Tandvårdsrädsla hos barn

En del barn kan bli oroliga eller rädda inför ett besök hos tandvården. Rädslan kan bero på många saker, men oavsett orsak måste rädslan tas på allvar.

Att barn upplever en viss oro inför ett tandläkarbesök är vanligt. Men ibland uppkommer även tandvårdsrädsla hos barn. Vi har stor vana av att behandla patienter som lider av tandvårdsrädsla, både barn och vuxna.

Tandvårdsrädsla hos barn är inte helt ovanligt. Om du upplever att ditt barn känner oro eller stress inför sitt besök hos tandläkaren är det viktigt att prata om detta, både med barnet men även med den behandlande tandläkaren så att denne är förberedd. Det är viktigt att ni tillsammans kan komma till rätta med tandvårdsrädslan hos barnet för att ge så bra förutsättningar som möjligt för den framtida tandhälsan.

Ungefär ett av tio barn känner en starkare rädsla inför ett tandvårdsbesök. Orsaken till detta kan exempelvis vara dåliga erfarenheter, tidigare smärta, eller på grund av att någon i barnets närhet upplever rädsla inför sina besök.


Vad är tandvårdsrädsla?

Att känns oro inför ett tandvårdsbesök är vanligt. Eftersom besöket innehåller många delar som kan upplevas som stressande. Att möta okända personer, en ny miljö som kan upplevas som skrämmande med starka ljus och annorlunda lukter. Att sitta i behandlingsstolen kan ge en känsla av utsatthet eftersom man inte vet vad som ska ske. Bristen på kontroll kan vara en faktor som gör att barn utvecklar tandvårdsrädsla.


Omfattningen kan variera

Tandvårdsrädsla kan ta olika form och styrka. Den kan vara mer eller mindre stark och om det är riktigt illa kan barnet utveckla en fobi som leder till att det inte går att sköta om tänderna.

Tandvårdsrädsla hos barn visar sig ofta genom att barnet är ledset. De säger ifrån eller kan till och med vägra att gå till tandläkaren. Vissa barn tycker att det känns okej i början men känner mer oro under behandlingens gång.


Så behandlas barn med tandvårdsrädsla

För att kunna hjälpa ett barn som lider av tandvårdsrädsla är det viktigt att tandläkaren, med hjälp av samtal med barnet, kan få en uppfattning om vad rädslan grundar sig i. Är det tidigare upplevelser, har en vårdnadshavares egna rädslor präglat barnet eller är det exempelvis känslan av att inte vara i kontroll som är skrämmande. Om barnets tidigare upplevelser av tandvården varit bra eller dåliga kan det komma att påverka hur barnet ser på tandvården. Om barnet är yngre är det bra om du som vårdnadshavare är med och hjälper till att svara på frågor.

Tillsammans kan ni sen diskutera hur behandlingen ska läggas upp för att barnen ska ha friska tänder och bli av med sin tandvårdsrädsla.

Barn kan även behöva vänja sig vid situationen om de ska genomgå en tandvårdsbehandling. Det liknar en inskolning och barnet går då igenom behandlingens olika moment tillsammans med tandvårdspersonalen. Ofta inleds behandlingen med enklare situationer för att sedan stegvis i takt med vad barnet klarar av och känner sig trygg med blir mer avancerade.

Bedövning är en viktig del i behandlingen, eftersom smärta är en vanlig orsak till rädslan och oron. Prata med tandvårdspersonalen så att barnet får bedövning vid alla behandlingar som kan tänkas göra ont. Det finns olika typer av smärtlindring som kan anpassas efter behovet för behandlingen. Det går även att använda bedövningssalva för sticket från bedövningssprutan ska kännas mindre.

Specialisttandvård kan vara nödvändigt

Om ditt barn lider av extrem tandvårdsrädsla eller tandvårdsfobi kan en remiss skrivas för att träffa en pedodontist, en specialist inom barntandvård. Specialisttandläkare inom barn- och ungdomstandvård har stor erfarenhet av att behandla barn som lider av tandvårdsrädsla och möjlighet att arbeta med olika behandlingsmetoder.


Lugnande läkemedel vid stor rädsla

Om barnet är så pass rädd inför sin behandling att tandläkaren anser att det är nödvändigt för att kunna genomföra behandlingen så kan barnet få lugnande läkemedel. De flesta lösningar verkar under den närmsta timmen efter att de getts och efter behandlingen måste barnet stanna på kliniken till dess att tandläkaren anser att barnet är piggt nog att åka hem. Detta brukar ta minst en timme, men är individuellt eftersom olika personer reagerar olika på läkemedel.

Lista ditt barn hos oss

Tandvårdsrädsla hos barn går att undvika

För minimera riskerna för eventuell tandvårdsrädsla hos barn är det viktigt att ge ett positivt första möte med tandvården. Om tandvården upplevs som positiv redan från början så minskar även riskerna för framtida tandläkarskräck. Det är viktigt att upprätthålla en regelbundenhet med tandvårdsbesöken för då blir dessa ett naturligt inslag i barnets liv. Det är bra om undersökningarna är smärtfria för att barnet inte ska förknippa tandvården med någon form av smärta. Att dessutom ha ett löpande dialog med barnet om tandläkaren och vad som ska hända på besöket gör också att risken för rädsla minskar.

Viktigt att tänka på är även att inte överföra sina egna känslor kring tandvården till barnet utan istället alltid försöka ge en positiv bild. Uppmuntra och var en förebild istället för att ”tycka synd om” barnet eller skrämma upp det. Det är även att rekommendera att undvik att använda ord som ”inte ont eller farligt” och lova inte barnet sådant du inte kommer kunna hålla, det kan istället få motsatt effekt.


Det kan ni göra själva

Om ditt barn lider av tandvårdsrädsla eller om ni misstänker det är det viktigt att redan hemma börja prata med barnet och fråga hur det känner inför besöket. Om barnet är oroligt är det viktigt att avsätta tid och själv hålla sig lugn. Barnet måste själv få kontrollera situationen. Förbered barnet på vad som kommer att hända under besöket och ni kan tillsammans titta på exempelvis filmer som visar hur en undersökning går till.

Meddela kliniken när ni bokar tiden att barnet upplever en oro eller rädsla, då vet personalen om redan innan ni kommer att lite extra tid kan behövas för att skapa en trygg atmosfär för barnet. Du kan även få tips från din tandläkarmottagning via telefon om det är något du ska tänka på innan besöket.


Samtal med onlinetandläkare kan hjälpa

På Aqua Dental erbjuder vi även tjänsten Onlinetandläkaren där möjlighet för både vuxna och barn att träffa en tandläkare digitalt finns. Om ditt barn känner oro inför sitt tandläkarbesök kan ett möte med en tandläkare kan underlätta och minska rädslan. Under samtalet kan tandläkaren berätta om vad som ska göras, visa instrumenten som användas och svara på frågor. Att bra se tandläkaren innan besöket kan hjälpa till att avdramatisera undersökningen för ett barn som lider av tandvårdsrädsla.

Information om artikeln

Mer om tänder

Hur kan vi hjälpa dig?

De må vara en klyscha, men hos oss finns inga dumma frågor. Vi finns här 365 dagar om det är något. Du når oss som vanligt på 010-188 00 00.