborsten så fixar man det också. Avslutningsvis så putsar och polerar hygienisten dina tänder och fyllningar, så du lämnar kliniken med en ren och fräsch känsla.

 

Vad skiljer en tandläkare och en tandhygienist?

En tandläkares övergripande uppgifter är att undersöka munnen, hen ställer diagnoser samt beslutar om, och genomför eventuella behandlingar. En tandhygienist å andra sidan arbetar främst i förebyggande syfte och hjälper därmed till att motverka uppkomsten av karies, tandlossning och andra sjukdomar relaterade till munnen. Tandhygienisten har också som uppgift att lacka dina tänder med fluor. Hos tandhygienisten kan du även få hjälp med att bleka tänderna.

 

Bra att känna till

Din tandhygienist kan också ge dig information om du har något i din munhåla som du behöver lägga lite extra fokus på och hjälper dig att ta fram en plan eller riktlinjer på hur du på bästa sätt ska göra rent dina tänder samt bibehålla en bra munhälsa.

 

Att boka tid

Hur avgör man vem man skall gå till, en tandläkare eller en tandhygienist? Om du inte blivit kallad till din klinik men du känner ändå att du vill göra en kontroll bör du kontakta kliniken. Vid kontakt kan det vara svårt att veta vad du ska boka för besök, samt hos vem du ska boka. Du kan alltid rådfråga oss så att det blir rätt vid din bokning. 

 

 

Så här går en tandblekning till

Beroende på vilken metod du vill bleka tänderna med kommer behandlingen att se lite annorlunda ut och ta olika lång tid. På klinik tar det ett par timmar, medan hemma med hjälp av gel hemma så kan det ta några veckor. Tandblekning är en kemisk process. Det innebär att blekmedlet som används ska ta sig igenom tandens yttersta lager som kallas emaljen, och sedan hela vägen in i tandbenet. De beståndsdelarna som är missfärgade bryts ned med hjälp av blekmedlet.


Tandblekning hemma

All form av tandblekning kan göras flera gånger. Även behandlingen du gör hemma kan upprepas vid olika tillfällen, dock är det viktigt att du vid varje uppstart träffar en tandläkare eller tandhygienist för vidare råd.


Lider du av tandvårdsrädsla?

Det är ganska vanligt att man känner av viss oro eller rädsla inför att besöka tandläkarkliniken. Undersökningar visar att en av fem svenskar, eller cirka tjugo procent, lider av just tandvårdsrädsla. Vissa känner oro inför sitt besök medan andra är så pass rädda att man helt och hållet undviker att gå när man blir kallad. På vår klinik i Uppsala, precis som på alla våra kliniker, har tandhygienisterna lång erfarenhet av att bemöta och behandla patienter med tandvårdsrädsla.


Utbildning och träning för att bemöta tandvårdsrädsla

Genom specialistkunskap, utbildningar, kommunikation och stor omtanke kan vi lindra mångas rädsla. Ofta sitter rädslan kvar sedan tidig ålder då det var svårare att förstå varför man behövde gå till tandläkaren samt vad som gjordes i munnen. För att enklast kunna bemöta din rädsla får du gärna berätta om den innan ditt besök. På det sättet så kommer vi att anpassa behandlingen därefter.


Så gör du för att slippa gå till tandläkaren ofta

Det är vanligt att känna att det är jobbigt att gå till tandläkaren. För dig som vill slippa att gå till tandläkaren ofta är regelbundna besök hos tandhygienisten ditt bästa alternativ. Tandhygienisternas främsta uppgifter är förebyggande tandvård för att minska risken hos dig som patient för munrelaterade sjukdomar. Därför är just regelbundna besök hos tandhygienisten något som kan spara dig både tid, pengar och tänder.


Tandvård med hög kvalitet

På Aqua Dental arbetar vi utifrån målsättningen att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård. Vi vill göra tandvården mer tillgänglig för alla och därmed få fler personer att besöka tandvården för att minska eller undvika problem senare.


Därför bör du gå till tandhygienisten

  • Grundlig rengöring av din mun
  • Fräsch och frisk känsla i munnen
  • Eventuella munsjukdomar kan upptäckas och behandlas i tid
  • Förebygger missfärgningar, dålig andedräkt och karies
  • Information och individuellt anpassad plan om hur du med rätt teknik och verktyg kan bibehålla en god munhälsa
  • Spara dig både pengar, tid och besvär i längden


Vad kostar ett besök hos tandhygienisten i Uppsala?

Ett besök hos en tandhygienist i Uppsala kostar mellan 1 400 och 1 800 kronor. Priset varierar beroende på omfattningen på dina problem. I de allra flesta fall innefattar besöket tre åtgärder. Dessa är parodontal undersökning, sjukdomsbehandling och information med instruktion. De här tre åtgärderna ingår i ett besök hos tandhygienisten, det är ett centralt beslut som är taget av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Det är med andra ord inget som vi på Aqua Dental kan påverka.


Hur ofta bör jag besöka kliniken och tandhygienisten?

Frekvensen för hur ofta man som patient bör gå till tandhygienisten är svår att avgöra eftersom förutsättningarna är individuella. Alla patienter bör gå minst vartannat år, medan vissa behöver gå var sjätte månad. Det bästa är att prata med din tandhygienist om vad som är mest lämpligt för dig.


Är barn också välkomna hos kliniken i Uppsala?

Ja, både vår klinik i Uppsala samt alla våra andra kliniker tar gärna emot barn. Barn är varmt välkomna och vi tycker det är mycket viktigt att man informerar och visar barn vad vi gör samt hur viktigt det är att besöka tandläkaren och tandhygienisten. Det krävs dock att ditt barn är listat hos oss.


Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.