Hål i tanden

Hål i tanden innebär att bakterier ligger kvar på tänderna så länge eller ofta att de skapar hål i tandens yta. Det är viktigt att snabbt uppsöka tandvård om du tror att du drabbats av hål i tanden.

De flesta vuxna har någon gång drabbats av hål i tanden. Det går ofta att förebygga och därför är det viktigt med noggrann rengöring och regelbundna besök hos tandvården. Misstänker du att du drabbats av hål i tanden bör du uppsöka tandvård direkt.

Hål i tänderna uppstår när bakterier ligger kvar på tandytan så länge att en upplösningsprocess påbörjas. Områden som är extra utsatta för hål är området mellan tänderna eftersom det är svårt att rengöra där. Början till hål i tanden, så kallad initialkaries, går att åtgärda då den ännu inte brutit igenom emaljen som är tandens yttersta ytskikt.

Nästan all mat och dryck vi förtär innehåller någon typ av socker. Det och andra kolhydrater i mat fungerar som näring för bakterier och bakterierna smälter ned sockret som omvandlas till syror. Sockret lägger sig som beläggningar på tänderna och bildar plack, samt att syrorna verkar frätande. Vår saliv fungerar som neutraliseringsmedel i munnen och cirka en timme efter att du ätit har munnen återgått till ett normalt pH-värde, men om kariesbakterierna matas med kolhydrater för ofta kan hål i tänderna uppstå.

Olika personer har olika benägenhet av att drabbas av hål i tanden. Det är dels ärftligt, men kostvanor, munhygien och tidigare karies påverkar risken för att drabbas av nya hål i tanden. Prata med din tandläkare om din situation, tillsammans kan ni komma fram till vård som lämpar sig för dina förutsättningar.


Symptom på hål i tanden

Det är svårt att själv avgöra om det är hål i tanden som du drabbats av. Det är svårt att både se och känna själv. Det finns dock ett antal symptom som eventuellt tyder på att du drabbats av hål i tänderna. Om du upplever dessa bör du vända dig till en tandläkare för att genomgå en undersökning.

De flesta upplever ilningar i tanden vid exempelvis förtäring av kall dryck. Beroende på var hålet i tanden sitter kan du också se en liten svart prick på emaljen. I vissa fall visar sig hål i tänderna också som vita eller bruna fläckar eller vita sträck. Det kan dock lätt blandas ihop med missfärgningar eller tandsten. Om du upplever värk i tanden kan det vara ett tecken på att kariessjukdomen är så långt gången att du drabbats av inflammation i tandens pulpa.


När och hur ska jag söka vård?

Om du misstänker att du drabbats av hål i tänderna bör du träffa en tandläkare som undersöker tanden. Det är viktigt att boka en undersökning inom en snar framtid för att problemen inte ska förvärras och bli svårare att åtgärda. Rekommenderat är att boka en akutundersökning, men har du inte varit hos tandläkaren på länge och det finns tid inom de närmsta dagarna kan du även boka en basundersökning. På en akutundersökning fokuserar tandläkaren på den tand som misstänks vara drabbad av hål. Eventuella röntgenbilder tas och tandläkaren kollar så att emaljen är intakt.

Orsaker till hål i tänderna

Varför hål i tänderna uppstår beror på att nästan all mat och dryck innehåller socker. Bakterierna i munnen smälter sockret som finns kvar efter maten, i och med det frigörs syror. Dessa angriper tanden och är starka nog att fräta på emaljen. Om dessa angrepp sker frekvent hinner inte saliven reparera tandens ytor. Om detta får fortgå bildas till slut hål i tänderna. Andra orsaker till hål i tänderna kan även vara bristande munhygien och muntorrhet.


Behandla hål i tänderna

Behandlingen av hål i tanden är beroende av omfattningen av sjukdomen. Initialkaries behöver inte alltid behandlas, men i vissa fall fluorlackerar tandläkaren det skadade området. Det är också viktigt att göra regelbundna återbesök hos tandläkaren för att säkerställa att hålet i tanden inte blivit värre. Om kariesangreppet däremot blivit allvarligt brukar behandlande tandläkare avlägsna den skadade vävnaden som finns på insidan av tanden. Därefter fylls tanden med ett specifikt tandfyllnadsmaterial kallat komposit. Kompositen härdas och putsas. Resultatet brukar bli naturligt och ska kännas som din egna tand.

