Kvalitetspolicy

Aqua Dentals målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.

Aqua Dentals målsättning är att erbjuda Sveriges bästa och tryggaste tandvård genom passion, kvalitet och tillgänglighet.

Aqua Dental skall tillhandahålla tandvårdstjänster av hög kvalitet där vi ständigt utvecklar våra erbjudanden med de senastebevisade metoderna enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.Vi använder hela vår verksamhets samlade kompetens föroptimala behandlingar och resultat. Vi skall även sträva efter att vara tillgängliga i de kanaler, platser och på de tider som våra kunder efterfrågar.

Aqua Dental ska leva upp till gällande lagar, regelverk och krav från såväl interna som externa intressenter. Vi utvärderaroch förbättrar ständigt vårt kvalitetsledningssystem för att kunna införa förbättringar inom kvalitetsområdet.

Information om artikeln

Behöver du en tid?

På Aqua Dental erbjuds ett komplett tandvårdsutbud - från traditionella undersökningar och förebyggande tandvård, till avancerade estetiska behandlingar och specialisttandvård. Du hittar våra kliniker i Stockholm och i Göteborg. Du kan boka en tid genom vår onlinebokning eller per telefon på 010-188 00 00