Viktigt att ersätta förlorade tänder

Har du tappat eller dragit ut tänder? Har du skjutit på att ersätta dem? Här berättar vi varför det är viktigt att ersätta förlorade tänder.

Dina tänder har en viktig roll både estetiskt, socialt och funktionellt. Att ha tänder på plats i munnen är viktigt av många anledningar.

Du som förlorat tänder kan få det svårare att leva normalt och dessutom få en försämrad livskvalitet. Att behandla och åtgärda problemen genom att ersätta tanden eller tänderna gör det möjligt att kunna leva ett normalt liv med hög livskvalitet.


Varför förlorar man tänder?

Att mista tänderna kan påverka dig på flera sätt. Dels blir det svårare att tugga maten, men även tal och ansiktsuttryck kan påverkas. Förutom det kan även självkänslan drabbas och dessa faktorer bidrar tillsammans till att du som mist dina tänder kan får en sämre livskvalitet. Forskningen om den typ av behandlingar som krävs för att åtgärda denna problematik har samlats in av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). De slår fast att den här sortens behandlingar är av stor vikt för de patienterna. Rapporten från 2021 visar även att det finns ett samband mellan att mista sina tänder och förlorad livskvalitet.


Därför är det viktigt att ersätta förlorade tänder

Att mista tänderna kan påverka dig på flera sätt. Dels blir det svårare att tugga maten, men även tal och ansiktsuttryck kan påverkas. Förutom det kan även självkänslan drabbas och dessa faktorer bidrar tillsammans till att du som mist dina tänder kan får en sämre livskvalitet.

Forskningen om den typ av behandlingar som krävs för att åtgärda denna problematik har samlats in av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU). De slår fast att den här sortens behandlingar är av stor vikt för de patienterna. Rapporten från 2021 visar även att det finns ett samband mellan att mista sina tänder och förlorad livskvalitet.


Social påverkan

Att mista tänderna innebär för många att deras sociala liv förändras och begränsas. Vardagen präglas av en sämre självkänsla och en olust att medverka i sociala sammanhang. Om du inte ersätter förlorade tänder kan funktioner som talet bli påverkat initialt. Det är något som de flesta oftast vänjer sig vid.


Funktion

Tandens grundläggande funktion är att bryta sönder och dela maten. Att tugga och fördela maten i munnen är det första steget i nedbrytningen av maten. Om du förlorar tänder utan att ersätta dem så kan tuggförmågan påverkas. Om maten inte processas ordentligt kan det i sin tur leda till olika typer av magproblem.

Utan en tand så resorberas käkbenet och försvinner. Det leder till att betthöjden förloras och att ansiktet sjunker ihop.


Vill du bli uppringd?

Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.

Så ersätts saknade tänder

Att ersätta förlorade tänder har enligt rapporten från SBU stor betydelse för de drabbade. Att behandlas för din tandförlust kan innebära att du kan återfå en ökad livskvalitet. Det finns flera olika alternativ till att ersätta förlorade tänder och det är viktigt att påbörja behandlingen så fort som möjligt efter det att käkbenet har läkt.

Om tänderna har förlorats på grund av tandlossning är det viktigt att även behandla tandlossningssjukdomen för att minimera riskerna för att ytterligare tänder lossnar. Om sjukdomen är långt gången kan tänder även behöva dras ut och ersättas.


Tandimplantat

Tandimplantat kan ofta vara den bästa lösningen för att ersätta förlorade tänder. Ett tandimplantat är en skruv, oftast gjord av titan, som fästs i käkbenet och som fungerar som en ny tandrot. Beroende på hur många tänder som ska ersätta kan den konstgjorda kronan antingen fästas direkt på implantatet eller så fästs en bro på flera implantat. Om du saknar alla tänder i en käke behövs det oftast fyra till sex implantatskruvar för att stödja de konstgjorda tänderna.


Bro

En bro är en fast lösning som ersätter en eller tänder i rad. Om en tand har lossnat eller dragits ut kan den ersättas med en bro som tar stöd från de omkringliggande tänderna. En bro kan fästas på två olika sätt, antingen direkt på de kringliggande tänderna eller så slipar tandläkaren på tänderna och bron sätts på och fästs med cement.


Avtagbara proteser

Om du saknar många tänder och tandimplantat inte är en lösning som passar dig kan du få en avtagbar protes. Antingen en hel- eller en delprotes. Proteser är uppbyggda av konstgjorda tänder och ett material som ersätter tandkött och delar av käkbenet. En delprotes sätts fast med hjälp av klamrar. En helprotes i överkäken suger fast mot gommen och en helprotes i underkäken vilar mot käken. Du kan själv ta ur och sätta i de avtagbara proteserna.


Koppling mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar

Det finns mycket forskning som visar att det finns en koppling mellan tandlossning och hjärt- och kärlsjukdomar. En studie från Karolinska Institutet visar att personer som lider av medelsvår till mycket svår tandlossning löper en högre risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, jämfört med personer som inte lider av tandlossning. Studien visar även att det finns ett särskilt samband mellan infektioner i tandköttet och hjärtinfarkt. Vad kopplingen beror på har ännu inte fastställts men en orsak kan vara att bakterierna påverkar nivåerna av blodfetter, vilket kan leda till åderförkalkning.

Denna forskning understryker även vikten av att regelbundet gå till tandläkaren. Med regelbundna besök kan eventuella problem upptäckas och behandlas i tid.


Vad kostar det att ersätta tänder?

Priset för att ersätta förlorade tänder varierar. Det är många olika faktorer som påverkar patientkostnaden för att ersätta saknade tänder. För att få ett kostnadsförslag krävs att någon av våra erfarna tandläkare utför en undersökning. Eventuellt behov av förbehandling, liksom vilken typ av ersättning för saknade tänder som utförs, påverkar kostnaden.

Information om artikeln

Mer om förlorade tänder

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.