Du väljer själv om du vill bli bedövad innan lagningen av hålet i tanden påbörjas. Bedövningen brukar sitta i ungefär två timmar från att sprutan satts. Du som väljer att genomföra behandlingen utan bedövning bör räkna med visst obehag och ilningar. På Aqua Dental erbjuder vi också bedövning genom Wand, en bedövningsperiod som brukar passar den tandvårdsrädda patienten.


Om åtgärder uteblir

Obehandlade hål i tänderna leder till att bakterierna tränger sig djupare ned i tanden och till slut når tandens pulpa. Eftersom tandens nerver finns inuti tanden kan detta vara smärtsamt. Om bakterierna tränger så långt in ökar risken för att drabbas av både inflammation och infektion och det blir desto svårare att åtgärda problemet. Vid det här stadiet krävs det ofta en rotfyllning, men i värsta fall behöver tanden extraheras.


Vad kostar det att laga hål i tanden?

Det är svårt att uppskatta kostnaden för behandling av hål i tanden. Priset baseras på hur allvarlig situationen är, vilka åtgärder som krävs samt på vilken typ av tandläkare som genomför behandlingen. Om hålet varat så länge att inflammation i pulpan uppstått kan du behöva remitteras till en endodontist, specialist på rotfyllningar, som behandlar din inflammerade pulpa.

Vid en akutundersökning tillkommer ofta kostnad för röntgenbilder. En lagning kostar mellan 1200 och 2400 kronor, men slutkostnaden kan komma att bli både högre och lägre.

Vill du boka en tid? 

Hur förebyggs hål i tänderna?

Det går inte att försäkra sig om att man inte drabbas av hål i tänderna, men det finns några enkla metoder för att minimera att bakterierna skadar dina tänder. Det är mellan måltiderna tänderna återhämtar sig och saliven återställer munnen till sitt rätta pH-värde. Självklart bör du äta när du är hungrig men för tändernas skull bör du försöka att äta cirka fem måltider fördelat på dagen samt undvika sådant som fastnar i tänderna eller innehåller socker då det ökar risken för hål i tänderna.

Borsta tänderna med fluortandkräm morgon och kväll. Under natten avstannar munnens neutraliseringsprocess och om du inte borstar tänderna kommer alltså det du ätit på kvällen att ligga kvar under natten. Det är också viktigt att hålla rent mellan tänderna och därför bör du använda tandtråd eller tandstickor för mellanrumsrengöring. Vissa patienter kan behöva ta extra tillskott av fluor under dagen, det görs exempelvis genom fluortabletter. Din tandläkare eller tandhygienist berättar för dig om du behöver extra fluortillförsel utöver din tandkräm.

Om du lider av muntorrhet har du högre benägenhet att drabbas av hål i tänderna och därför bör du vara extra noggrann med din munhygien samt besöka tandläkaren mer frekvent för att säkerställa att du inte drabbats av hål i någon tand. Du som lider av muntorrhet kan vara berättigad STB, särskilt tandvårdsbidrag, vilket syftar till att uppmuntra regelbundna besök hos tandvården.


Fluor kan hjälpa mot hål i tänderna

Fluor är ett ämne som kan motverka hål i tänderna. Det gör tandens yta hårdare och mer motståndskraftigt. Det hjälper även saliven att läka lättare hål i tänderna. Fluor har en kariesreducerande effekt och stabiliserar benvävnaden. Fluor finns naturligt i berggrunden och därför innehåller grundvattnet och vår mat en viss mängd fluor. Däremot räcker inte det intaget för att stärka tänderna utan du måste även tillsätta fluor genom att välja en fluortandkräm vid tandborstningen. 


Hål i tanden hos barn

Barnets munhälsa sätts i tidig ålder och därför är det viktigt att förebygga hål i tänderna redan från start. Mjölktänder är extra känsliga för kariesbakterier och trots att de så småningom lossnar är det viktigt att hålla dem friska.

Du och ditt barn bör börja borsta tänderna så fort den första tanden vuxit upp. Det är viktigt att få in en rutin tidigt. Det är viktigt att du hjälper ditt barn att borsta tänderna då deras motorik inte är tillräckligt utvecklad förrän vid tolv års ålder. Därefter kan du låta ditt barn borsta själv under uppsikt, för att vänja sig vid att en dag göra det själv. Använd fluortandkräm, det finns milda krämer anpassade till barn. Tandborsten ska vara liten och borsten ska vara mjuk.

Information om artikeln

Mer om hål i tanden

Dags för en undersökning?

Vi vet att du har hört det förr, men regelbundna besök hos tandvården är viktigt för att dina tänder ska må bra. Välkommen till oss och upplev en trevligare tandläkare.