Munhälsan vid en hiv-infektion

Med en hiv-diagnos kommer en del funderingar och det är lätt att missa all information, till exempel att munhälsan ofta försämras för personer som lever med hiv.

Vissa sjukdomsbesked påverkar livet på flera plan, hiv kan vara ett av dem. Efterföljande problem som försämrad munhälsa kan i jämförelse verka obetydliga. Det är dock viktigt att vara uppmärksam på förändringar för att slippa allvarliga sjukdomar som exempelvis tandlossning.

En hiv-infektion kan påverka munhälsan på flera plan. Bland annat drabbas personer som lever med hiv ofta av muntorrhet, men även risken för tandlossning ökar också. Det är viktigt att förstå den bakomliggande orsaken för att kunna åtgärda problemet.


Sambandet mellan hiv och munhälsan

En obehandlad hivinfektion bryter ned T-hjälparcellerna, vita blodkroppar, som utgör en viktig del i immunförsvaret. I munnen finns över 700 typer av bakterier som av olika anledningar uppfyller nödvändiga funktioner. Om immunförsvaret försämras kan dessa bakterier börja angripa områden de inte kan angripa vid ett normalt fungerade immunförsvar. Det leder till att munsjukdomar lättare får fäste i munnen.

Även personer som lever med en behandlad hivinfektion upplever ofta försämrad munhälsa, främst på grund av biverkningar från medicinering. Det vanligaste problemet flest kopplar till sjukdomen är muntorrhet. Medicinen mot hivinfektioner hämmar cellbildningen, främst drabbas cellerna i munnen. Det gör att munnen inte hinner producera tillräcklig mängd saliv och muntorrhet uppstår.


Vanliga munproblem relaterade till hiv

Eftersom bakterier lättare får fäste i munnen är tandköttsinflammation en vanlig följdsjukdom för personer som lever med hiv, och om tandköttsinflammationen inte behandlas i tid kan den i värsta fall leda till tandlossning.

Vid nedsatt salivproduktion drabbas tänderna lättare av karies. Det beror på att saliven motverkar de syraattacker som sker på tänderna när du äter. Torra slemhinnor i munnen kan också leda till inflammerat tandkött, svampsjukdomar och allmän ömhet.


Hur motverkar jag problemen?

Om du upplever något av problemen ovan är det viktigt att du kontaktar en tandläkare som hjälper dig att hitta en behandling och rutin utifrån dina problem och behov. Det finns bland annat medel och sugtabletter att använda för att öka salivproduktionen. Utöver det är det viktigt att du borstar tänderna två gånger om dagen, med en tandkräm som innehåller fluor. Du behöver också besöka en tandläkare eller tandhygienist regelbundet för att upptäcka eventuella problem i tid, vilket också gör dem lättare att behandla.

Särskilt tandvårdsstöd

Personer som på grund av olika sjukdomstillstånd är i behov av extra tandvård kan vara berättigade ett särskilt tandvårdsstöd. Det kan bero på funktionsnedsättning eller medicinering. Medicin mot hiv kan resultera i torra slemhinnor och därför kan du som lever med hiv vara berättigad det särskilda tandvårdsbidraget. För att ta reda på om det är möjligt behöver du uppsöka en tandläkare som gör en bedömning av din munhälsa. Det är viktigt att du tar med ett sjukintyg från din läkare till ditt tandläkarbesök.

Om det bedöms att du är berättigad bidraget behöver du inte göra något mer utan din tandläkare sköter administreringen med Försäkringskassan, myndigheten som betalar ut stödet.

Det särskilda tandvårdsbidraget finns till för att uppmuntra till regelbundna besök och förebyggande tandvård, det går alltså inte att använda på exempelvis estetiska ingrepp. Det betalas ut varje halvår och uppgår till 600 kronor per utbetalning. Eftersom det uppmuntrar till regelbundna besök går det inte att spara bidraget längre än dess utbetalningsperiod.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.