Arbetsmiljöpolicy

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Aqua Dental.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Aqua Dental. Målsättningen för Aqua Dentals arbetsmiljö­arbete är att skapa en fysiskt, organisatoriskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Aqua Dentals insatser inom arbetsmiljöområdet utvärderas löpande för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav skall anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende.

Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilda som Aqua Dental. Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl Aqua Dental som den enskilde.

Arbetsmiljöverksamheten är en för Aqua Dental och de anställda gemensam angelägenhet. Den skall bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förändra arbetsmiljö skall präglas av den helhetssyn på alla de faktorer som påverkar människan i arbetet.

Bevakning och lagefterlevnadskontoll av gällande arbetsmiljölagstiftning och andra krav från intressenter sker kontinuerligt. Bevakning och utveckling av arbetsmiljön skall utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom Aqua Dental. Personalen skall inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Information om artikeln

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.